31 Oktober: Bijbelzondag 31 Oktober: Bijbelzondag
Op deze zondag staan we extra stil bij de Bijbel.
Bijbelzondag heeft als thema: Op zoek naar betekenis.
(Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5)
De Bijbel geeft lezers op zoveel manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God.
Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen wereldwijd die nog geen Bijbel hebben.
Met de collecte op zondag 31 oktober laten we een grote wens van vele christenen in vervulling gaan.
Van harte aanbevolen!
Geven kan heel eenvoudig via onze kerkapp, u kunt natuurlijk ook overmaken op het rekeningnummer van: Diaconie Gereformeerde Kerk Valkenburg  NL63RABO0364606789 onder vermelding van: Bijbelzondag
Uw diaconie
 
 
De bijbelgespreksgroep gaat weer starten! De bijbelgespreksgroep gaat weer starten!
Alle deelnemers zijn benaderd en enthousiast om weer te gaan beginnen.
Op vrijdagmiddag 5 november 2021 zullen we elkaar ontmoeten van 15.00 uur tot 16.30 uur in de grote zaal van ’t Trefpunt in de Goede Herder kerk (deur gaat open om 14.45 uur).
We gaan verder met het boek van de schrijvers Jan Offringa en Evert van Baren: “God is niet te vangen". En zullen het hoofdstuk: Wie is Jezus? gaan bespreken.
Verder willen we hierna in 2021 nog één keer bij elkaar komen en daarna nog drie keer in 2022. Eind maart ronden we het af.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, maar laat het ons dan wel van tevoren weten. Aan de nieuwkomers wordt een copy  gestuurd van het betreffende  hoofdstuk.
Tot ziens op vrijdagmiddag 5 november 2021!
 
 
Dankdagcollecte 2021 Dankdagcollecte 2021
Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons heeft gegeven, zelfs in coronatijd met al zijn beperkingen. Dankbaar te zijn ook dat die beperkingen beetje bij beetje verdwijnen, zodat we elkaar als gemeente weer kunnen ontmoeten. Daar zijn veel mensen nu toch echt wel aan toe, van oudere gemeenteleden die de afgelopen tijd veelal thuis moesten blijven tot aan jongeren die vaak maar beperkt naar school gingen en niet konden sporten en ontspannen.

Eerder dit jaar heeft het College van Kerkrentmeesters bedacht om speciaal voor onze jongeren de kleine zaal te renoveren en opnieuw in te richten. Het idee is dat we samen met de jongeren en leiding van kindernevendienst, clubs en jeugdkerk een jeugdhonk gaan realiseren waar de verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Juist ook omdat we vinden dat we moeten blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Nog niet alle ideeën zijn volledig uitgewerkt maar nu is al duidelijk dat deze verbouwing best wel wat zal gaan kosten.

Het College van Kerkrentmeesters doet dan ook een beroep op u om een gulle gift te doen voor het verbouwen van de kleine zaal tot jeugdhonk als investering in de toekomst van onze gemeente.

Uiterlijk vrijdag 29 oktober wordt de brief voor de dankdagcollecte 2021 door de kerkrentmeesters bij u bezorgd en maandag 1 november weer opgehaald. Zorgt u dat de antwoordenvelop klaar ligt?

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
 
 
Dorcas Dorcas

Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen
De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin.

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.

Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming.

Maak DANKDAG tot GEEFDAG.
We gaan samen met de drie kerken, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente, weer aan deze actie meedoen. We willen aan u vragen om de dorcasactie tot een succes te maken door een bijdrage te doneren. Doneren kan via onderstaande betaalrekeningen van de diaconie of door de QR code te scannen. Bij de QR code kan u het bedrag zelf aanpassen.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie,
Gerard van Duijn, diaconie Hervormde Gemeente,  NL 04 INGB  0000435963
Rein de Winter, diaconie Gereformeerde Kerk,         NL 63 RABO 0364606789
Jasper van de Meij, diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


 
 
Stichting Kind in Oost-Europa Stichting Kind in Oost-Europa
                                                                                                    

Beste sponsoren ,
we zijn inmiddels weer terug van weggeweest.
Hier een klein verslag van het klusproject waar we dankzij
u / jullie giften alles hebben kunnen doen wat we in de planning
hadden , onze dank daarvoor nogmaals.
Donderdag 23 sept. Is de eerste groep vertrokken en op zaterdag
25 september is de rest erachteraan gekomen.
Na aankomst kon er direct aan de slag worden gegaan met het
ontvangen van de kleding die we verstuurd hadden en met de projecten
bezoeken om daar alvast de benodigde materialen voor in te kopen.
Van zondag tot zaterdag zijn we dagelijks bezig geweest met het klussen.

Klusinformatie tav sponsoren
 
Gedicht Gedicht
Als de liefde niet bestond
zullen ze stilstaan de rivieren
en de vogels en de dieren
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou het strand de zee verlaten
ze hebben niets meer te bepraten
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou de maan niet langer lichten
geen dichter zou meer dichten
als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
en de aarde zou verkleuren
overal gesloten deuren
en de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
dan was de hele 'vrijerij' bedorven
de wereld was gauw uitgestorven
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou de zon niet langer stralen
de wind zou niet meer ademhalen
als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
zoals eens in het paradijs
als wij elkaar niet meer begrijpen
dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
en m’n adem zou bevriezen
als ik je liefde zou verliezen.
Er is geen liefde zonder jou.

Toon Hermans

 
 
versoepelingen coronamaatregelen versoepelingen coronamaatregelen
De kerkenraad heeft besloten om in lijn met de versoepelingen van de coronamaatregelen ook het kerkbezoek weer zonder maximum mogelijk te maken. Vanaf 26 september hoef u zich niet meer aan te melden bij de scriba. U bent weer ‘van harte welkom’ zonder aanmelden en u kunt gaan zitten waar u wilt. Echter vanwege de slechte ventilatie in ons gebouw wordt met zingen nog even gewacht. De kerkenraad verwacht dat u zelf inschat of het kerkbezoek voor u of anderen geen gezondheidsrisico oplevert, het risico op een besmetting blijft natuurlijk aanwezig.
 
 
De bijbelgespreksgroep gaat weer starten! De bijbelgespreksgroep gaat weer starten!
Alle deelnemers zijn benaderd en enthousiast om weer te gaan beginnen.
Op vrijdagmiddag 15 oktober 2021 zullen we elkaar ontmoeten van 15.00 uur tot 16.30 uur in de grote zaal van ’t Trefpunt in de Goede Herder kerk (deur gaat open om 14.45 uur).
We gaan verder met het boek van de schrijvers Jan Offringa en Evert van Baren: “God is niet te vangen". En zullen het hoofdstuk: Wie is Jezus? gaan bespreken.
Verder willen we hierna in 2021 nog twee keer bij elkaar komen en daarna nog drie keer in 2022. Eind maart ronden we het af.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, maar laat het ons dan wel van tevoren weten. Aan de nieuwkomers wordt een kopie gestuurd van het desbetreffende hoofdstuk.
Tot ziens op vrijdagmiddag 15 oktober 2021!
Hartelijke groeten van Henk Rijneveld en Hennie Aten.

Contactgegevens:
Henk Rijneveld,
Henk.rijneveld@gmail.com
071-4015999

Hennie Aten- op ’t Hof
hjopthof@ziggo.nl
071-4075826

 
 
Opbrengsten diaconale collectes Opbrengsten diaconale collectes
29 augustus is er na de aardbevingen en de tropische storm Grace op Haïti gecollecteerd. We hebben een prachtige opbrengst gehaald van €808,50!

12 september was de KKRV-collecte. De afkorting KKRV staat voor de samenwerkende diaconieën van Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Elk jaar mag een van de gemeentes een project voorstellen waarvoor in alle (gereformeerde) kerken van onze dorpen vervolgens wordt gecollecteerd. Deze collecte werd op zondag 12 september gehouden.
Dit jaar was het onze beurt om een keuze te maken en wij kozen voor “Stichting Kind in Oost-Europa”.
Een geweldige opbrengst van onze gemeente voor de KKRV-collecte voor “Stichting Kind in Oost-Europa” van €3.568,50!
We hebben nog niet van alle kerken de opbrengst doorgekregen. We komen erop terug zodra de totale opbrengst bekend is. En dan nu de voorlopige totale opbrengst die staat op €7.468,50!
Heel bijzonder om te zien dat wanneer er een actie voor een speciaal doel op touw wordt gezet, dat u dan met zovelen extra geld overmaakt! Een mooie manier van omzien naar elkaar dichtbij en ver weg!
U kunt nog steeds een gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie NL63 RABO 0364 6067 89 of via de kerk-app tot 30 september.

Hartelijk bedankt voor al uw gulle gaven!
De Diaconie
 
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:

“Het Trefpunt”     Hoofdstraat 35        Valkenburg
“De Lichtbron”     Lambrechtsveld 19 Valkenburg
Hervormde Kerk Castellumplein 1     Valkenburg
Voor locatie zie de agenda
Na een veel te lange pauze willen we graag weer starten met de inloopochtenden. Wij hopen u allen in goed gezondheid weer te kunnen ontvangen.  Natuurlijk nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen.
Voor veel mensen is het inloophuis al niet meer weg te denken. Voor onze dorpsgemeenten een plek van ontmoeting waar je  een praatje kunt maken maar ook een plek waar je terecht kunt met je vragen en zorgen. Zo willen we gezelligheid bieden voor jong en oud.
Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar!
U of jij bent van harte welkom!
 
Voor meer informatie of wilt u graag opgehaald worden, dan kunt u bellen naar:
Nel Rijneveld       06-13354434  071-4015999
Gea de Vries       06-46899857
Esther Miedema 06-23811393
                                   
 
Startzondag Startzondag
Opgetogen kunnen we terugkijken op een zonovergoten startzondag, met een goed bezochte vossenjacht door Valkenburg, een volle kerk en na de dienst heerlijk samen buiten koffiedrinken en genieten van een stukje zelfgebakken cake of taart. Kinderen aan het spelen buiten op het plein en aan het knutselen in het Trefpunt. En onder begeleiding van gitaar en fluit een aantal liederen gezongen. Een prachtige viering van samen een levende gemeente zijn.
In de dienst hebben we nagedacht over het thema: Bemoedigen doet goed! Onze bediening is eerst en vooral om elkaar aan te moedigen en te complimenteren, zodat sluimerende talenten tevoorschijn komen en we in ons gezin, op ons werk en in de gemeente om zo Gods Koninkrijk te laten zien met dat wat wij aan gaven van God hebben meegekregen. En we hebben een zegen gevraagd over al onze activiteiten en wijsheid voor hen die leiding geven in de gemeente. Een gedenkwaardige dag en een hoopvolle start van een nieuw kerkelijk seizoen.
           
 
 
Uitgave collectemunten stopt Uitgave collectemunten stopt
Collectemunten ontvangen via de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters
In de afgelopen weken hebben we een aantal collectemunten ontvangen met een speciale bestemming:
- een gift van € 148 aan munten bestemd voor de kerk
- een gift van € 146 aan munten bestemd voor de diaconie
- een gift van € 156 aan munten bestemd voor “noodhulp aan Afghanistan” (gestort op de                rekening van het Rode Kruis; NL83INGB0000006868)

Alle gevers hartelijk dank voor dit gulle gebaar.

Zoals u weet, stoppen we met het uitgeven van collectemunten en –bonnen. We hebben een poosje geleden via de mail al eens geïnventariseerd wie er nog collectemunten thuis heeft liggen. Uit uw reacties schatten we in dat er nog ongeveer € 950 aan munten en bonnen ergens bij u in een potje liggen.
U kunt deze munten nog steeds inleveren en u kunt daarbij aangeven welke bestemming u er aan wilt geven (zie bijvoorbeeld bij bovenstaande giften).
Inleveren kan bij de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. 

Zoals u weet, stoppen we met het uitgeven van collectemunten en –bonnen. We hebben een poosje geleden via de mail al eens geïnventariseerd wie er nog collectemunten thuis heeft liggen. Uit uw reacties schatten we in dat er nog ongeveer € 950 aan munten en bonnen ergens bij u in een potje liggen.
U kunt deze munten nog steeds inleveren en u kunt daarbij aangeven welke bestemming u er aan wilt geven (zie bijvoorbeeld bij bovenstaande giften).
Inleveren kan bij de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
inloopspreekuur vrijdag inloopspreekuur vrijdag
Vanwege de start van de vakantie was het afgelopen vrijdag16 juli voorlopig de laatste keer dat er een Inloopspreekuur was. Na de vakantie zal bekeken worden of er behoefte is aan een herstart van deze bijeenkomsten.
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.

17 oktober verhaal jongste groep
17 oktober verhaal oudste groep

24 oktober verhaal jongste groep
24 oktober verhaal oudste groep

31 oktober verhaal jongste groep
31 oktober verhaal oudste groep

 
lees meer »
 
Download de app! Download de app!
We zijn nog niet compleet!
Mis jij nog iemand in onze app, nodig hem/haar uit om de app te downloaden.

Mooi om te lezen:
1 Korintiërs 12 (vers 12 -18)
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat…..

