Nadenkertje Nadenkertje
Het leven is een geschenk, niet om te bezitten, maar om te delen.
Henri Nouwen

 
 
Troost van advent Troost van advent
Om mijn behoud, om mijn behoud
zijt Gij in Bethlehem gekomen;
om op aarde, zwart en koud,
Uw helder licht te laten stromen;
om het gebroken, zwakke riet
met zachte hand weer op te richten,
en om de kleine vlaspit niet te doven,
maar weer te doen lichten.
Om mijn behoud, om mijn behoud
werd Gij een mens, met leed vertrouwd.

Om mijn behoud, vertrouwd met leed,
blijft Gij mij zoeken, alle dagen;
en als ik zelf geen weg meer weet
wilt Gij mij in Uw armen dragen.
Gij Heer, Die ons als Herder leidt,
werd eens door herders aangebeden;
Gij, die de hoogste Wijsheid zijt,
Gij deed de wijzen nader treden.
Om mijn behoud, om mijn behoud
hebt G’U geen blijvend huis gebouwd.

Om mijn behoud – geen blijvend huis,
dat moest Ge U om mij ontzeggen;
alleen een kribbe en een kruis –
geen steen om ’t hoofd op neer te leggen.
Herodes, angstig om het woord
dat stond in de profetenboeken,
heeft toen de kinderen vermoord,
nadat hij U vergeefs deed zoeken;
zo werd Gij met de dood vertrouwd,
om mijn behoud – om mijn behoud!

Gedicht van Nel Benschop
 
Collecte Noodhulp 4 december a.s. Collecte Noodhulp 4 december a.s.

Doel van deze collecte: Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Lees meer over deze actie op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/


 
lees meer »
 
Douwe Egbert voedselbank actie Douwe Egbert voedselbank actie
Een kop koffie is voor ruim een miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven, een product dat een flinke hap uit het beschikbare budget neemt. Ook voor klanten van de voedselbanken is een dagelijks bakje koffie dus niet vanzelfsprekend. Daarom worden de Douwe Egbert punten ingezameld om deze vervolgens te kunnen verzilveren tegen D.E. Aroma Rood pakken koffie.
Helpt u mee! U kunt uw D.E. punten deponeren in de speciale doos die bij de ingang van het Trefpunt staat. Deze actie loopt tot de eerste week van Januari 2023.
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Vanmorgen (5 juni) hebben wij weer een geslaagde kinderochtend met elkaar gehad. We hebben geluisterd naar het Pinksterverhaal en daarna hebben we oud-Hollandse spelletjes gespeeld. We konden sjoelen, kegels omgooien, spijkerpoepen, koekhappen en er was een voetbaltafel.
We vonden het fijn dat jullie er waren en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.

 

 

Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.
27 november verhaal jongste groep
27 november verhaal oudste groep

4 december verhaal jongste groep
4 december verhaal oudste groep

11 december verhaal jongste groep
11 december verhaal oudste groep

18 december verhaal jongste groep
18 december verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Verslag van de bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg Verslag van de bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg
Op 29 september was er, na een jarenlange onderbreking door corona, weer een bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg.
lees meer »
 
Doneer actie diaconie Doneer actie diaconie
Doneerbox in de hal van het Trefpunt
lees meer »
 
Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’. Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’.
Dit seizoen organiseren we als gemeente de volgende activiteiten. We hopen dat je ook ergens aan mee gaat doen. Je kunt je aanmelden door dit formulier in te vullen en mee te nemen naar de Startdag of in de brievenbus te gooien op Hoofdstraat 37.
lees meer »
 
Kerkelijke activiteiten De Goede Herder Kerkelijke activiteiten De Goede Herder
We gaan van start!
Op zondag 18 september beginnen we ons kerkelijk seizoen met een steengoed programma. En daarna gaan we van start met onze activiteiten. We hopen dat u ook meedoet. Investeren in ontmoeting, geloofsgroei en gezelligheid. Hieronder nog een keer de verschillende activiteiten en uitleg erbij. Voor sommige activiteiten is het nodig dat u zich opgeeft.
lees meer »
 
Afscheid Jonah Post van het beam team Afscheid Jonah Post van het beam team

Afgelopen zondag namen we afscheid van Jonah Post als beameraar. Al vanaf 2013 heeft Jonah meegedraaid in het beam team. In het begin werkten we met een oude 2ehands laptop en presenteerden vooral (lied)teksten en af en toe een foto. Gaandeweg kwam er steeds ietsje bij waaronder het bedienen van de camera voor het streamen van onze kerkdiensten. In de corona-tijd werd het voor de gemeente belangrijk om verbonden te blijven en zo hebben we bijna een jaar met maar een paar mensen (dominee, ovd, koster en beamer) elke zondag de goede boodschap verspreid… In die tijd nam de techniek ook een vlucht met toevoegen van een video-mixer. Jonah is nu klaar met zijn studie Natuurkunde (Master gehaald – gefeliciteerd !) het moment is daar om aan een baan te beginnen (waar dan ook) en hij vond het een goed moment om met de beamer te stoppen. We zijn heel blij dat je het al die jaren hebt willen doen en wensen je veel succes bij de volgende stappen in leven & carrière.

Aart Haasnoot
PS: voor ieder die het leest, ben je handig met een laptop en vind je het leuk om achter de schermen mee te werken aan onze uitzendingen, meld je aan als beameraar !
 
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op! Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op!

De rommelmarkt heeft het mooie bedrag van 3.300,- euro opgeleverd voor het diaconale doel. Dit doel staat eigenlijk al sinds 2020 en kon door de corona maatregelen pas nu worden gerealiseerd, daarmee is het logisch dat u wellicht niet meer helemaal op het netvlies heeft waar het voor bedoeld was. Ik steek daar ook de hand in eigen boezem want er is niet veel over verteld in de afgelopen maanden.

 
lees meer »
 
Hoe nu verder met de rommelmarkt? Hoe nu verder met de rommelmarkt?

Dat was de hoofdvraag tijdens de evaluatie-avond op dinsdag 14 juni. Een gezellig samenzijn, waarbij we terugkeken op een gezellige rommelmarkt met een mooie opbrengst. Maar door meerdere redenen is besloten dat deze vorm van rommelmarkt niet meer haalbaar is voor de toekomst. We zullen een andere vorm moeten kiezen. Het uitgangspunt blijft; ons gezamenlijk in te zetten voor een goed doel. We moeten alleen nog bedenken hoe we dit willen aanpakken. Er zijn meerdere ideeën tijdens deze avond besproken. Bijvoorbeeld; een veiling, kofferbakverkoop, spellenmiddag met BBQ, sponsor-fietstocht enzovoort. Maar alle suggesties zijn nog welkom; deze mag u mailen naar: annemieksmittenaar@gmail.com.  We willen op een later moment, in het najaar, nog een keer bij elkaar komen om hier meer vorm aan te geven. We zullen u dan uitnodigen om met ons mee te praten en ons hierin te helpen. We wensen u een fijne zomer! Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, José en Diane
 

 
lees meer »
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14) Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)

Al handen gevend komt de koning dichterbij. De Scharrelaar kijkt zoekend rond, maar ziet geen uitweg. Onder de tafel kruipen is natuurlijk mogelijk, maar dat vindt hij te kinderachtig, dus blijft hij zitten. Nerveus voor zich uitkijkend en afwachtend wat er zal komen. De koning is aan zijn tafel begonnen. Hij komt dichterbij. Ieder heeft een woord van dank en lof aan de koning en de koning geniet zichtbaar van deze bonte verzameling mensen. Iedereen is even opgetogen en verheugd over het feest en maakt de koning complimenten over zijn knappe zoon en de oogverblindende schoonheid van de bruid. Het is écht feest! Alles is perfect. Maar dan ineens staat de koning voor een ongewassen vlerk, die zo te zien met zijn handen heeft zitten eten. Snel trekt de koning zijn uitgestoken hand terug. Hij kijkt de kerel van top tot teen bij langs en slikt een keer, om zijn opkomende boosheid te onderdrukken. Er gaan allerlei gedachten door zijn hoofd, maar hij besluit er geen van uit te spreken. Beleefd blijven! ‘Beste vriend, hoe komt het dat je hier zonder feestkleding zit. Er is toch niets mis gegaan?’ De Scharrelaar krijgt een kleur als een boei en stamelt: ‘Nee, er is niets mis gegaan, maar… nou ja, eh … eigenlijk is alles al heel lang mis gegaan. Ik, eh … wel, ik weet het niet.’ De onderdrukte woede van de koning barst ineens los. Zijn stem buldert door de zaal. Verschrikt is iedereen stil. ‘Roep mijn soldaten. Bindt deze man vast en gooi hem eruit. Laat hem maar achter in het donker. Daar kan hij nog lang nadenken over zijn fouten en zich voor z’n kop slaan dat hij zo heeft durven binnenkomen. Ik heb velen geroepen, maar niet ieder heeft willen luisteren naar wat ik heb gezegd. En zo kom je er bij mij dus niet in. Eruit met deze ongenode gast!’ Priemend wijst de vinger van de koning de smerige indringer aan. Haastige soldatenvoeten klinken al door de gang en komen de Scharrelaar afvoeren. In het openbaar vernederd en weggesleurd. Geboeid verlaat hij de feestzaal en de tranen prikken in zijn ogen, als hij de lichten van de zaal kleiner en kleiner ziet worden.
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk