1e advent 1e advent
 
Piano Piano


Een nieuwe piano in de kerkzaal


Wij willen graag de piano in onze kerk gebruiken om samen te spelen met andere instrumenten, om liederen te spelen die zich niet lenen voor orgelbegeleiding (zoals groot deel van de Opwekkingsliederen) en in bijzondere diensten zoals de prikkelarme diensten.

De oude piano heeft eerst tientallen jaren dienst gedaan bij de Chr. gemengde zangvereniging ‘Advendo’ en is na het opheffen van Advendo in onze kerkzaal geplaatst. Daar heeft hij ook nog jaren zijn diensten bewezen. Inmiddels mankeert de piano zoveel, dat hij feitelijk niet goed bespeelbaar is en een kostbare opknapbeurt nodig is.

Gelukkig heeft onze organist en pianostemmer Ronald van Delft ons geholpen aan een andere piano. Ook gebruikt, ongeveer 45 jaar oud, maar in prima conditie, met een heldere klank, een goede speeltrant en een puntgave kast. En voor een aantrekkelijk bedrag, waarop het college van kerkrentmeesters besloot de piano aan te schaffen. Voor dat bedrag bouwt Ronald ook een Piano Life Saver in. Dat is een apparaat dat het klimaat in de piano beheerst en het instrument beter bestand maakt tegen de wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid in onze kerk. Het bedrag past waarschijnlijk in de begroting. Maar de uitgave is wel onvoorzien. Als u dit een mooi concreet doel vindt voor een (extra) bijdrage, dan is uw gift welkom op rekeningnr NL49RABO0364601027 tnv penningmeester Gereformeerde Kerk onder vermelding van ‘Piano’.

We hopen zo samen weer jaren plezier te hebben van een piano.

Uw organisten

 
 
Prikkelarme kerkdienst in De Goede Herder Prikkelarme kerkdienst in De Goede Herder
Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel teveel prikkels geven. Ook geeft het veel prikkels als er veel mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. Daarbij duren de gewone kerkdiensten ruim een uur, waar een grote concentratieboog voor nodig is. We staan er vaak niet bij stil dat deze bijeenkomsten voor mensen met een aandoening als autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of long covid te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de Prikkelarme Kerkdienst.
Zondag 10 december om 15 uur in de Gereformeerde kerk van Valkenburg, Hoofdstraat 35. In deze dienst gaat dominee Lydia Veerman voor. Deze dienst duurt een half uur, wordt begeleid op de piano en heeft een liturgie die precies gevolgd zal worden.

 
 
Zaterdag 9 december: WINTERFAIR Zaterdag 9 december: WINTERFAIR
De winterfair vind plaats in ons Trefpunt van 10.00 tot 14.00. We hopen er een gezellige dag van te maken, waarbij iedereen welkom is! We gaan die dag spullen verkopen die in deze tijd geliefd zijn. Kerstversieringen, en winterartikelen zoals; kransen, mutsen, sjaals, plaids, kaarsen, lantaarns wellicht sleetjes enzovoort. Zowel nieuw materiaal als tweedehands.
Naast deze verkoop worden er voor de jeugd knutselactiviteiten georganiseerd. Ook zal er een optreden zijn van kinderkoor Friends en een optreden van een ensemble van de Harmonie. Uiteraard is ook de keuken geopend waar u koffie met lekkernij kunt krijgen, maar ook een heerlijke lunch! Kortom het beloofd een mooie dag te worden.
De opbrengst van deze Winterfair komt voor 50% ten goede aan de samenwerkende stichtingen uit onze buurgemeenten via hulpvooroekraine.nl. en de andere 50% is voor de kerk. Wilt u ons nog kleine kerstspullen schenken, dan vragen wij u deze naar het Trefpunt te komen brengen op donderdag 7 december van 19.00 tot 21.00 of op vrijdag 8 december van 17.00 tot 20.00. Mocht u ons bij de voorbereiding of verkoop willen helpen, dan bent u van harte welkom. Stuur een mailtje naar Annemiek: annemieksmittenaar@gmail.com of reageer op ons bericht in de kerkapp.
Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, Jose en Diane


 
 
Douwe Egbert Bonnen Douwe Egbert Bonnen
Douwe Egberts voedselbank actie
Een kop koffie is voor ruim een miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven een product dat een flinke hap uit het beschikbare budget neemt. Ook voor klanten van de voedselbanken is een dagelijks bakje koffie dus niet vanzelfsprekend. Daarom worden de Douwe Egberts-punten ingezameld om deze vervolgens te kunnen verzilveren tegen D.E. Aroma Rood- pakken koffie.
Helpt u mee! Douwe Egberts verdubbeld de ingezamelde punten.
U kunt uw D.E. punten deponeren in de speciale doos die bij de ingang van het Trefpunt staat. Deze actie start vanaf 13 november en loopt tot de eerste week van Januari 2023.

 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Elke laatste zondag van de maand is er een kinderochtend. Dit is een gezellig samenzijn, er wordt een bijbelverhaal verteld, zingen met elkaar en doen we leuke activiteiten.
We hopen altijd op een grote opkomst en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.
26 maart 2023: Vanmorgen hadden wij weer een kinderochtend! We hebben het bijbelverhaal over Palmpasen alvast gelezen. Daarna hebben we met elkaar besproken wat er ook alweer gebeurd op witten donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Dat wist iedereen goed te vertellen. Daarna zijn we lekker gaan verven en hebben we allemaal ons eigen bloempotje versierd Het zijn prachtige kunstwerken geworden. De bloempotjes moeten nog even drogen, maar met Pasen kan iedereen tijdens de volgende kinderochtend hun eigen potje komen ophalen.Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.

26 november verhaal jongste groep
26 november verhaal oudste groep

3 december verhaal jongste groep
3 december verhaal oudste groep

10 december verhaal jongste groep
10 december verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
Safe the date: WINTERFAIR op zaterdag 9 december 2023 Safe the date: WINTERFAIR op zaterdag 9 december 2023
Winterfair is een nieuw evenement die we gaan organiseren met als uitgangspunt: ons gezamenlijk in
zetten om geld in te zamelen voor een goed doel. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het idee
gaat steeds meer vorm krijgen. Zo hopen we er een gezellige dag van maken, waarbij iedereen
welkom is. We willen die dag spullen verkopen die in deze tijd geliefd zijn. Kerstversieringen, en
winterartikelen zoals; kransen, mutsen, sjaals, plaids, kaarsen, lantaarns wellicht sleetjes enzovoort.
U kunt ons helpen door spullen die u heeft voor ons te bewaren. Wij zouden deze graag in de week
voorgaande aan de Winterfair van u ontvangen. Mocht u voor ons iets willen maken wat we mogen
verkopen; zouden we dat ook heel fijn vinden.
Naast verkoop word er voor de jeugd activiteiten georganiseerd. Ook zal er live muziek zijn. Kortom
het beloofd een mooie dag te worden.
Mocht u nog leuke ideeën hebben of ons bij de voorbereiding willen helpen, dan bent u van harte
welkom. Stuur een mailtje naar Annemiek: annemieksmittenaar@gmail.com
Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, Jose en Diane
 
lees meer »
 
Hip Helpt Hip Helpt
   
            
lees meer »
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Alvast even een vooruitblik op het nieuwe kerkelijk seizoen. In dit seizoen willen we starten met een gebedsgroep om samen te bidden voor onze gemeente en voor ons dorp. Dat is iets nieuws dat we als gemeente misschien nog niet eerder hebben gedaan of wat al heel lang geleden is. Veel mensen vinden bidden spannend en het is voor de meesten van ons onbekend om hardop te bidden, maar het vereist niet meer voorkennis dan hart hebben voor Gods gemeente en samen zoeken naar woorden of een lied dat dat verwoord. We willen nadenken en wegen zoeken hoe we kunnen veranderen naar een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente voor alle generaties en voor ons dorp. Het is God zelf die beloofd heeft zijn gemeente te zullen bouwen en daarom willen we bidden om wijsheid, inzicht en moed voor een vernieuwde toekomst. Hierdoor openen we ons voor vernieuwing van denken, bewogenheid voor de naaste en verbinding met elkaar. Iets om over na te denken deze zomer of u mee wilt doen aan deze groep komend seizoen.
 
 
Follow Up Follow Up
 
Nadenkertje Nadenkertje
Nadenkertje
In de Gedachtenisdienst kwam een citaat van Péguy naar voren over ‘Het kleine meisje van de Hoop’. Hieronder dat stukje tekst uit de verkondiging: En hoe belangrijk die hoop is, wordt verwoord in het volgende citaat van Péguy, die geloof, hoop en liefde uitbeeld als drie vrouwenfiguren. Drie zussen. Geloof en Liefde zijn twee grote zussen in ruisende rokken, een beetje verkreukeld door het leven. Vermoeid sjouwen ze over de aarde, een eindeloze weg. En dan schrijft Péguy:
Het geloof is een trouwe bruid …
De liefde is een toegewijde moeder …
Maar de hoop is een heel klein meisje.
Daar stapt ze, de kleine hoop, tussen haar beide grote zussen. Haast niemand gunt haar enige aandacht. Op de weg naar het heil, op de wegen van deze aarde, op de hobbelige weg naar het heil, de weg zonder einde, tussen haar beide zussen in, stapt de kleine Hoop verder.

En de mensen, het hele christenvolk, kijken steeds naar de twee grote zussen. Beiden zijn zij op het dringendste bedacht, op wat hier en nu gebeurt, op dit voorbijgaand ogenblik. Het volk heeft alleen oog voor de twee groten, voor haar die rechts loopt en voor haar die links loopt. Ze zien ternauwernood de kleine zus, die in het midden loopt, verloren in de rokken van haar zussen.
Mensen nemen als vanzelfsprekend aan dat de twee groten de kleine bij de hand voortslepen, in het midden, tussen beiden in, om haar de hobbelige weg naar het heil te helpen gaan.
De blinden!!! Zij zien niet dat de kleine in het midden haar twee grote zussen voorttrekt en dat zij zonder haar niet meer zouden zijn dan twee bejaarde vrouwen, twee vrouwen op leeftijd, een beetje gekreukt door het leven.
Zij, de kleinste, trekt alles op gang. Want het geloof ziet alleen wat ‘is’. Zij echter ziet wat ‘zal zijn’. De liefde heeft slechts lief wat ‘is’. Zij bemint wat ‘zal zijn.’
In werkelijkheid wordt alles wat gebeurt door kinderen gedaan. Zij nemen ons bij de hand. Al wat wij tot stand brengen, wordt door het kleine meisje hoop gedaan.

 
 
Gedicht Gedicht
Gedicht
Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar, begint volgende week Advent. Een tijd van verwachten. Van Nel Benschop een gebed voor deze tijd.
ADVENTGEBED
Voor hen, die gezeten zijn in de schaduw van de dood (Lucas 1: 79)

Gezeten in de duisternis,
omringt door schaduw van de dood,
dat zijn wij toch, o Heer, dat is
juist onze dagelijkse nood.
Beroofd van elke zekerheid,
voor ’t dreigende gevaar beducht
van gif, dat langzaam zich verspreidt
door ’t water en door de lucht;
bevreesd voor onze medemens,
voor ’t eigen hart vol donkerheid,
wanhopig stuitend op de grens
die volken van elkander scheidt. –
Kom als een vuur, dat ons verzengt,
 kom als de zon in onze nacht,
kom als de Vorst Die vrede brengt,
kom Jezus, tot Uw volk dat wacht!
 
 
Een inspirerend verhaal Een inspirerend verhaal
lees meer »
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Menstruatiearmoede Menstruatiearmoede
Doneerbox in de hal van het Trefpunt
lees meer »
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk