Napraten over The Passion Napraten over The Passion
 
Napraten over The Passion
 
Miljoenen mensen kijken traditiegetrouw naar The Passion. De dagen erna wordt er op veel plekken over gepraat. Op je werk, in de kantine of bij het koffie of thee moment. Ook dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom is er nu voor het eerst online napraten over ‘The Passion’. 
 
Rixt wil met mensen 'Napraten over The Passion'
In 3 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur in de aankomende weken. Aan de hand van een boekje, de Bijbel en een aantal video's zal de avond vormgegeven worden. De avonden staan gepland op dinsdag 13 april, 27 april en 11 mei en beginnen steeds om 19:30. Dit zullen ontmoetingen zijn die online plaatsvinden, dus als u mee wilt doen zal dit via uw computer of tablet zijn.  

Uitzending The Passion, Witte donderdag 1 april 20:30 NPO 1
Om u voor te bereiden op de gesprekken over ‘The Passion’, is het belangrijk dat u de uitzending bekijkt. Het thema is dit jaar 'Ik ben er voor jou'. Lukt het niet om de uitzending op dat moment te kijken? Tip: Neem het op of kijk het terug. 

Stuur uw aanmelding naar: jac.diac@outlook.com
Lijkt het u leuk om mee te doen, en heeft u behoefte aan verdieping, uitleg en een goed gesprek? Geef u dan op voor deze bijeenkomsten! De thema’s van de avonden zijn: ‘Delen’, ‘Familie’ en ‘Vrienden’.
 
Van harte welkom! Wij zien en horen u graag. 
 
Hartelijke groet,

Rixt de Graaf, Kerkelijk Werker en Werkgroep Contact, Sam, Alie, Marjan en Jacoline
 
P.S. Denkt u nog aan de Kaartenactie! Een mooie week om uw broeder of zuster in de gemeente een Paasgroet te sturen. 
 
                                                                         
 
Collecte 1e paasdag, zondag 4 april: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika Collecte 1e paasdag, zondag 4 april: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen door uw gift over te maken naar de diaconie, NL63RABO0364606789 onder vermelding van ‘KIA zondag 4 april.
 
 
Inloopspreekuur vrijdag 10:30-12:00 uur Inloopspreekuur vrijdag 10:30-12:00 uur
Vanaf vrijdag 12 maart is er iedere vrijdagochtend van 10:30-12:00 uur inloopspreekuur in de kerk, ingang via het Trefpunt.
Om jou en u de gelegenheid te geven weer eens in het gebouw van ‘de Goede Herder’ te zijn en om zonder afspraak in gesprek te zijn over het geloof en andere dingen die je als mens bezig kunnen houden in dit leven, begin ik een inloopspreekuur.
Op vrijdagochtend van 10:30 – 12:00 uur zal ik in de kerk aanwezig zijn. U bent van harte welkom om langs te komen voor een kop koffie en een gesprek of om gebed te vragen voor wat u op uw hart hebt. Maar u kunt ook een poosje gaan zitten in de kerkzaal en daar stil zijn en/of  bidden.
De eerste keer dat de kerk open is voor het inloopspreekuur is vrijdag 12 maart. De ingang is via het Trefpunt.
Hebt u liever een gesprek bij u thuis, dan maak ik daar graag een afspraak voor.
Rixt de Graaf
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
11 april verhaal jongste groep
11 april verhaal oudste groep
 
lees meer »
 
Paasgroetenactie 2021 Paasgroetenactie 2021Vanuit de Goede Herder hebben jullie dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland geschreven. De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, hebben jullie de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten vormgegeven door een kaart met een boodschap te schrijven...
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen. Wij konden namens onze gemeente 46 kaarten doorsturen!
Ook al weet je niet precies wie de kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten straks in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Namens de werkgroep Kerk In Actie nogmaals hartelijk dank!
 
lees meer »
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
 1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
 2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
 3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
Opbrengst Voedselbankcollecte Opbrengst Voedselbankcollecte
  
Afgelopen week stond in het teken van de voedselbankcollecte. Voor mij was dit mijn 1e collecte waar ik actief aan meewerkte als diaken. Mensen konden afgelopen zaterdag hun boodschappen langs komen brengen bij onze kerk. Het ‘Trefpunt’ was daardoor weer eens echt een ‘Trefpunt’ in deze Coronatijd! Het was gezellig druk, mensen liepen af en aan. Er was tijd voor een gezellig kletspraatje of een 1e kennismaking. Natuurlijk alles Coronaproof.
De kratten die we van de voedselbank hadden gekregen zaten al snel bomvol. We zijn verder gegaan met het vullen van tassen en dozen.
Ik vond het heel mooi om te zien dat we zo naar elkaar omzien in onze gemeente en eigenlijk in heel Valkenburg! Uit het hele dorp kwamen namelijk mensen met boodschappen. En naast de vele boodschappen die zijn opgehaald is er ook nog eens een prachtig bedrag gedoneerd €1.335,-! Een heel mooi bedrag dat we overmaken naar de Voedselbank.
Namens de Diaconie, hartelijk dank allemaal! Dankbaar en blij ga ik aan mijn nieuwe ambt beginnen als penningmeester van de Diaconie!
Hartelijke groet,
Jacoline Lesmeister
                                           
 
 
Corona en de kerk Corona en de kerk
Onze kerkdiensten worden voorlopig alleen online gehouden vanwege het hoge aantal besmettingen in onze regio.
Bovendien heeft het Rijk de maatregelen aangescherpt, zodat u per dag 1 bezoeker mag ontvangen De kerkenraad heeft daarom besloten om het pastoraat telefonisch in te vullen. Als het nodig is wordt (telefonisch) een bezoek afgesproken. Bloemen van de diaconie voor jarigen zullen door de leverancier worden bezorgd.
 
 
Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans): Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans):
Afgelopen week hebben de leden van het College van Kerkrentmeesters de antwoordenveloppen bij u opgehaald. We vinden het erg fijn dat veel enveloppen al “kant en klaar” stonden om opgehaald te worden.
De telling van de toezeggingen leverde een mooi bedrag op: € 75.857. Het college is erg blij met de toezeggingen en dankt alle leden voor hun medewerking.
Het is een voorlopige opbrengst, want er zijn nog wat enveloppen niet ingeleverd. We hopen dat u ze alsnog inlevert en dit kunt u doen op het adres van de kerkrentmeester van uw wijk of bij de penningmeester (Waterlelie 9).
 
 
 
Periodieke Gift Periodieke Gift
ACTIE KERKBALANS 2021 en de overeenkomst “PERIODIEKE GIFT”

Over enkele weken gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeester het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2021 toe te zeggen.
Onze kerk heeft,  zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel)  van uw belastingaangifte mag aftrekken.
Er gelden wel enkele voorwaarden:
            1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
                        Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te                     betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere                    bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per                jaar een bedrag overmaken naar kerk.
            2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag                        dat u overmaakt naar onze kerk.
            3. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel bij het             vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw             eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen.
Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00.
Bij het afsluiten in 2021 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2022) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2021” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
            * www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
            * www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”


 
 
KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika. KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika.
Vorig jaar hebben de Geref. Kerken in Katwijk Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg gecollecteerd voor het Hug-a-Baby project van ‘Nieuwe Horizon’. Deze KKRVcollecte bracht het fantastische bedrag van 3518,46 euro op. Nieuwe Horizon is hier erg blij mee en het geld was heel welkom omdat de financiering juist was teruggelopen.
Nieuwe Horizon is actief in Montagu in Zuid-Afrika. In dit dorp worden kinderen geboren bij alleenstaande moeders. Door het Hug-a-baby project krijgen de moeders alle noodzakelijke spullen voor hun kindje. Lees mee hoe welkom de opbrengst van de KKRVcollecte is.

Dit schrijft Ricky Lentink-Berghuis van Nieuwe Horizon. ‘Heel hartelijk dank voor dit mooie bericht. We zijn heel blij met deze steun, vooral in deze moeilijke tijd. Het ‘Hug-a-baby’ project lag bijna stil door gebrek aan financiële middelen. Het toegezegde bedrag is dus een geweldig steun voor dit project in het bijzonder. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden hoe we deze donaties zullen besteden’. 


Sanja van de Sande in Montagu schrijft daarop ons het volgende. ‘Het Covidjaar 2020 werd wel even moeilijk, aangezien er geen sponsorgeld meer binnen kwam. Gelukkig werd er in deze tijd in Montagu veel gebreid en gehaakt, zodat we de winter doorkwamen met eigen gebreide dekentjes. Ook werden er meer dan genoeg truitjes, mutsjes en sokjes afgeleverd bij de poort, zodat er voorraad is tot eind 2021!
Helaas was er geen geld meer beschikbaar om fleecedekentjes te kopen, maar gelukkig hadden enkele vriendinnen hun kasten opgeruimd en kon ik van de katoenen- en flanellen lakens toch iets leuks maken om de pasgeboren baby’s in de zomer mee warm te houden. Aangezien het Tienerproject vanwege Corona niet door kon gaan, werden er ook geen mooi versierde tasjes meer gemaakt. Maar een goed Afrikaans gezegde luidt: ‘n Boer maak ‘n plan! Van een kennis kreeg ik gordijnstof, waar ik tasjes van kon naaien, al werden die helaas niet zo mooi als de anderen. De inhoud van de tasjes werd noodgedwongen ook minder; ipv een stukje zeep, zamelde ik via het kerkblad oude medicijnpotjes in, die ik vulde met een beetje vloeibare zeep. En in plaats van vijf luiers, kregen de moeders er nog maar drie.
Maar nu er weer in de gemeenten Katwijk Rijnsburg en Valkenburg voor Stichting Nieuwe Horizon is gecollecteerd., kunnen we veel behoeftigen blij maken!’
Informatie over Nieuwe Horizon en de projecten vind u op https://www.nieuwehorizon.nl/ Heel hartelijk dank voor uw donatie.
Namens de gezamenlijke Diaconieën van de Geref. Kerken in Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg.
 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Allereerst wil ik beginnen een aantal mensen te bedanken, Auke Hoekstra is gestopt als penningmeester van de Diaconie, 4,5 jaar heeft hij op voortreffelijke wijze de financiën beheerd, hartelijk dank daarvoor, wij zijn heel blij dat we in Jacoline Lesmeister een nieuwe penningmeester hebben gevonden en wijkdiaken wordt van wijk 3.
Zondags staat er altijd een mooi bos bloemen voor in de kerk die bij zieken of oudere gemeenteleden wordt bezorgd na de morgendienst, elke maand wordt dit weer door een ander gemeentelid verzorgd en jaarlijks gecoördineerd door Paul Noort, wij als Diaconie zijn best trots op deze gemeenteleden die belangeloos steeds weer de bloemen als groet van de Gemeente verzorgen,waarvoor onze hartelijke dank.
Voor Lia Schoneveld is er ook een woord van dank, sinds de corona ons in de greep heeft bezorgt  zij elke zondag na de Eredienst de bloemen bij de zieken of ouderen, Lia hartelijk dank hiervoor.
Zondag 21 februari is er weer de jaarlijkse voedselbank collecte, zeker in deze tijd is hulp aan de minder bedeelden in onze samenleving hard nodig , daarom bevelen we deze collecte die zowel in natura en als financiële  gift mogelijk wordt gemaakt van harte bij u aan. De week voorafgaand aan de collecte ontvangt u een mail en/of flyer met informatie hoe wij dit als Diaconie gaan organiseren.
                                                                                                       Met vriendelijke groet,
                                                                                                       Rein de Winter.
 
 
Grip op de knip Grip op de knip


Grip zoekt bestuurder. Mensen met geldzorgen kunnen terecht bij Grip op de Knip Katwijk. Schuldhulpmaatjes helpen mensen weer grip op hun financiën te krijgen. Kerken in Valkenburg waren in 2011 mede-oprichter van Grip. Onze secretaris gaat na acht jaar afscheid nemen en we zoeken iemand die actief mee wil denken en de penvoering doet. Op onze website www.gripopdeknipkatwijk.nl staat hoe wij in de praktijk werken. Nieuwsgierig en Interesse? Stuur een mailtje voor meer informatie naar secretariaat@gripopdeknipkatwijk.nl.
 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
College van Kerkrentmeesters: College van Kerkrentmeesters:
Collecten voor de kerk:
We zijn blij dat u in de afgelopen “corona-maanden” uw kerk niet vergeten bent. Regelmatig wordt er op de rekening van de kerk collectegeld gestort. Op de begroting hebben we de collecten voor de kerk begroot op € 6300. Volgens onze boekhouder komen we nog wat tekort om aan dit bedrag te komen. Mocht u tot de ontdekking komen dat u nog wat kunt bijdragen dan kan dit op NL 49 RABO 0364601027. Uw collectemunten zijn natuurlijk ook van harte welkom. U kunt ze inleveren bij de penningmeester, Huug Ouwehand, Waterlelie 9.

