zondag 28 augustus 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. H. Mast Ter HeideWelkom en mededelingen
NLB 139: 1,4. (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
Stil gebed, votum en groet
Gedenken van dhr. Ben Kromhout + kaars aansteken
Lied: (zal door de familie worden aangegeven)
(Geen kindermoment ivm kinderochtend ?)
Gebed om de Heilige Geest
Evangelielezing: Lucas 14, 1 en 7-14 ( door lector)
NLB 152: 2,5. (Niemand ter wereld is)
Prediking
NLB 672: 3,4. (In ’t lichaam van de Heer)
Inzameling der gaven
Viering Heilig Avondmaal (lopende viering)
Tafelgebed met o.a. de voorbede en het Onze Vader (2004)
Lied na de communie NLB 23c: 1,2. (Mijn God, mijn Herder)
Dankgebed
Inzameling der gaven
Slotlied: NLB 378: 1,4.5. (Sterk, Heer, de handen)
Zegen en Amen
 
 

terug