zondag 5 mei 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): pastor R. de BoerThema: Jubel het uit, het is Bevrijdingsdag
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied (Lied 89: 1 en 9)
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied: 123ZING - Vrij (youtube.com)
 5. Gebed
 6. Zingen: God is tegenwoordig (Lied 906: 1 en 5)
 7. Tien woorden voor de vrijheid
 8. Zingen: Maak mij recht eenvoudig (Lied 906: 7 en 8)
 9. Gebed voor de opening van de Schrift
 10. Eerste Schriftlezing: Leviticus 25: 1 - 12
 11. Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 14 - 30
 12. Lied voor de verkondiging: De Geest des Heren is op Hem (Lied 530: 1, 2 en 3)
 13. Verkondiging
 14. Lied na de verkondiging: Hoe zal ik U ontvangen (Lied 441: 1, 7 en 8)
 15. Dankgebed en voorbede
 16. Mededelingen door de Kerkenraad
 17. Slotlied: U zij de glorie (Lied 634: 1 en 2)
 18. Zegen
 19. Zing amen
 20. Het Wilhelmus (Lied 708: 1)


 

terug