De gemeente wordt hier vergeleken met een lichaam. Alle lichaamsdelen zijn nodig en belangrijk voor het lichaam om te functioneren.

Voel je verbonden met onze gemeente!
 
 
De Goede Herder Kerkapp De Goede Herder Kerkapp

                                                                                                                                        


Hulp bij Downloaden De Goede Herder App:                                                                             

Voordat je de app kunt gebruiken moet je jezelf eerst registreren in de app. Download de app in de Google/Apple/Play store door te zoeken op de naam: de goede herder je kan ook de bovenstaande QR code gebruiken.
Zodra je voor het eerst aan de slag gaat in de app zul je een e-mailadres in moeten vullen en een wachtwoord moeten kiezen. Heb je je van tevoren bij de gemeente al geregistreerd voor de app? Vul hier dan het e-mailadres in waarmee je bij de gemeente bekend bent.
Als je nog niet van te voren jezelf hebt ingeschreven voor de app, dan zal de app beheerder je account goed moeten keuren, zodra je registratie voltooid is heb je toegang tot de app.
Stappen in het kort:
 1. Vul je e-mailadres in. Heb je je van te voren opgegeven voor de app? Vul dan het e-mailadres in waarmee je jezelf hebt opgegeven! Het kan zijn dat de app-beheerder na je registratie je account eerst moet goedkeuren.
 
 1. Kies een wachtwoord.
 
 1. Je hebt een e-mail ontvangen waarmee je het account moet valideren. We willen natuurlijk zeker weten dat jij het echt bent! In de e-mail staat een knop, klik hierop om je account te valideren.
 
 1. De app stuurt je nu automatisch door naar het volgende scherm. Vul hier je voornaam en achternaam in. Kies ook een profielfoto. Zo kunnen gemeenteleden zien wie je bent! (extra leuk als je er zelf ook echt op staat!)
Gefeliciteerd, nu zit je in de app! Mocht je account eerst goedgekeurd moeten worden door een beheerder zal dit nu in beeld getoond worden. Geen zorgen, zodra je account goedgekeurd is krijg je hier een berichtje van in de app!


 
 
Invulling vacature Invulling vacature
In september 2020 heeft de kerkenraad de profielschets voor een nieuwe herder vastgesteld. Na die tijd heeft onze gemeente ervaring opgedaan met een kerkelijk werker en met gesprekken over de mogelijkheid om samen met een andere gemeente een predikant te beroepen. In dat geval hebben beide gemeenten hun eigen part-time predikant en heeft de predikant een (bijna) full-time baan. Dat levert ook gesprekken op over elkaars profielschetsen. Op 22 april is de kerkenraad nagegaan of de ervaringen aanleiding geven om onze profielschets aan te scherpen. De kerkenraad kwam tot de conclusie dat de profielschets goed aansluit op onze ervaringen en het profiel van een andere gemeente. Wel is de wens om onze profielschets  te verduidelijken en verbeteren, door bijvoorbeeld een andere woordkeus en een enkele nuancering.
In de komende weken wordt gesproken met de classis over de mogelijkheden om de vacature in te vullen. Ook wordt het CCBB (classicaal college voor behandeling beheerszaken) gevraagd om aan te geven welke formatie-omvang voor onze gemeente realistisch is.
In de komende vergadering wil de kerkenraad bepalen hoe we de plek gaan invullen. Ook zal een beroepingscommissie worden ingesteld.

 
lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
 1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
 2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
 3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
Opbrengst Voedselbankcollecte Opbrengst Voedselbankcollecte
  
Afgelopen week stond in het teken van de voedselbankcollecte. Voor mij was dit mijn 1e collecte waar ik actief aan meewerkte als diaken. Mensen konden afgelopen zaterdag hun boodschappen langs komen brengen bij onze kerk. Het ‘Trefpunt’ was daardoor weer eens echt een ‘Trefpunt’ in deze Coronatijd! Het was gezellig druk, mensen liepen af en aan. Er was tijd voor een gezellig kletspraatje of een 1e kennismaking. Natuurlijk alles Coronaproof.
De kratten die we van de voedselbank hadden gekregen zaten al snel bomvol. We zijn verder gegaan met het vullen van tassen en dozen.
Ik vond het heel mooi om te zien dat we zo naar elkaar omzien in onze gemeente en eigenlijk in heel Valkenburg! Uit het hele dorp kwamen namelijk mensen met boodschappen. En naast de vele boodschappen die zijn opgehaald is er ook nog eens een prachtig bedrag gedoneerd €1.335,-! Een heel mooi bedrag dat we overmaken naar de Voedselbank.
Namens de Diaconie, hartelijk dank allemaal! Dankbaar en blij ga ik aan mijn nieuwe ambt beginnen als penningmeester van de Diaconie!
Hartelijke groet,
Jacoline Lesmeister
                                           
 
 
Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans): Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans):
Afgelopen week hebben de leden van het College van Kerkrentmeesters de antwoordenveloppen bij u opgehaald. We vinden het erg fijn dat veel enveloppen al “kant en klaar” stonden om opgehaald te worden.
De telling van de toezeggingen leverde een mooi bedrag op: € 75.857. Het college is erg blij met de toezeggingen en dankt alle leden voor hun medewerking.
Het is een voorlopige opbrengst, want er zijn nog wat enveloppen niet ingeleverd. We hopen dat u ze alsnog inlevert en dit kunt u doen op het adres van de kerkrentmeester van uw wijk of bij de penningmeester (Waterlelie 9).
 
 
 
Periodieke Gift Periodieke Gift
ACTIE KERKBALANS 2021 en de overeenkomst “PERIODIEKE GIFT”

Over enkele weken gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeester het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2021 toe te zeggen.
Onze kerk heeft,  zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel)  van uw belastingaangifte mag aftrekken.
Er gelden wel enkele voorwaarden:
            1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
                        Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te                     betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere                    bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per                jaar een bedrag overmaken naar kerk.
            2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag                        dat u overmaakt naar onze kerk.
            3. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel bij het             vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw             eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen.
Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00.
Bij het afsluiten in 2021 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2022) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2021” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
            * www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
            * www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”


 
 
KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika. KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika.
Vorig jaar hebben de Geref. Kerken in Katwijk Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg gecollecteerd voor het Hug-a-Baby project van ‘Nieuwe Horizon’. Deze KKRVcollecte bracht het fantastische bedrag van 3518,46 euro op. Nieuwe Horizon is hier erg blij mee en het geld was heel welkom omdat de financiering juist was teruggelopen.
Nieuwe Horizon is actief in Montagu in Zuid-Afrika. In dit dorp worden kinderen geboren bij alleenstaande moeders. Door het Hug-a-baby project krijgen de moeders alle noodzakelijke spullen voor hun kindje. Lees mee hoe welkom de opbrengst van de KKRVcollecte is.

Dit schrijft Ricky Lentink-Berghuis van Nieuwe Horizon. ‘Heel hartelijk dank voor dit mooie bericht. We zijn heel blij met deze steun, vooral in deze moeilijke tijd. Het ‘Hug-a-baby’ project lag bijna stil door gebrek aan financiële middelen. Het toegezegde bedrag is dus een geweldig steun voor dit project in het bijzonder. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden hoe we deze donaties zullen besteden’. 


Sanja van de Sande in Montagu schrijft daarop ons het volgende. ‘Het Covidjaar 2020 werd wel even moeilijk, aangezien er geen sponsorgeld meer binnen kwam. Gelukkig werd er in deze tijd in Montagu veel gebreid en gehaakt, zodat we de winter doorkwamen met eigen gebreide dekentjes. Ook werden er meer dan genoeg truitjes, mutsjes en sokjes afgeleverd bij de poort, zodat er voorraad is tot eind 2021!
Helaas was er geen geld meer beschikbaar om fleecedekentjes te kopen, maar gelukkig hadden enkele vriendinnen hun kasten opgeruimd en kon ik van de katoenen- en flanellen lakens toch iets leuks maken om de pasgeboren baby’s in de zomer mee warm te houden. Aangezien het Tienerproject vanwege Corona niet door kon gaan, werden er ook geen mooi versierde tasjes meer gemaakt. Maar een goed Afrikaans gezegde luidt: ‘n Boer maak ‘n plan! Van een kennis kreeg ik gordijnstof, waar ik tasjes van kon naaien, al werden die helaas niet zo mooi als de anderen. De inhoud van de tasjes werd noodgedwongen ook minder; ipv een stukje zeep, zamelde ik via het kerkblad oude medicijnpotjes in, die ik vulde met een beetje vloeibare zeep. En in plaats van vijf luiers, kregen de moeders er nog maar drie.
Maar nu er weer in de gemeenten Katwijk Rijnsburg en Valkenburg voor Stichting Nieuwe Horizon is gecollecteerd., kunnen we veel behoeftigen blij maken!’
Informatie over Nieuwe Horizon en de projecten vind u op https://www.nieuwehorizon.nl/ Heel hartelijk dank voor uw donatie.
Namens de gezamenlijke Diaconieën van de Geref. Kerken in Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg.
 
 
Grip op de knip Grip op de knip


Grip zoekt bestuurder. Mensen met geldzorgen kunnen terecht bij Grip op de Knip Katwijk. Schuldhulpmaatjes helpen mensen weer grip op hun financiën te krijgen. Kerken in Valkenburg waren in 2011 mede-oprichter van Grip. Onze secretaris gaat na acht jaar afscheid nemen en we zoeken iemand die actief mee wil denken en de penvoering doet. Op onze website www.gripopdeknipkatwijk.nl staat hoe wij in de praktijk werken. Nieuwsgierig en Interesse? Stuur een mailtje voor meer informatie naar secretariaat@gripopdeknipkatwijk.nl.
 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
Wijze van vervullen vacature predikant Wijze van vervullen vacature predikant
Op 17 september heeft de kerkenraad ingestemd met een profielschets voor de nieuwe voorganger.
 1. Hij/zij weet de gemeente te raken en te prikkelen en inspireren in de eredienst
 2. Hij/zij is in staat om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden.
In de vergadering van 22 oktober is besproken hoe de vacature wordt vervuld.
Afgesproken is om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die bij het profiel past. Mocht het niet lukken een predikant te vinden, dan worden andere opties onderzocht, zoals een kerkelijk werker of de combinatie predikant-kerkelijk werker. Ook gaan we op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, om van elkaar te leren en elkaar te versterken waar we kunnen. Dat kan leiden tot het praktisch delen van mensen (zoals een gedeelde predikant) en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten (zoals jeugdwerk en catechisatie). Om dat een succes te laten zijn is het nodig elkaar te leren kennen en samen toe te werken naar een resultaat.
De kerkenraad neemt de tijd voor deze zoektocht. Dat is van belang omdat kwaliteit voor snelheid gaat en ook omdat er veel in beweging is.
De gesprekken over samenwerking hebben tijd nodig. Deze zijn al begonnen binnen Valkenburg en worden binnenkort ook gevoerd met Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.
Op 1 november start Rixt de Graaf met haar werk, we zijn heel benieuwd waar dat toe leidt.
Alle acties mogen de continuïteit in voorgangers en pastoraat niet in gevaar brengen.
Ten slotte moeten we voor werving ook formele toestemming hebben van het breed moderamen van de classis en een verklaring hebben van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken over de draagkracht van de gemeente ofwel over de omvang van de formatieplaats die voor ons haalbaar is.
In de komende maanden worden stappen gezet naar samenwerking en toestemming.
Niet eerder dan februari 2021 kijkt de kerkenraad opnieuw naar het proces en bepaalt dan wat de volgende stap is.


 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Diaconie en College van Kerkrentmeesters Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Het zijn moeilijke tijden waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk en sommigen vrezen voor het voortbestaan van hun werk/onderneming.
Voor onze kerk verandert er ook veel. De wekelijkse samenkomst om met elkaar de eredienst te vieren is ingrijpend veranderd. We beseffen dat dit niet anders kan, want onze gezondheid en een veilige omgeving staan voorop.
Heel praktisch gezien missen de diaconie en de kerkelijke organisatie ook een flink deel van hun inkomsten. De diaconie zal waarschijnlijk hulpvragen krijgen, vooral uit die (vaak arme) landen waar de gevolgen van het coronavirus de mensen nog harder zullen treffen. Misschien komen er ook wel hulpvragen uit onze eigen gemeente. Ook de kerkelijke organisatie heeft zo z’n financiële verplichtingen.
De diaconie en de kerkrentmeesters verzoeken u ons te blijven steunen met uw gaven. Sommigen hebben al een bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen?

Collecte voor de diaconie:
1. geld overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0364606789 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte diaconie”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de diaconie:  Jacoline Lesmeister
Collecte voor de kerk:
1. geld overmaken op bankrekening NL 49 RABO 0364601027 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte kerk”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de kerkrentmeesters: Huug Ouwehand, Waterlelie 9

We danken u alvast voor uw gaven en we spreken de hoop uit dat we weer spoedig in goede gezondheid in ons eigen “Huis” naar het Woord van God mogen luisteren.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
Jaardoel Kerk In Aktie 2020 Jaardoel Kerk In Aktie 2020
Jaardoel  Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk