DONEER ACTIE DIACONIE DONEER ACTIE DIACONIE
Stichting De Roze Hulp en SamenKatwijk
Missie
Menstruatiearmoede bestrijden in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg.

lees meer »
 
Musical Musical
lees meer »
 
NIEUW: Meet&Read 29 mei NIEUW: Meet&Read 29 mei
Vanaf volgend kerkseizoen gaan we starten met een Meet & Read groep. Waar we met generatiegenoten open en respectvol samen met ds Koekkoek in gesprek willen gaan aan de hand van inspirerende, uitdagende of prikkelende teksten/films/muziek etc. Graag nodigen we iedereen die hier in geïnteresseerd is uit voor een kick-off op 29 mei om 20 uur in de Open Hof. We wisselen tijdens deze eerste bijeenkomst graag met jullie van gedachten over de invulling van de  gespreksavonden. We zijn op zoek naar wat geloof voor onze generatie (30-45+ en iedereen die zich net zo jong/oud voelt en iedereen die zich door deze introductie geïnspireerd voelt) betekent. Wat kunnen we leren van de bijbel maar ook van andere (geloofs)overtuigingen en hoe kunnen we dat vorm geven in het, vaak drukke, dagelijks leven. Een ontmoeting voor mensen van onze generatie die samen met de dominee open, oordeelloos en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Het idee is om een paar keer per jaar af te spreken, vooraf iets te lezen en tijdens de avonden daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Groet, Annelies, Marjolein en Marijke (van de Open Hof, woonachtig in het Duyfrak)
 
 
‘Twee koffers’ ‘Twee koffers’
‘Twee koffers’ (Een wijs verhaal van ds. Troost, passend bij Hemelvaart)
Zo, u bent op vakantie geweest? En – beviel het?
‘Op vakantie gaan is niets anders dan veel geld uitgeven om armoedig uit twee koffers te leven.’ Aldus de schrijver Maarten ’t Hart, die zelf, naar u begrijpt, nauwelijks of niet op vakantie gaat.
Armoedig uit twee koffers leven …
Twee koffers, ja, daar komt het in de meeste gevallen wel op neer. Je laat bijna al je bezittingen thuis. Alleen het hoogstnodige neem je mee. En waarom? Om een paar weken dat heerlijke gevoel te hebben dat je vrij bent! Maar of je dat nu armoedig kunt noemen …
Het is maar wat je armoedig noemt! De dichter Gerhard Tersteegen zei: ‘Rijk is wie veel heeft, rijker is wie weinig gebruikt; het rijkst is wie veel geeft.’

Armoedig ben je als je altijd maar weer meer wilt hebben, meer wilt kunnen, meer wilt doen. Armoedig ben je als je nooit tevreden bent, nooit van ophouden wilt weten, nooit eens blij bent met wat je hebt bereikt. Armoedig ben je als je nog geen twee weken zonder je alledaagse spulletjes kunt, zonder je vertrouwde potten en pannen, zonder je gouden munten en medailles. Armoedig ben je als je nooit eens los kunt laten wat je verworven hebt.

Begrijp me goed: ik verklaar niet iedereen die in z’n vakantie thuisblijft, voor een armoedzaaier! Stel je voor, dat zou wel heel erg grof zijn. Er zijn mensen die, om welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen gaan. En bovendien kan ik me best voorstellen dat er mensen zijn die liever op hun eigen balkonnetje zitten dan, zoals bijna iedereen, in de file staan. Ik kan me best voorstellen dat iemand enorm kan genieten van eigen huisje, tuintje, boompje, beestje. Wie daarvoor kiest, mijn zegen heeft hij! Maar ik bedoel nu even iets anders. Ik bedoel alleen dat leven uit twee koffers helemaal niet armoedig behoeft te zijn. Integendeel. Dat kon wel eens heel rijk zijn, mijnheer ’t Hart!

Waarom rijk in plaats van armoedig? Omdat je met twee koffers een heleboel tijd overhoudt om naar de hemel te kijken. En een heleboel tijd om eens rustig naar moeder aarde om te zien. Goed, ik geef toe, je moet er meestal ook wat geld voor hebben, al behoeft reizen niet duur te zijn. Maar kijk dan eens wat een rijkdom je ervoor terugkrijgt! Vrijheid! Tijd om er te zijn, voor God, voor je medemens, voor jezelf! Armoedig – dat ben je als je afhankelijk wordt van duizend-en-één gebruiksvoorwerpen, dingetjes en datjes, en je je niet meer realiseert dat het in het leven om andere dingen gaat.

Een toerist bezocht in Polen eens een bekende rabbi. De rabbi woonde in een eenvoudige kamer met veel boeken. Meubels had hij echter nauwelijks. In zijn kamer stonden zegge en schrijve een tafel en een bank. ‘Rabbi’, vroeg de bezoeker, verbaasd rondkijkend, ‘rabbi, waar zijn uw meubelen?’Op zijn beurt keek de rabbi zijn bezoeker verbaasd aan en stelde hem precies dezelfde vraag: ‘Waar zijn uw meubelen?’ ‘O’, luidde het antwoord, ‘ik ben hier maar even; ik ben op doorreis.’ ‘Ik ook’, zei de rabbi.

Een mens met twee koffers is soms reuze rijk! Het kan helemaal geen kwaad om van tijd tot tijd te bedenken dat je een pelgrim op Gods wegen bent. En voor de schat van hemelse liefde heb je zelfs niet één koffer nodig …
 
 
Nadenkertje Nadenkertje
Nadenkertje (een tegeltjeswijsheid)
Vallen is niet erg, blijven liggen wel 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Elke laatste zondag van de maand is er een kinderochtend. Dit is een gezellig samenzijn, er wordt een bijbelverhaal verteld, zingen met elkaar en doen we leuke activiteiten.
We hopen altijd op een grote opkomst en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.
26 maart 2023: Vanmorgen hadden wij weer een kinderochtend! We hebben het bijbelverhaal over Palmpasen alvast gelezen. Daarna hebben we met elkaar besproken wat er ook alweer gebeurd op witten donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Dat wist iedereen goed te vertellen. Daarna zijn we lekker gaan verven en hebben we allemaal ons eigen bloempotje versierd Het zijn prachtige kunstwerken geworden. De bloempotjes moeten nog even drogen, maar met Pasen kan iedereen tijdens de volgende kinderochtend hun eigen potje komen ophalen.Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.
14 juli verhaal jongste groep
14 juli verhaal oudste groep

21 juli verhaal jongste groep
21 juli verhaal oudste groep

28 juli verhaal jongste groep
28 juli verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
Gedicht bij Psalm 121 van Justus van Tricht Gedicht bij Psalm 121 van Justus van Tricht
God is een schaduw aan je rechterhand
waarmee Hij je tot troost wil wezen.
De Heer belooft je steeds gestand
met Mij naast je valt niets te vrezen.

God gaat als Trooster steeds met je op pad
tot steun op al je levenswegen.
Zijn hand wijst naar de hemelstad
vandaar uit stroomt tot jou Zijn zegen.

God blijft je in liefde altijd gadeslaan
Zijn oog blijft altijd je bewaken.
Door aan Zijn hand te blijven gaan
zul je als mens eens thuis geraken
 
 
HipHelpt HipHelpt
Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart gaat HipHelptKatwijk op zoek naar vrijwilligers die in hun directe omgeving een ochtend of middag mensen willen helpen die dat erg nodig hebben. Via NLdoet.nl  kun je dit aangeven via NLD2024-131211. Of via hiphelpt.nl/Katwijk.
Daar kun je ook gelijk aangeven welk soort klussen je voor een ander zou willen en kunnen doen.
Hoe je iemand helpt, kun je zelf bepalen. En ook hoe vaak en wanneer.
Wij als hiphelpt laten je weten als jouw hulp nodig is.

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

 
 
Gebed van Sören Kierkegaard (blz 529 uit het Nieuwe Liedboek) Gebed van Sören Kierkegaard (blz 529 uit het Nieuwe Liedboek)

Gij hebt mij ’t eerst bemind,  

o God.  

De hele dag,  

het hele leven door  

bemint Gij mij het eerst. 

Als ik in de morgen ontwaak  

en mijn ziel tot U wend,  

zijt Gij de eerste:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

Als in de dageraad  

ik opsta van mijn bed  

en op datzelfde ogenblik  

mij biddend richt tot U,  

zijt Gij mij voor:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

Als in de dag ik mij onttrek  

aan de verstrooiing van het leven,  

mijn ziel tot inkeer breng  

en denk aan U,  

dan denkt Gij reeds aan mij:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

En ik, ondankbaar mens,  

die altijd denk en spreek  

alsof Gij maar één keer  

het eerst mij hebt bemind.

 
DE bonnen DE bonnen


De DE koffie spaarzegel actie was een groot
succes. In totaal zijn er 1755 pakken koffie
opgehaald voor de voedselbank.

