Leerhuis Leerhuis
Onze gemeente heeft een Leerhuis. Elk jaar wordt een aantal leerhuisavonden aangeboden, waar problemen en vragen aan bod komen die voortkomen uit de samenleving of de wetenschap, en waar ieder mens mee te maken krijgt.
 
Jeugdclubs Jeugdclubs
De club wordt georgaiseerd door leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder". De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om te komen! De club wordt verdeeld in 3 groepen, namelijk;
BOAZ I    groep 3 en 4 van de basisschool
BOAZ II   groep 5 en 6 van de basisschool
BOAZ III  groep 7 en 8 van de basisschool
De club is op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Trefpunt, in de periode oktober tot april. Tijdens een clubavond beginnen we met een Bijbelverhaal, hierna worden er spelletjes gedaan of een knutselactiviteit. We sluiten de avond af met zingen en/ of een gebed.
De kosten zijn 1 euro per clubavond. Hiervan gaat 30 cent naar een goed doel.
Contactpersoon: Laura Klok

 
 
Digitale gebedsgroep Digitale gebedsgroep
Jeremia 29:12

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.
lees meer »
 
Nederlands bijbelgenootschap Nederlands bijbelgenootschap
lees meer »
 
verjaardagbus verjaardagbus
lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
Ieder jaar wordt er in en rond ’t Trefpunt een rommelmarkt georganiseerd. Vanaf februari beginnen we met het inzamelen van spullen die we kunnen verkopen. Denk daarbij aan witgoed, kleine meubels, boeken, kleding, speelgoed, servies enz. De opbrengst wordt verdeeld over twee doelen: 50% is voor een goed doel; bepaald door de diaconie en 50% is voor extra’s op ons kerkelijk erf.

De rommelmarkt wordt georganiseerd door een commissie. Deze commissie vergaderd zo’n 8x per jaar en houdt zich bezig met de vergunningen, organiseren van vrijwilligers, pr enzovoort. Wanneer u het leuk vind om ons te helpen in de commissie of tijdens de voorbereidingen en/of verkoop dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Ook voor deze actie geldt: vele handen maken licht werk! U kunt ons bereiken via email: annemieksmittenaar@gmail.com.
 
lees meer »
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.

Sinds juni 2014 zijn er inloopochtenden in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk. Vanaf 2015 worden de inloopochtenden gezamenlijk georganiseerd door de drie kerken, te weten Hervormde Kerk, Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en de Gereformeerde Kerk. De plaats waar de inloop gehouden wordt rouleert over de drie kerken.
Iedereen van jong tot oud, kerkelijk of niet, is van harte welkom. om binnen te lopen tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Er is gelegenheid om anderen te ontmoeten en te spreken, een kopje koffie of thee te drinken, een spelletje te doen. U kunt ook een krantje of tijdschrift lezen of een gedichtenboekje inkijken.
                                   
lees meer »
 
Paardenmarkt Paardenmarkt