Kindernevendienst Kindernevendienst

Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.

18 oktober verhaal jongste groep

18 oktober verhaal oudste groep

 
lees meer »
 
Kerkdiensten met kerkgangers voorlopig niet Kerkdiensten met kerkgangers voorlopig niet
In verband met de ontwikkelingen rond de corona-besmettingen heeft het moderamen besloten om voorlopig alleen
online-diensten te verzorgen en af te zien van het
uitnodigen van kerkgangers. Wij gaan dus op 25 oktober 
niet open voor kerkgangers.
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het heeft even geduurd: de hal voor de consistorie en de entree van het Trefpunt zijn opgeknapt! Er is geschilderd, de ramen zijn voorzien van folie en de nieuwe kapstokken zijn bevestigd. Het ziet er, samen de vernieuwde keuken, weer fris en mooi uit

Binnenkort wordt ook begonnen met het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt. We hopen zo ons bescheiden steentje bij te dragen aan de verduurzaming en tevens te besparen op onze energierekening.

Via een lid van de kerkenraad hebben we een gift van € 520 ontvangen. Hartelijk dank!
Het algemene rekeningnummer van de kerk(rentmeesters) is: NL 49 RABO 0364601027
 
 
Emmaus - wandelen langs de vloedlijn Emmaus - wandelen langs de vloedlijn
Twee mensen, druk in gesprek. Ze slenteren over het strand. Het is laag water en de zee is rustig. Een van hen heeft de schoenen uitgetrokken en loopt op blote voeten over het harde zand langs de vloedlijn. Ergens verderop loopt er nog een tweetal. Ze hebben een wat hoger tempo. Zo liepen we maandag 14 september met een groep van 12 deelnemers langs het strand. Een Emmauswandeling is een gesprek van twee, soms drie mensen, die elkaar niet kennen. Ze spreken over hun geloof, over hun persoonlijke situatie of zomaar over wat hen bezighoudt. Dit jaar spraken we over 'dankbaarheid'. Over alles waarover we dankbaar kunnen zijn. Al was het maar het mooie weer of de prachtige zonsondergang. Een Emmaus-wandeling levert mooie gesprekken op. Omdat je naast elkaar loopt, hoef je elkaar niet aan te kijken en luister je als vanzelf naar de ander. Die concentratie brengt rust in het gesprek en verleidt je tot nadenken. Al jaren organiseren we zo'n Emmauswandeling als onderdeel van het programma van de Commissie Leren en Ontmoeten. Zo zijn we als kerken samen op weg. Lopend langs de vloedlijn, ontmoeten gemeenteleden van de Rank, de Goede Herder en de Open Hof elkaar. Volgend jaar doen we het weer. Voor iedereen die het aandurft om te luisteren naar een ander en te spreken over wat hem of haar op het hart ligt. Of om zomaar te genieten van de zee en dankbaar te zijn voor de een prachtige zonsondergang. 

Klaas Wassens, Commissie Leren en Ontmoeten
 
 
Kerk in de wereld en klokken luiden Kerk in de wereld en klokken luiden
In antwoord op de oproep van de Protestantse Kerk heeft op dinsdagmorgen 29 september om half tien de klok van 'De Goede Herder' - als één van de zeer velen - 8 minuten en 20 seconden geluid, ofwel 500 seconden.
500 verwijst naar de petitie om 500 minderjarige asielzoekers uit de overvolle kampen in Griekenland in Nederland op te nemen. Kerk in Actie steunt deze petitie, net als 173 gemeenten, vijf provincies en vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties. 
Op het tijdstip van het luiden van de klokken is de petitie aangeboden aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. Daarna is er in Den Haag een wake georganiseerd vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken.
In de eredienst van 4 oktober hebben wij gebeden voor alle minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland, verloren geraakt in de machtsstrijd in hun geboorteland.
.
Vrede en alle goeds!
Ds. Marjan Zebregs
 
 
Kinderochtend Kinderochtend
Elke maand wordt er voor de kinderen een kinderochtend georganiseerd, omdat er op dit moment geen kindernevendiensten gehouden kunnen worden.
Op zondag 27 september j.l. nam ds. Marjan Zebregs afsheid van de kinderen. De kinderen hebben een mooi cadeau gemaakt voor het afscheid van dominee Marjan Zebregs.
 


 
De Goede Herder De Goede Herder

 
Marjan 
 
Je tijd in Valkenburg zit er op .
Je gaat naar je tweede gemeente toe.
Dat is goed .
In deze liturgische schikking heb ik de gelijkenis van de goede herder geprobeerd uit te beelden. 
De goede Herder onze kerk .
Herder die ook over ons alle waakt.
De heer is mijn Herder.
Je ziet in de schaal een weide en een riviertje onder een boom met schapen.
Het licht in de boom gaat met je mee als het licht van Christus.
Wij zijn als schapen en volgen de herder.
In de lichtbron zul je met open armen en ogen ontvangen worden jij zal daar de Herder zijn van deze gemeente. 
Dat is goed. Ik wens jou en je dierbaren  een goede tijd in Wateringen toe. 
 