Namens de diaconie; bedankt voor uw hulp

 
 
Opbrengst Voedselbankcollecte 2024 Opbrengst Voedselbankcollecte 2024
                                   

Het weekend van 10 februari stond weer in het teken van onze jaarlijkse voedselbankcollecte.
We zijn dankbaar en blij dat we weer met elkaar zo’n mooie opbrengst kunnen doneren aan de voedselbank.
Het is belangrijk om dit soort acties te blijven ondersteunen en te promoten, zodat voedselbanken hun waardevolle werk kunnen blijven voortzetten. Het is van groot belang voor de voedselbank en voor de mensen die er afhankelijk van zijn.
Tijdens de voedselbankcollecte worden niet alleen voedselproducten ingezameld, maar ook geld. Dit geld kan vervolgens worden gebruikt om voedsel aan te schaffen dat de voedselbank nodig heeft. Ook kan het geld worden gebruikt om de operationele kosten van de voedselbank te dekken, zoals huur, elektriciteit en andere kosten.
Zaterdag 10 februari was er de mogelijkheid uw boodschappen voor de voedselbank af te geven in het Trefpunt. Er was koffie en thee met wat lekkers en tijd voor een gezellig praatje. Ook zondag voor de dienst werd er nog voedsel afgegeven.
We hebben in totaal 18 kratten gevuld met voedsel, wc-papier en wasmiddelen. En we kunnen ook nog eens een prachtig bedrag overmaken van €728,-.
Namens de Voedselbank en de Diaconie, hartelijk bedankt!
Hartelijke groet,
Uw Diaconie,

 
 
Piano Piano


Een nieuwe piano in de kerkzaal


Wij willen graag de piano in onze kerk gebruiken om samen te spelen met andere instrumenten, om liederen te spelen die zich niet lenen voor orgelbegeleiding (zoals groot deel van de Opwekkingsliederen) en in bijzondere diensten zoals de prikkelarme diensten.

De oude piano heeft eerst tientallen jaren dienst gedaan bij de Chr. gemengde zangvereniging ‘Advendo’ en is na het opheffen van Advendo in onze kerkzaal geplaatst. Daar heeft hij ook nog jaren zijn diensten bewezen. Inmiddels mankeert de piano zoveel, dat hij feitelijk niet goed bespeelbaar is en een kostbare opknapbeurt nodig is.

Gelukkig heeft onze organist en pianostemmer Ronald van Delft ons geholpen aan een andere piano. Ook gebruikt, ongeveer 45 jaar oud, maar in prima conditie, met een heldere klank, een goede speeltrant en een puntgave kast. En voor een aantrekkelijk bedrag, waarop het college van kerkrentmeesters besloot de piano aan te schaffen. Voor dat bedrag bouwt Ronald ook een Piano Life Saver in. Dat is een apparaat dat het klimaat in de piano beheerst en het instrument beter bestand maakt tegen de wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid in onze kerk. Het bedrag past waarschijnlijk in de begroting. Maar de uitgave is wel onvoorzien. Als u dit een mooi concreet doel vindt voor een (extra) bijdrage, dan is uw gift welkom op rekeningnr NL49RABO0364601027 tnv penningmeester Gereformeerde Kerk onder vermelding van ‘Piano’.

We hopen zo samen weer jaren plezier te hebben van een piano.

Uw organisten

 
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Alvast even een vooruitblik op het nieuwe kerkelijk seizoen. In dit seizoen willen we starten met een gebedsgroep om samen te bidden voor onze gemeente en voor ons dorp. Dat is iets nieuws dat we als gemeente misschien nog niet eerder hebben gedaan of wat al heel lang geleden is. Veel mensen vinden bidden spannend en het is voor de meesten van ons onbekend om hardop te bidden, maar het vereist niet meer voorkennis dan hart hebben voor Gods gemeente en samen zoeken naar woorden of een lied dat dat verwoord. We willen nadenken en wegen zoeken hoe we kunnen veranderen naar een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente voor alle generaties en voor ons dorp. Het is God zelf die beloofd heeft zijn gemeente te zullen bouwen en daarom willen we bidden om wijsheid, inzicht en moed voor een vernieuwde toekomst. Hierdoor openen we ons voor vernieuwing van denken, bewogenheid voor de naaste en verbinding met elkaar. Iets om over na te denken deze zomer of u mee wilt doen aan deze groep komend seizoen.
 
 
Een inspirerend verhaal Een inspirerend verhaal
lees meer »
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk