donderdag 9 mei 2024 om 10:00 uur

Hemelvaart
Voorganger(s): ds. H. Mast uit Ter HeijdenPsalm 97: 1. (Groot koning is de Heer)
Welkom, bemoediging en groet
NLB 661: 1 t/m 6 (Ten hemel opgevaren is)
Gebed
Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 (door lector)
Brieflezing: Efeziërs 4, 1-13 (door lector)
NLB 664:1,2,3. (Naam van Jezus, nu verheven)
Verkondiging
NLB 665: 1,3,4. (Om Christus’ wil zijn wij verblijd)
Dankgebed en voorbeden.
Ev. mededelingen  &  Inzameling van gaven
Slotlied:  Psalm 47: 2 (God stijgt blinkend schoon)
Wegzending en Zegen + Amen:  (“Zing amen”)

 

terug