Geloof, Hoop en Liefde Geloof, Hoop en Liefde
Maandag 15 juni
Geloof

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
Phil Bosmans

Dinsdag 16 juni
Geloof

Er zijn van het geloof geen bewijzen,
wel getuigen.

Woensdag 17 juni
Geloof
Geloof krijgen we van God altijd slechts zo veel
als we voor de dag van vandaag nodig hebben.
Het geloof is het dagelijks brood dat God ons geeft.

Donderdag 18 juni
Vraag
Je kent me van vroeger,
je weet mijn inslag,
je weefde mijn aard.

En nu kom ik bij je,
al ben ik gerafeld,
je blijft mijn maker.

Straks val ik stil,
aan het eind van mijn dagen
val ik uit elkaar.

Ik ben het maar,
toch wil ik je vragen,
bewaar me.

Houd mij bij je,
hoe of wat
dat zien we wel later.

Ik vertrouw je,
maker van mij,
maak mij heel.
Jaap Zijlstra

Vrijdag 19 juni
De springer en de vanger
Hij zal jou vangen
Op een dag zat ik met Rodleigh, de leider van de groep, in zijn caravan te praten. Hij zei: ‘Als ik spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op het exacte moment uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak’. ‘Hoe lukt dat?’ vroeg ik. ‘Wel’ zei Rodleigh ‘het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en me veilig thuisbrengt.’ ‘Dus jij doet niets!’ zei ik verbaasd. ‘Niets’ herhaalde Rodleigh.
Toen Rodleigh dit met zoveel overtuiging zei, flitsten de woorden van Jezus door mijn hoofd: ‘Vader in uw handen beveel ik mijn geest.’ Sterven is vertrouwen in de vanger. Zorgen voor de stervende is zeggen: ‘wees niet bang, je bent een geliefd kind van God. Hij zal er zijn wanneer jij je verre sprong maakt. Probeer Hem niet te vangen, Hij zal jouw vangen. Strek alleen je armen en handen uit en vertrouw, vertrouw, vertrouw.’
Henri Nouwen over een groepje vrienden die als trapeze-artiesten bij het circus werken.

Zaterdag 20 juni
Het geloof is een oase in het hart,
die nooit bereikt zal worden
door de karavaan van het denken.
Kahil Gibran

Zondag 21 juni
Geloof is er niet om de wereld te verklaren,
maar om het er in uit te houden.
Prof. dr. A. van Egmond

Maandag 22 juni
Als ik maar bereikbaar blijf
Als ik maar bereikbaar blijf,
aanraakbaar voor het hevigste,
het liefste het tederste.

Mens tot het uiterste,
tot het innigste ontroerbaar.

Als ik mij maar niet terugtrek,
niet verlies in onaandoenlijkheid.

Niets meer te bewegen,
mens onbewogen,
verkilde, versteende ik.

Als ik mij maar laat vinden.
Hans Bouma en Otto Dicke


Dinsdag 23 juni
Gebed in de morgen
Een nieuwe dag breekt vragend open,
de schepping ademt weer in licht,
raakt zichtbaar door uw geest bewogen:
Gij schrijft vandaag een nieuw gedicht.

Wij bidden, God, raak ons ook aan
en wil ons zo de geestkracht geven
om voor uw woorden in te staan
en hart te hebben voor het leven.
René van Loenen

Woensdag 24 juni
Komst
Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus;
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!
Jaap Zijlstra

Donderdag 25 juni
Ik ben gaan inzien
dat het geloof een organisme is
dat groeit met de tijd.
Blijft het stabiel,
dan  sterft het.
Wil het voortleven,
dan moet het kunnen veranderen.
Godfried Bomans

Vrijdag 26 juni
Ik geloof in de God
die de mensen heeft gemaakt,
niet in de God
die de mensen hebben gemaakt.
Alphonse Karr

Zaterdag 27 juni
Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt,
is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.
Hebreeën 11:1 (Naardense Bijbel)

