Gedicht van Gerrit Wentink Gedicht van Gerrit Wentink
Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.

Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.

Acht kleine christenen,
op de smalle weg door ‘t leven,
één vond een and’re weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.

Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.

Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.

Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.

Vier kleine christenen,
zongen “abide with me”
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.

Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.
Twee kleine christenen,
met z’n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.

Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.

Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.

Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.

Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.

Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.

Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!
 
Een inspirerend citaat Een inspirerend citaat
Er zijn er die geloven dat alleen grote kracht het kwaad in toom kan houden,
maar dat is niet wat ik heb ondervonden.
Het zijn de kleine alledaagse daden van gewone mensen
die de duisternis op een afstand houden.
Kleine daden van vriendelijkheid en liefde.
(Gandalf in ‘The Lord of the Rings’ van J.R.R. Tolkien)
 
 
Hoe nu verder met de rommelmarkt? Hoe nu verder met de rommelmarkt?

Dat was de hoofdvraag tijdens de evaluatie-avond op dinsdag 14 juni. Een gezellig samenzijn, waarbij we terugkeken op een gezellige rommelmarkt met een mooie opbrengst. Maar door meerdere redenen is besloten dat deze vorm van rommelmarkt niet meer haalbaar is voor de toekomst. We zullen een andere vorm moeten kiezen. Het uitgangspunt blijft; ons gezamenlijk in te zetten voor een goed doel. We moeten alleen nog bedenken hoe we dit willen aanpakken. Er zijn meerdere ideeën tijdens deze avond besproken. Bijvoorbeeld; een veiling, kofferbakverkoop, spellenmiddag met BBQ, sponsor-fietstocht enzovoort. Maar alle suggesties zijn nog welkom; deze mag u mailen naar: annemieksmittenaar@gmail.com.  We willen op een later moment, in het najaar, nog een keer bij elkaar komen om hier meer vorm aan te geven. We zullen u dan uitnodigen om met ons mee te praten en ons hierin te helpen. We wensen u een fijne zomer! Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, José en Diane
 

 
lees meer »
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend

Beste kinderen
Vanmorgen (5 juni) hebben wij weer een geslaagde kinderochtend met elkaar gehad. We hebben geluisterd naar het Pinksterverhaal en daarna hebben we oud-Hollandse spelletjes gespeeld. We konden sjoelen, kegels omgooien, spijkerpoepen, koekhappen en er was een voetbaltafel.
We vonden het fijn dat jullie er waren en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.

 

 

Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.
19 juni verhaal jongste groep
19 juni verhaal oudste groep

26 juni verhaal jongste groep
26 juni verhaal oudste groep

3 juli verhaal jongste groep
3 juli verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14) Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)
‘De volgende groep’, roept een dienstmeisje en de hele meute gaat naar binnen. Een ongewassen haveloos stelletje, maar opgewekt en welgemoed. De dienstmeisjes delen handdoeken uit en wijzen ieder een plaats om zich te wassen, anderen lopen af en aan met kruiken warm water. Weer anderen dragen met opgetrokken neuzen en uitgestrekte armen de vuile stinkende vodden naar buiten. Het is een heuse wasserette. Iedereen wordt verzocht om zijn oude vodden op de hoop te gooien en na het wassen de klaarliggende feestkleren aan te trekken. De stemming is opperbest. Al gauw klinkt er een lied op, dat de koning prijst voor zijn goedheid. Even later ontstaat er commotie als het dievenmaatje van de Scharrelaar met een handvol gestolen kostbaarheden aan komt zetten. Hij steekt zijn handen uit naar de dichtstbijzijnde man van de hofhouding en overhandigt zijn kostbare stenen en een duur parelsnoer. ‘Ik wil hier een daad stellen,’ is hierbij zijn commentaar, ‘vandaag begin ik een nieuw leven! Al jaren lang ben ik een zeer slecht onderdaan van mijn koning geweest, omdat ik dacht dat ik niet telde voor hem. Maar nu nodigt hij mij uit op de belangrijkste feestdag in zijn leven. Stel je voor, ik mag aan zijn tafel aanzitten! Een koning die in mij geïnteresseerd is, wil ik dienen. Kunnen jullie hem deze dingen overhandigen en een goed woordje voor mij doen? Ik zou graag aan het hof willen werken.’ De bedienden zijn allemaal om de man samen gedromd en bekijken nieuwsgierig de kostbaarheden. Na het gloedvolle betoog van deze dief klinkt er een spontaan applaus op. Iedereen is verrukt van dit gebeuren. De mensen van de straat, omdat het hen aanmoedigt ook hun leven te beteren. En de hofhouding, omdat ze terugkomen van hun bedenkingen of dit wel zo’n goed plan van de koning was. Het is een fantastisch plan gebleken, kijk maar eens naar deze man. De stemming zit er nu al in en iedereen is dankbaar en oprecht verheugd over het feest. De zoon en zijn bruid zullen de dag van hun leven krijgen vandaag!

 
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk