Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep heeft als opdracht de gemeente te betrekken bij en te informeren over het missionaire en diaconale werk, denk hierbij aan bijzondere diensten, 40-dagentijd, projecten. Wij zijn ook een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam is of in Valkenburg-Zuid-Holland, op het platteland in Oeganda of in een sloppenwijk op de Filipijnen, overal komen mensen in beweging. Samen vormen wij een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en in elkaar. Wij willen delen van wat we ontvangen hebben zoals Jezus Christus dat deed.
 
Spreekt dit je aan en wil je ons helpen dit te realiseren: De werkgroep is altijd op zoek naar vernieuwing, je bent van harte welkom als lid van de werkgroep (het kost je een paar avonden per jaar).
Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. In Nederland en in bijna
zestig andere landen steunen we honderden projecten. Die richten zich vooral op:
• Geloven tegen de verdrukking in. We steunen actieve geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan verzoening. Vooral waar conflicten of spanningen een religieus stempel dragen, spelen deze gemeenschappen een onmisbare rol.
• Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen. Wereldwijd zetten lokale kerken en organisaties zich in voor kwetsbare mensen. Ze delen niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie. Zo krijgen mensen weer hoop en perspectief.
• Noodhulp voor, tijdens en na rampen. Vaak worden de meest kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict. Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Rampenpreventie heeft als doel om schade in de toekomst te beperken.
• Kinderen in de knel. We bieden hoop aan kinderen die misbruikt of uitgebuit worden, op de vlucht zijn of in armoede leven. De nadruk ligt hierbij op het opkomen voor hun rechten.
Het project waar we dit jaar aandacht aan besteden vind je hier Meer algemene informatie vind je op de website www.kerkinactie.nl.  Wil je meer weten over het werk in Valkenburg, neem dan contact op met Hans Kuijt


 
terug