Zondag 28 juni
Gebed
Om geloof bidden wij
te midden van alle ongeloof;
mensen die zich niet op U
noch op elkaar verlaten,
of die menen U te dienen
door een ander af te maken.
Om geloof bidden wij,
hier en ginds in onze wereld,
opdat wij in staat zijn
vertrouwen te hervinden
en vrede te maken.
Om geloof bidden wij -
wij kunnen niet zonder.
Jan van Opbergen

Maandag 29 juni
Uit Woord en Geest
Uit Woord en Geest geboren
groeit de gemeente die God kent,
verwondering van open oren,
een klein begrip van moet je horen:
wij zijn geroepen, zijn gekend,
wij zijn geroepen, geen vreemden,
wij kregen oren voor zijn stem,
wij zijn op weg, nu nog ontheemden,
maar aanstonds in Jeruzalem.
Inge Lievaart

Dinsdag 30 juni
Twijfel is niet het tegendeel van geloof,
maar een bestanddeel ervan.
Paul Tillich

Woensdag 1 juli
Gebeden veranderen de wereld niet,
maar ze veranderen mensen
en mensen veranderen de wereld.
Albert Schweitzer

Donderdag 2 juli
In het ziekenhuis tref je dikwijls het schoonste geloof aan
Bij degenen die zeggen geloven maar erg moeilijk te vinden.
Nico ter Linden

Vrijdag 3 juli
Leren geloven is wezenlijker
dan het geloof leren.
Nico ter Linden

Zaterdag 4 juli
Het geloof is een stok om op te steunen,
niet om anderen mee te slaan.
Dr. Eliza Laurillard


Zondag 5 juli
Hoe zouden wij geloven in U
Hoe zouden wij geloven in U
als wij in elkaar geen toekomst zagen?
Hoe zouden wij hopen op U
als wij van elkaar geen heil verwachtten?
Hoe zouden wij U beminnen
als wij aan elkaar geen liefde en aandacht schonken?

Hoe zouden wij geloven in elkaar
als U niet de eerste en de laatste was die toekomst in ons ziet?
Hoe zouden wij hopen op elkaar
als U niet de eerste en de laatste was die heil verwacht van ons?
Hoe zouden we elkaar beminnen
Als U niet de eerste en de laatste was die aandacht en liefde schenkt aan ons?
Jan van Opbergen

Maandag 6 juli
Geloof
Hier volgt een oude, wijdverbreide these:
Er moet van de natuur die ons omlijst
Een maker zijn; er is een macht vereist
Die alles schiep, een alziend opperwezen

En elke boom en elke heester prijst
Die kracht op wiens gezag zij zijn verrezen
Uit elke bloem ontstaat een exegese
Die regelrecht de hemelen in wijst

Ik ken het niet meer: die gelovigheid
Al haal ik met gepaste piëteit
Een tekst van Karel van het Reve boven

Die schreef eens: “Het is een plausibel feit
Dat wie een rodekool doormidden snijdt
In één tel in een Schepper gaat geloven.”
Ivo de Wijs

Dinsdag 7 juli
Geloven is geluk: is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.

Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen
Dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
Die je beschermt tot dóór de nauwe poort.

Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
Bemerk je vol verwond’ring: het wordt méér!
Nel Benschop

Woensdag 8 juli
Geloven is een kwestie van richting,
een bepaalde weg die je gaat.
Zelf had je ‘m nooit gevonden,
een weg die jou vond,
een weg die je werd aangewezen.
Of hij begaanbaar is,
of hij goed afloopt,
je moet het maar vertrouwen.
Pas als je de eerste stap doet,
de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die je hem aanwijst
heeft kennelijk het beste met je voor.
Ach Hij, een god die niets liever wil
dan dat je leeft volgens je diepste bestemming.
Als jij maar mens bent, prachtig en compleet mens.
Hans Bouma

Donderdag 9 juli
De vrucht van stilte is gebed.
De vrucht van gebed is geloof.
De vrucht van geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
Moeder Teresa


 
terug