Vertrek predikant Vertrek predikant
Bijstand in pastoraat
Wij gaan een periode zonder predikant in. In een tijd waarin veel behoefte is aan onderling contact, is goede pastorale zorg noodzakelijk. Zonder predikant en met een vacature in de pastoraal medewerkers komen we niet alleen handen tekort, maar is ook behoefte aan professionele ondersteuning en toerusting. De kerkenraad heeft daarom besloten bijstand in pastoraat te zoeken voor de vacante periode. Wij verwachten u op korte termijn iemand te kunnen voorstellen.

Op zoek naar een nieuwe voorganger
Een commissie heeft op verzoek van de kerkenraad een profiel voor de nieuwe voorganger geschetst.
Het voorstel is om op zoek te gaan naar iemand die
 • De gemeente weet te raken, te prikkelen en te inspireren in de eredienst
 • In staat is om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden in alle leeftijden.
Dit is een korte profielschets; dat voorkomt het zoeken naar een schaap met 5 poten.
De kerkenraad heeft met dit profiel ingestemd en toegevoegd dat van de kandidaat speciale aandacht wordt verwacht voor de groep 25 tot 50 jaar (inclusief hun kinderen).
Ook adviseert de commissie om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die aan dit profiel voldoet. In de komende maanden moet duidelijk worden voor hoeveel uur in de week wij een predikant mogen beroepen. Voordat wij gaan werven krijgt de gemeente uiteraard de gelegenheid haar mening te geven. Dit gebeurt als alle informatie beschikbaar is.
 
 
Prikkelarme kerkdiensten Prikkelarme kerkdiensten
Met ingang van 2021 is het plan om iedere twee maanden een prikkelarme kerkdienst te houden. In 2020 zijn wij de gastkerk, vanaf 2021 zal ieder jaar een andere gemeente de gastkerk zijn.
 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • Een voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
 • 2 kerkrentmeesters
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • schoonmakers voor de kerk en het Trefpunt
 • iemand die de kinderpagina van Kerkewerk wil verzorgen
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting laat oplopende tekorten zien. Op 9 juli heeft de kerkenraad in een brainstorm suggesties aan het College van Kerkrentmeesters gedaan om de situatie te verbeteren. Het College van Kerkrentmeesters heeft maatregelen voorgesteld om de begroting structureel te verbeteren. Op 17 september heeft de kerkenraad besloten een deel van de voorstellen over te nemen en in de begroting van 2021 te verwerken. Het gaat daarbij om verlagen van de kosten door o.a. verminderen van de energiekosten en terugbrengen van het aantal abonnementen en het verhogen van de inkomsten door o.a. verhogen van de huur van de pastorie, geldwerving acties te houden als de begroting niet sluit en koppelen van het beleid aan de financiën. Er zijn meer maatregelen voorgesteld die ingrijpender zijn, zoals vermindering van de aanstelling van de predikant en vergroten uitbaten van het Trefpunt. Hiervoor is echter meer discussie nodig en overleg met de gemeente. Deze punten komen in de komende maanden aan de orde.
 
 
Collecte KKRV Collecte KKRV
Van Harte Aanbevolen: KKRV-Collecte 20 September 2020
De KKRV collecte van 2020 is bestemd voor het Hug-a-Baby project van stichting De Nieuwe Horizon, een stichting die sinds begin 2019 aan de Open Hof Kerk Katwijk aan den Rijn is verbonden.  De afkorting KKRV staat voor de samenwerkende diaconien van KatwijkZee, KatwijkRijn, Rijnsburg en Valkenburg, elk jaar draagt een van de gemeenten een project aan voor de gezamenlijke collecte, dit jaar is dat Katwijk aan den Rijn.
Uw bijdrage voor de KKRV collecte kunt u ook overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie Gereformeerde Kerk Valkenburg  NL63RABO0364606789 onder vermelding van KKRV collecte.
lees meer »
 
Koffie inloophuis Koffie inloophuis
We gaan voorzichtig weer beginnen, met de koffie inloop ochtenden. 
Op woensdag 16 september hopen we in de Lichtbron onze eerste aangepaste inloop te organiseren. 
Helaas kunnen we, i.v.m. de Corona het niet spontaan doen maar worden er 15 bezoekers telefonisch uitgenodigd. De vaste bezoekers hebben inmiddels al een brief van ons ontvangen.
Zou jij/u er ook eens bij willen zijn, dan een telefoontje naar één van ons. 
Ons idéé voor nu is, om het één maal per maand te doen. Gaat het goed, kunnen we altijd weer naar tweemaal per maand.

 
 
De Commissie ‘Leren en Ontmoeten’ De Commissie ‘Leren en Ontmoeten’
Al vele jaren organiseren de Hervormde Gemeente ‘De Rank’ uit Katwijk, de Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder’ uit Valkenburg en de Gereformeerde Kerk ‘Open Hof’ uit Katwijk aan den Rijn (K3 van drie kerken) een aantal activiteiten voor leden van de drie gemeenten en voor belangstellenden uit andere kerken én van buiten de kerk. Samen organiseren we deze activiteiten, omdat we ook samen gemeente van Christus zijn en zo ons doel ‘Leren en ontmoeten’ beter kunnen nastreven.
Voor de organisatie van de activiteiten zijn we gehouden aan de richtlijnen van de overheid en het is nog niet duidelijk wat wel en wat niet mogelijk. Wel bereiden we al een avond voor om weer te zingen (hoera!) uit het niet-meer-zo-nieuwe Liedboek. De datum maken we later bekend.
Om het seizoen in de open lucht te beginnen, nodig we u uit voor een wandeling langs het Katwijkse strand.
 
 
Prikkelarme diensten Prikkelarme diensten

Zondagmiddag 30 augustus was de tweede prikkelarme kerkdienst in de regio Katwijk.
Deze eredienst van een half uur voor mensen met bijvoorbeeld een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH), autisme of hoog gevoeligheid werd gehouden binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.
Omdat samenzang daarin niet mogelijk is, had de organisatie zangeres Gelske van der Duin uit Den Haag uitgenodigd om te zingen. Ronald van Delft begeleidde haar op de piano. Dit paste heel mooi in de stijl van deze kerkdienst. Bijvoorbeeld een lied als ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ kreeg daardoor een ingetogen indrukwekkende betekenis.
De dienst werd geleid door pastor Rixt de Graaf-de Boer uit Rijnsburg. Zij had gekozen voor het thema: ‘God ziet en kent mij’. Door technische problemen kon deze prikkelarme kerkdienst helaas niet met geluid meegevierd worden. Om toch te delen van deze zo zorgvuldig voorbereide viering, is de voorganger bereid om de uitgeschreven tekst van deze eredienst toe te zenden aan belangstellenden. U kunt hiervoor mailen naar: marjan.zebregs@xs4all.nl.
De volgende prikkelarme kerkdienst is op zondag 13 december 15.00 uur, opnieuw in 'De Goede Herder' in Valkenburg.

 
Jeugdkerk Jeugdkerk
De leiding van de Jeugdkerk heeft besloten om na het begin van het nieuwe schooljaar nog niet te beginnen met de Jeugdkerk. De algemene onzekerheid over de toekomstige verspreiding van het coronavirus na de vakanties en in de scholen en de wens om voor de jongeren en de leiding gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken, vormen hiervoor de belangrijkste redenen. Ik vind het heel jammer dat het coronavirus deze goed lopende ontmoeting met de tieners van onze kerk zo raakt. Ik ben dankbaar voor de jarenlange trouwe inzet van de leiding van de Jeugdkerk en ik vind dat ze een verstandige beslissing hebben genomen.
 
 
Bloemschikking 30 augustus 2020 Bloemschikking 30 augustus 2020

De symbolische schikking is geïnspireerd door psalm 32, vers 8:
‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’.
De rode amarillys staat voor de te bevestigen ambtsdragers en de witte voor de ambtsdrager, die afscheid neemt.
De weg wordt gesymboliseerd door groene bladeren. Deze bladeren beelden de handen uit, die ambtsdragers en anderen helpen, als dit nodig is.
Rood is behalve de kleur van de heilige Geest en de liefde, ook de kleur van geheimhouding en dat past bij het ambtsdrager zijn.De kaarsen en de bijbel zijn symbool voor het licht en de leidraad op de weg in het ambt en in het leven.

 
 
Actie Noodhulp-slachtoffers Beiroet Actie Noodhulp-slachtoffers Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 150  doden en duizenden gewonden gevallen. Een groot gedeelte van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
Ook in onze gemeente is een actie gestart voor de steun aan Libanon.
De opbrengst van deze speciale collecte is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die steun verlenen aan kwetsbare mensen die door de ramp getroffen zijn.
Door onze gemeente is inmiddels het mooie bedrag van € 2000,00 opgehaald en de actie is nog niet afgelopen.
Wij danken alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdragen. Ook namens Kerk in Actie.

Uw Diaconie
 
 
Kinderochtend Kinderochtend
 

Zondag 12 juli was de 2e kinderochtend van de kindernevendienst. Deze keer was het een speciale ochtend want we namen afscheid van de kinderen uit groep 8! Normaal zouden we dit tijdens de kerkdienst doen, maar vandaag deden we dit iets anders. We namen afscheid van Xanders vd Maden en Jesse Deurman. Na de zomervakantie gaan zij naar de middelbare school. We starte de kinderochtend eerst met een Bijbelverhaal. Het verhaal ging over zaadjes die je kan zaaien. Daarna moeten ze goed verzorgd worden zodat ze gaan bloeien. Uieindelijk kan je het resultaat zien en groeien er bloementjes. Zo zal het ook in ons leven gaan, je moet eerst zaaien, daarna goed verzorgen zodat je uiteindelijk het resultaat zal zien! Na het Bijbelverhaal kregen Xander en Jesse een Bijbels dagboek van ons. Zodat zij thuis zelf verder kunnen lezen over de verhalen van Jezus. Toen konden we beginnen aan onze activiteit. Iedereen kreeg een bloempotje die zij mochten beschilderen en versieren met stickertjes. Daarna mochten de kinderen hun eigen zaadjes zaaien en water geven. Xander en Jesse zaaide speciale ‘vergeet-mij-niet’- zaadjes. Als zij thuis goed voor de zaadjes zorgen en er elke dag naar kijken, zullen zij ons van de kindernevendienst niet vergeten! De bloempotjes zijn heel erg mooi geworden en na afloop mocht iedereen zijn of haar eigen bloempotje mee naar huis nemen, om er thuis nog verder voor te zorgen! We sloten de ochtend af met een gebed. Na de zomervakantie zien we elkaar weer!
 
Groetjes de leiding van de kindernevendienst.


 
 
lees meer »
 
Kerkdiensten in De Goede Herder in Valkenburg aan de Rijn Kerkdiensten in De Goede Herder in Valkenburg aan de Rijn

De Goede Herder beperkt zich tot eind augustus tot het houden van online-diensten en laat geen kerkgangers toe in de erediensten.
Eind mei besloot De Goede Herder om nog geen kerkgangers toe te laten en de ontwikkelingen af te wachten. Het besluit was ingegeven door de zorg om de gezondheid van de risicogroepen in de gemeente en daarnaast door het feit dat de beleving vanwege alle maatregelen heel anders zou zijn dan men gewend is.
De meest recente versoepeling van de corona-maatregelen door het Rijk levert feitelijk geen nieuwe situatie voor De Goede Herder op. Daarom heeft de kerkenraad afgelopen donderdag besloten om ook de komende weken geen kerkgangers toe te laten tot de eredienst.
Met ingang van 30 augustus zullen een aantal diensten worden georganiseerd, waarvoor kerkgangers gericht worden uitgenodigd. Vervolgens wordt bekeken of en hoe kerkgangers ook voor andere diensten kunnen worden uitgenodigd.
 
 
Op weg gaan Op weg gaan
Voor de eredienst van 12 juli 2020 had ik als thema gekozen ‘Op weg gaan’.
Bij de voorbereiding had ik me niet gerealiseerd hoe toepasselijk dit was, want in deze kerkdienst heb ik bekend gemaakt dat ik op weg ga om de protestantse gemeente ‘De Lichtbron' in Wateringen te gaan dienen.
Nu loop en fiets ik door het dorp met een wat weemoedig gevoel van: ‘Wat zal ik hem of haar gaan missen’, als ik iemand tegenkom. Of ik denk er aan dat de evaluatie van de prikkelarme kerkdienst wel voor mijn vertrek naar Wateringen goed op de rails moet staan.
Met de coronamaatregelen vraag ik me af of ik nog een keer de Weeksluiting in Rijnweide zal doen en of er nog een Inloop zal zijn voor mijn verhuizing en of het versieren van huizen op de Mart misschien wel door zal gaan enzovoort.
Het lied ‘Dank, dank nu allen God’ gaat veel door mijn hoofd.
Naast de dank aan God, uit ik hier graag mijn dank aan 'De Goede Herder' voor de tijd dat ik uw predikant mag zijn en dank aan Valkenburg voor de warmte, die ik hier van zovelen heb ontvangen.
Afscheid nemen doen we in oktober.

Ons aller werk in de wereldwijde kerk van Christus gaat door.
Ds. Marjan Zebregs
 
 
Ds. Marjan Zebregs beroepen Ds. Marjan Zebregs beroepen
Op dinsdagavond 7 juli heeft de protestantse gemeente 'De Lichtbron' in Wateringen besloten een beroep uit te brengen op ds. Marjan Zebregs van onze kerk.
Onze predikant wil aan deze roep gehoor geven.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 9 juli Marjan van harte gefeliciteerd met deze mogelijkheid om te gaan dienen in een tweede gemeente.
Marjan Zebregs is op 19 april 2015 in 'De Goede Herder' bevestigd tot predikant en heeft toen bij ons intrede gedaan.
Haar afscheidsdienst zal in onze kerk plaatsvinden op 4 oktober 2020.
Later volgt meer informatie over de gevolgen van dit beroep voor onze gemeente.

Harm Aten
Voorzitter kerkenraad
 
Help een stille coronaramp voorkomen Help een stille coronaramp voorkomen
Extra collecte noodhulp Corona


Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Er is op korte termijn veel geld nodig om een catastrofe te voorkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL63 RABO 0364 6067 89 t.n.v. Diaconie der Ger. Kerk o.v.v. “Stille coronaramp.