Zonnepanelen:
In november zijn 20 zonnepanelen op het dak van het Trefpunt geplaatst. Op 27 november zijn ze in gebruik gesteld. We hopen dat we met deze investering de energiekosten kunnen drukken. We leveren op deze manier ook onze bijdrage aan de “vergroening” van ons energieverbruik.
 
Nieuwe voorzitter  van het College van Kerkrentmeesters:
Het college heeft het lange tijd zonder voorzitter moeten doen en dat was best lastig.
We zijn erg blij dat Cees Ravensbergen (Schelphoek 18) op het verzoek van de vice-voorzitter van de Kerkenraad, Sam de Mooij, is ingegaan en het voorzitterschap van het college op zich gaat nemen.
 
 
Rommelmarkt 4 juni 2021 Rommelmarkt 4 juni 2021
Ondanks de corona maatregelen zijn we toch begonnen met het plannen van een rommelmarkt in 2021. En wel op vrijdag 4 juni. Natuurlijk weten we niet of het dan kan plaatsvinden, maar dat zien we tegen die tijd.En anders misschien in een aangepaste versie, een soort rommelmarkt drive thru of een online verkoop. Kortom plannen zat, maar de uitvoer wachten we nog even af. Zet in ieder geval de datum in uw agenda.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Voor dit moment hopen we dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar kunnen ontmoeten op vrijdag 4 juni 2021!
 
De hartelijke groeten van de rommelmarkt commissie,
Stijntje, Jan, José, Mienke, Nettie, Geffrey, Diana en Annemiek
 
Wijze van vervullen vacature predikant Wijze van vervullen vacature predikant
Op 17 september heeft de kerkenraad ingestemd met een profielschets voor de nieuwe voorganger.
 1. Hij/zij weet de gemeente te raken en te prikkelen en inspireren in de eredienst
 2. Hij/zij is in staat om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden.
In de vergadering van 22 oktober is besproken hoe de vacature wordt vervuld.
Afgesproken is om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die bij het profiel past. Mocht het niet lukken een predikant te vinden, dan worden andere opties onderzocht, zoals een kerkelijk werker of de combinatie predikant-kerkelijk werker. Ook gaan we op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, om van elkaar te leren en elkaar te versterken waar we kunnen. Dat kan leiden tot het praktisch delen van mensen (zoals een gedeelde predikant) en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten (zoals jeugdwerk en catechisatie). Om dat een succes te laten zijn is het nodig elkaar te leren kennen en samen toe te werken naar een resultaat.
De kerkenraad neemt de tijd voor deze zoektocht. Dat is van belang omdat kwaliteit voor snelheid gaat en ook omdat er veel in beweging is.
De gesprekken over samenwerking hebben tijd nodig. Deze zijn al begonnen binnen Valkenburg en worden binnenkort ook gevoerd met Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.
Op 1 november start Rixt de Graaf met haar werk, we zijn heel benieuwd waar dat toe leidt.
Alle acties mogen de continuïteit in voorgangers en pastoraat niet in gevaar brengen.
Ten slotte moeten we voor werving ook formele toestemming hebben van het breed moderamen van de classis en een verklaring hebben van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken over de draagkracht van de gemeente ofwel over de omvang van de formatieplaats die voor ons haalbaar is.
In de komende maanden worden stappen gezet naar samenwerking en toestemming.
Niet eerder dan februari 2021 kijkt de kerkenraad opnieuw naar het proces en bepaalt dan wat de volgende stap is.


 
 
Even voorstellen Even voorstellen
Door de plezierige contacten die ik de afgelopen tijd heb opgebouwd met Marjan Zebregs vanwege het opzetten van prikkelarme kerkdiensten in onze regio heb ik nader kennis gemaakt met De Goede Herder kerk. In deze contacten mocht ik de warme gastvrijheid ervaren in jullie gemeente. Toen ds. Zebregs het beroep naar Wateringen had aangenomen, heb ik mij aangeboden om als kerkelijk werker in De Goede Herder kerk bijstand in het gemeentewerk te verrichten in de vacante periode. Dit aanbod is positief ontvangen en de gesprekken die er tot nu toe zijn geweest maken dat ik er naar uit zie om in de gemeente in Valkenburg aan de slag te gaan. Momenteel werk ik halftijds als ouderenpastor in de Protestantse Gemeente van Rijnsburg en dat zal ik blijven doen, maar daarnaast kom ik ook een aantal uren in Valkenburg werken. Nu doe ik voornamelijk bezoekwerk en ga ik voor in begrafenisdiensten en weeksluitingen in de Vlietstede. Voor corona deed ik verschillende groepsactiviteiten zoals een zanguurtje en een groothuisbezoek. In Valkenburg zal de nadruk liggen op het pastoraat, maar daarnaast ga ik bezig met toerusting en hoop ik, als de omstandigheden het toelaten ook groepsactiviteiten te organiseren. Ik zie er naar uit om jullie te leren kennen en samen op weg te gaan en te zoeken naar Gods weg. Zeker in deze lastige tijd waarin we elkaar niet of nauwelijks ontmoeten zoals we dat gewend waren. Toch willen we wel een levende gemeenschap blijven die op elkaar betrokken is en met elkaar verbonden blijft in lief en leed. Ik wil in deze tijd graag de verbindende factor zijn en hoop dat we elkaar snel leren kennen. Voel u vrij om contact op te nemen met mij om aan te geven wat u nodig hebt om u deel van de gemeente en de gemeenschap te blijven voelen. 
Doordat ons huwelijk momenteel onder hoogspanning staat, hebben mijn man en ik besloten om elkaar een tijd de ruimte te geven. Een time-out, om de spanning te laten zakken en rust en ruimte te creëren, waarin we allebei kunnen nadenken en tot onszelf komen. Om deze time-out mogelijk te maken zal ik daarom een jaar lang in de pastorie in Valkenburg komen wonen, samen met onze jongste dochter Tirza. Ik vind dit een verdrietige en moeilijke stap, maar ik weet dat het echt noodzakelijk is. En ik hoop dat als u vragen hebt u ze mij persoonlijk zult stellen, want ik wil u zeker te woord staan. U mag mij altijd bellen, mailen of mij persoonlijk aanspreken. En als u er al met Iemand anders over wilt praten, bid dan voor ons, want dat hebben we heel hard nodig.
Als kerkelijk werker gaat mijn hart uit naar het gemeentewerk en ik heb er zin in om jullie als gemeente te leren kennen, samen op te trekken en elkaar te ontmoeten. Ik bid dat de Here mij in jullie midden mag gebruiken tot zegen en opbouw van Zijn gemeente.
Rixt de Graaf, pastoraatvalkenburg@gmail.com , 06-15627249

 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Diaconie en College van Kerkrentmeesters Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Het zijn moeilijke tijden waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk en sommigen vrezen voor het voortbestaan van hun werk/onderneming.
Voor onze kerk verandert er ook veel. De wekelijkse samenkomst om met elkaar de eredienst te vieren is ingrijpend veranderd. We beseffen dat dit niet anders kan, want onze gezondheid en een veilige omgeving staan voorop.
Heel praktisch gezien missen de diaconie en de kerkelijke organisatie ook een flink deel van hun inkomsten. De diaconie zal waarschijnlijk hulpvragen krijgen, vooral uit die (vaak arme) landen waar de gevolgen van het coronavirus de mensen nog harder zullen treffen. Misschien komen er ook wel hulpvragen uit onze eigen gemeente. Ook de kerkelijke organisatie heeft zo z’n financiële verplichtingen.
De diaconie en de kerkrentmeesters verzoeken u ons te blijven steunen met uw gaven. Sommigen hebben al een bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen?

Collecte voor de diaconie:
1. geld overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0364606789 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte diaconie”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de diaconie:  Jacoline Lesmeister
Collecte voor de kerk:
1. geld overmaken op bankrekening NL 49 RABO 0364601027 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte kerk”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de kerkrentmeesters: Huug Ouwehand, Waterlelie 9

We danken u alvast voor uw gaven en we spreken de hoop uit dat we weer spoedig in goede gezondheid in ons eigen “Huis” naar het Woord van God mogen luisteren.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
Jaardoel Kerk In Aktie 2020 Jaardoel Kerk In Aktie 2020
Jaardoel  Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk