zondag 5 februari 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. C. v.d. Meij uit VoorschotenWelkom, bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon.
Genade voor u, en vrede,
van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Lied: Psalm 112: 1 en 2
Moment voor de kinderen – de kinderen gaan daarna naar hun eigen ruimte
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5
Gebed
Lezing: Jesaja 43: 9-12
Lied: Lied 513: 1, 2, 3 en 4
Lezing: Mattheus 5: 13-16
Lied: Lied 838: 1, 2 en 3
Verkondiging
Lied: Lied 974: 1, 2 en 5
Dankgebed en voorbeden Stilte – Onze Vader
Mededelingen
De kinderen komen terug
Slotlied: Lied 919: 1 en 4
Zegen – Zing Amen
 

terug