 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Geloof, Hoop en Liefde Geloof, Hoop en Liefde
Vanaf de uitbraak van de coronacrisis tot en met 11 juli zijn er op de website dagelijks teksten verschenen ter inspiratie en bemoediging. Hieronder kunt u deze teksten lezen.

Zaterdag 11 juli
Wie slechts geloof heeft,
loopt gevaar een kwezel te worden.
Wie slechts humor heeft,
dreigt cynisch te worden.
Wie geloof en humor heeft,
vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven.
Martin Buber


Vrijdag 10 juli
Verlies niet het geloof in de mensheid.
De mensheid is een oceaan;
als een paar druppels van de oceaan vuil zijn,
is de oceaan nog niet vuil.
Mahatma Gandhi

 
lees meer »
 
Klokken van hoop en troost Klokken van hoop en troost

Bijna twee maanden lang hebben onze kosters er voor gezorgd dat op woensdagavond een kwartier lang de ‘klokken van hoop en troost’ klonken. In onze kerk is dat nog echt handwerk, dus het kostte onze kosters niet alleen tijd, maar ook energie.
Het luiden van de klokken was een initiatief van de landelijke Raad van Kerken. Als 'De Goede Herder' hebben we daar aan toegevoegd de oproep om een brandende kaars voor uw raam te plaatsen, zodat het niet alleen ‘luisteren naar’ werd, maar er ook een teken van hoop en troost in huis kwam, zichtbaar voor anderen.
Toen de regering de eerste versoepelingen van de maatregelen aankondigde, heeft de Raad van Kerken besloten om als laatste keer de ‘klokken van hoop en troost’ te laten klinken op Bevrijdingsdag. Zo is ook bij ons gebeurd.
Ik hoop dat het luiden van de kerkklok u goed heeft gedaan en ik bedank ook hier alle luiders van de ‘klokken van hoop en troost’.
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Gedicht Gedicht
Ik was mijn handen
School is nu al 5 weken voorbij.
Maar dat betekent nog geen vrij
Lessen gaan nu via de computer
En dat is een hoop geploeter
Ik was mijn handen
Vriendinnen zie ik niet veel meer
Af en toe via internet een keer
Praten over films en series non stop
En lachen met elkaar over een mop
Ik was mijn handen
Met familie hou ik veel contact
Ook al heeft deze situatie veel impact
Langs gaan gaat nu even niet
Ook al geeft dat soms verdriet
Ik was mijn handen
De kerk gaat nu op een andere manier door
Niet langer meer samen zingen in koor
Pasen staat in het teken van Hoop
Allen bidden we nu op een goede afloop
Ik was mijn handen
Buiten is het leeg en stil
Zelfs nu in het zonnige April
Geef elkaar steun en kracht
En weet dat ik na dit op jullie wacht

Merel Kuijt
 
 
Diaconie en College van Kerkrentmeesters Diaconie en College van Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
U heeft natuurlijk al meermalen gezien dat onze keuken helemaal opgeknapt is. Het ziet er prachtig uit. Al een hele poos staat ook het opknappen van de hal/de entree van het Trefpunt op de rol. Nu de keuken klaar is, gaan we de hal/de entree en de ruimte tussen de kerkzaal en de consistorie ook aanpakken. De wanden, de deuren en kozijnen, de raamkozijnen en de radiatoren worden geschilderd. De gordijnen verdwijnen en op de ramen komt raamfolie. De huidige kapstokken worden vervangen door een systeem van buizen (bevestigd aan de raamkozijnen) waaraan de jassen opgehangen kunnen worden.

Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Het zijn moeilijke tijden waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk en sommigen vrezen voor het voortbestaan van hun werk/onderneming.
Voor onze kerk verandert er ook veel. De wekelijkse samenkomst om met elkaar de eredienst te vieren is ingrijpend veranderd. We beseffen dat dit niet anders kan, want onze gezondheid en een veilige omgeving staan voorop.
Heel praktisch gezien missen de diaconie en de kerkelijke organisatie ook een flink deel van hun inkomsten. De diaconie zal waarschijnlijk hulpvragen krijgen, vooral uit die (vaak arme) landen waar de gevolgen van het coronavirus de mensen nog harder zullen treffen. Misschien komen er ook wel hulpvragen uit onze eigen gemeente. Ook de kerkelijke organisatie heeft zo z’n financiële verplichtingen.
De diaconie en de kerkrentmeesters verzoeken u ons te blijven steunen met uw gaven. Sommigen hebben al een bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen?

Collecte voor de diaconie:
1. geld overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0364606789 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte diaconie”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de diaconie:  Auke Hoekstra, Meanderlaan 8
Collecte voor de kerk:
1. geld overmaken op bankrekening NL 49 RABO 0364601027 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte kerk”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de kerkrentmeesters: Huug Ouwehand, Waterlelie 9

We danken u alvast voor uw gaven en we spreken de hoop uit dat we weer spoedig in goede gezondheid in ons eigen “Huis” naar het Woord van God mogen luisteren.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
coronavirus en Kerk coronavirus en Kerk
Beste gemeenteleden, beste bezoekers van deze website,
Het is onvoorstelbaar hoeveel er in korte tijd wereldwijd, in Nederland, in ons eigen Valkenburg en in de Gereformeerde Kerk 'De Goede Herder' veranderd is. Bijvoorbeeld geen eredienst met kerkgangers, geen Inloop en geen huisbezoek, behalve door de predikant op aanvraag bij crisispastoraat.

We zijn dankbaar dat er alternatieven zijn.
De eredienst is in onze kerk via de computer of de telefoon mee te vieren. Telefonische contacten nemen de plaats in van bezoekjes.
Er worden boodschappen gedaan voor gemeenteleden.
In plaats van geld voor het Veertigdagentijd project in de collectezak stoppen, kunnen we onze financiële bijdrage overmaken.
De leiding van de Kindernevendienst heeft het materiaal van de Veertigdagentijd op deze website geplaatst, zodat de kinderen zich thuis op de weg naar Pasen kunnen voorbereiden (en ook anderen het nu mee kunnen vieren). Ook de bijzondere kinderactiviteit met Pasen gaat op aangepaste wijze door.   

Hoeveel er door het coronavirus heel veel veranderd is, zijn er ook constanten.
We zijn en blijven een geloofsgemeenschap in relatie met God en met elkaar als leden van onze gemeente van Christus. We zijn en blijven gericht op onze naaste dichtbij en ver weg.
Ook of misschien wel juist in de coronacrisis gaat onze taak in de wereld door.

Al het goede dat ons geloof ons biedt, kan het coronavirus ons niet afnemen.
Dat moeten we onszelf niet laten afnemen. God is ons nabij op Zijn eigen manier. God is een verbond met de mens aangegaan en daar kan geen coronavirus tussen komen.

Uit het evangelie van Johannes (H9 : 1 t/m 12) kunnen we leren dat ook wij Gods werk zichtbaar kunnen maken.
Bijvoorbeeld door op woensdagavond van 19 tot 19.15 uur een kaars voor ons raam te laten branden, als de kerkklokken van hoop en troost klinken.
Bijvoorbeeld door te bellen, door bemoedigende berichten door te geven en door nieuwe activiteiten vanuit huis op te pakken.
De coronacrisis kan ook zorgen voor een nieuwe impuls in het Bijbel lezen of een kennismaking met zeven minuten Bijbeltekst en uitleg op werkdagen via https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit.

Dagelijks zal op deze website een bladzijde staan uit het 2015 Veertigdagentijd boekje ‘Open je handen’ van de Protestantse Kerk om u zo elke dag nieuwe inspiratie te geven.

Mogen we elkaar helpen en bemoedigen en mogen we ons vrij voelen om hulp te aanvaarden.
Mogen we aarzelend of vol vertrouwen voelen dat God het werk dat Zijn hand begon niet loslaat, dat God met de mens een verbond gesloten heeft en dat God het laatste woord heeft. Niet een mens, niet een virus.

Mogen we zoekend of gelovig ervaren: de liefde van de hemelse Vader;
de kracht van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus;
en de troost en inspiratie van de heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer!
Ds. Marjan Zebregs
 
lees meer »
 
Geen club Geen club
Zodra het bekend is wanneer het weer  club is, laten we dit weten.
 
Trefpunt De Goede Herderkerk Trefpunt De Goede Herderkerk
 
Dan mu het resultaat van de nieuwe keuken in het Trefpunt van De Goede Herderkerk!Deze fantastische keuken in combinatie met de zaal in het Trefpunt is een mooie locatie voor een feestje!

 
 
 
lees meer »
 
Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari Terugblik op de schoolgezinsdienst van 16 februari
 

Vandaag waren we in de kerk. We vonden het erg leuk en we konden lekker kleuren op de Post-Its die in de banken lagen. Ook mochten we voorlezen in de kerk en dat ging erg goed. We vonden de dingen die Mozes, Abram en Jozef en Maria meenamen op reis soms best wel grappig. Het zingen van de liedjes was ook leuk, vooral onder, boven, voor en achter, God is overal!

Groetjes Lenthe en Sofia.

 
 
Prikkelarme kerkdiensten Prikkelarme kerkdiensten
In 2020 zijn er prikkelarme kerkdiensten:

30 augustus –  ds. M. Zebregs
13 december – ds. M. Heikoop
Iedere kerkdienst vindt plaats in 'De Goede Herder', Hoofdstraat 35 in Valkenburg ZH en duurt een half uur.
 
lees meer »
 
Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020 Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020
Jaardoel – doel rommelmarkt Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk
Merel Kuijt koster in de Goede Herder Kerk
‘Het ons-kent-ons-gevoel is sterk aanwezig’
Vanaf haar zevende jaar komt de nu 19 jarige Merel Kuijt in de ‘Goede Herder’ Kerk in Valkenburg. Afgelopen zondag is ze ‘officieel’ als koster voorgesteld aan de gemeente. Daarmee is Merel ongetwijfeld de jongste koster van Nederland. Best wel een bijzondere functie voor een jonge vrouw.
Door Carin van der Spijk-Kralt
In de ruimte van het Trefpunt achter de kerk ontmoeten we Merel en haar mentor koster Dick van Egmond. Het is er lekker warm en de koffie pruttelt. Dick van Egmond vertelt dat hij in 1995 als koster is begonnen. ‘Ik heb het toen overgenomen van het vaste kostersechtpaar De Winter. Samen met Jan Schoneveld, Henk Rijneveld en Hans Kuijt, de vader van Merel, vormen we het kostersteam. Aan de hand van een rooster zijn we om de beurt op zondag aanwezig als gastheer van de kerk’, legt Van Egmond in het kort uit.

Merel komt oorspronkelijk uit Katwijk. Als ze 7 jaar is verhuist ze met haar ouders en zusje naar Valkenburg. ‘Als klein kind kom ik al in deze kerk. Ik heb geholpen bij de oppasdienst maar ook bij de jeugdclubs’, vertelt ze. Haar ouders waren ook in het kostersteam betrokken. Toen er drie jaar geleden een van de kosters stopte, kwam Merel in beeld. ‘Eigenlijk is het mij met de paplepel ingegoten, want van mijn ouders wist ik wat het ‘kosterzijn’ inhield’, vertelt Merel, die momenteel de opleiding doktersassistent (tweede jaar) volgt. Ook werkt Merel voor een paar uur bij bibliotheek Katwijk. Doordat de moeder van Merel voor diaken werd gevraagd, kon Merel nu ‘officieel’ als koster worden aangesteld. 
Merel voelt zich in het kostersteam al aardig thuis. ‘We hebben een praktisch rooster zodat je eens in de vijf weken tijdens een kerkdienst op zondag aan de beurt bent. Af en toe is er doordeweeks een trouw- of rouwdienst, en dan overleggen we onderling wie er kan’, legt Merel uit.
Ze vertelt verder over de andere taken: ‘Als koster ben je gastheer- gastvrouw van de kerk. Op de dag dat je dienst hebt ben je al vroeg aanwezig. We zorgen ervoor dat de verwarming aan staat. En dat kan tegenwoordig heel handig met een app op de telefoon. We regelen de koffie en als er een gastpredikant is, leggen we uit wat er van hem of haar wordt verwacht. Een belangrijke taak is het luiden van de kerkklok. In het begin was dit nog wel een dingetje, want dit gebeurt nog handmatig. Je moet hiervoor een steile trap op naar boven. Achter het orgel hangt het touw. Op een bepaald ritme moet hieraan worden getrokken om de kerkklok een paar minuten te laten luiden.  Gelukkig is het altijd goed gegaan’, laat Merel weten.
Tijdens de dienst zit de koster achter in de kerk. ‘Je bent dan alert op wat er tijdens de dienst gebeurt. Na de kerkdienst is er altijd gelegenheid om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. De gemeente van de Goede Herder kerk is een kleine gemeente met in totaal 493 leden. Het ‘ons-kent-ons-gevoel’ is dan ook sterk aanwezig en dat maakt het ook leuk’, aldus Merel.  Bijzonder noemt ze de bijzondere kerkdiensten zoals een doop- en avondmaal dienst.
Voor Merel is het geloof belangrijk: ‘De verbondheid met God, weten dat je er niet alleen voorstaat en dat God er altijd voor je is’. Dat is ook de reden dat Merel dit jaar belijdenis gaat doen. Merel: ‘Ik ben aangesloten bij een groep in Rijnsburg, maar doe op Eerste Pinksterdag, 31 mei, belijdenis in ‘mijn eigen kerk’.
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter  reindewinter@ziggo.nl                                              
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Giften Giften
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters
Afgelopen periode heeft onze kerk 2 giften mogen ontvangen waarvoor onze grote dank. Een van een gemeentelid van € 500,- en de ander van iemand die geen lid is van onze kerk van € 2.200,-.

De laatste gift komt niet uit de lucht vallen, al waren we wel aangenaam verrast door de hoogte van de gift. Vier gemeenteleden  hebben de woning van de gever leeggeruimd. Naast de gift hebben we veel spullen mogen ontvangen voor de rommelmarkt.

Het college van kerkrentmeesters wil niet alleen de gevers hartelijk bedanken, maar ook de gemeenteleden die hier hun bijdrage aan hebben verleend.
 
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
                                   
 
liturgisch bloemstuk liturgisch bloemstuk

 

In de liturgische schikking zien we rozen in verschillende kleuren.
De roos is het symbool voor liefde.
Vandaag denken we hier aan de liefde van God voor mensen en
de liefde van ambtsdragers voor het werk in deze gemeente van Christus.
Het werk van ambtsdragers doet de gemeente bloeien,
maar aan het werk zitten soms ook doornen.
De witte boog staat voor open staan en ontvankelijk zijn
en ook voor beschutting.
De rode rozen staan voor de nieuw aantredende ambtsdragers.
Rood is de liturgische kleur voor een eredienst,
waarin we ambtsdragers bevestigen
Rood is de kleur van de heilige Geest,
de Trooster en Inspirator,
die mensen aanvuurt.
De witte rozen staan voor de ambtsdragers, die hun ambt verlengen.
Wit is de liturgische kleur van de grote feesten Pasen en Kerstmis.
Nu is het een verwijzing naar het feest van door kunnen gaan
met het dragen van een ambt in de gemeente van Christus.
De roze rozen staan voor de mensen, die afscheid nemen van hun ambt.
Roze is de liturgische kleur voor het midden van de Adventtijd en de Veertigdagentijd.
Hiervoor waren zij ambtsdrager in een specifiek ambt.
Hierna zijn zij ambtsdrager in het ambt aller gelovigen.
De klimop staat voor trouw.
Dit is trouw aan God en aan Gods woord, de Bijbel.
Het is ook de trouw aan de gemeente van Christus en de dienst in de wereld.

 
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
Matata Kenia doel bereikt! Matata Kenia doel bereikt!
Matata Kenia doel bereikt!
Eind 2019 ontvingen we een brief van de stichting Matata kinderziekenhuis Kenia.
Het bestuur van de stichting blikt terug op 2007, het oprichtingsjaar. De oprichters zijn getroffen door de nood in één van de armste provincies in Kenia. Die armoede ging gepaard met een hoog percentage aan ziektes en sterfgevallen door o.a. malaria, cholera, tuberculose en hiv/aids. De bevolking had nauwelijks toegang tot adequate gezondheidszorg. In het toenmalige Matata kinderziekenhuis was er plek voor ongeveer 50 kinderen, die met hun moeder een bed deelden.

Sinds 2007 zijn er o.a. vanuit 'De Goede Herder' giften overgemaakt ten behoeve van dit ziekenhuis, bijvoorbeeld een deel van de Rommelmarktopbrengst en giften verkregen bij de ‘open kerk’ tijdens de Mart.  
Eind 2019 is de bestuursvoorzitter naar het Matata ziekenhuis gereisd en ook een beoordelaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geweest. De conclusie van beiden is hetzelfde: dankzij inkomsten uit verzekeringsgelden van patiënten is het ziekenhuis vrijwel volledig zelfvoorzienend.
Dat is vooral heel goed nieuws voor de lokale bevolking, die nu over goede gezondheidszorg beschikt.
Omdat het hoofddoel van de stichting is bereikt, heeft het stichtingsbestuur besloten zich op te heffen per 31 december 2019.

De concrete resultaten van de afgelopen twaalf jaar zijn:
 • Het gemiddelde aantal patiënten, dat dagelijks in het ziekenhuis geholpen wordt, is gestegen van 125 naar 330
 • Het aantal artsen werkzaam in het ziekenhuis is gestegen van twee naar zes
 • Er zijn acht gezondheidscentra gebouwd
 • Er zijn 27 waterputten gebouwd
 • Er zijn zes (basis)scholen geholpen.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen, die hieraan heeft bijgedragen en die dank geven wij hier graag door!
Wat schitterend dat dit fantastische resultaat mede dankzij onze bijdragen is gerealiseerd.
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters:
 
Dankdagcollecte
Op woensdag 6 november was het dankdag voor gewas een arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor alles wat God ons dit jaar gegeven heeft. Gezien het resultaat kunnen we concluderen dat onze gemeente God bijzonder dankbaar is. De dankdag heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 11.143,-. Het College van Kerkrentmeesters wil een ieder bedanken die hier zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Het doel van de dankdagcollecte is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Trefpunt. Hierdoor besparen we straks jaarlijks veel geld, maar nog belangrijker, door te verduurzamen leveren we als kerk een bijdrage aan het behoud van Gods schepping. Door de hoge opbrengst van de dankdagcollecte kan dit mooie project snel ten uitvoer gebracht worden, waarvoor nogmaals dank.

Gift
Afgelopen periode heeft onze kerk een gift mogen ontvangen van € 100,-. De gever wil het College van Kerkrentmeesters hiervoor bedanken.
 
 
Wat vindt u belangrijk in uw kerk? Wat vindt u belangrijk in uw kerk?
lees meer »
 
Wereldarmoededag Wereldarmoededag
lees meer »