zondag 7 november 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. K. Kant uit Nijkerk
Morgendienst

                                                                                       

Welkom, bemoediging en groet
Lied: Ps. 108: 1,2
Psalm 108 - Mijn hart is, Heer, in U gerust - Nederland Zingt - YouTube
Moment voor de kinderen
Kinderlied: ELB 426 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren
Dank u voor de wond'ren die gebeuren. - YouTube
Gebed
Schriftlezing(en):  1 Kor. 10: 14-22
Verkondiging
Lied: Gez. 355: 3,4  (door zanger/zangeres en orgel/piano)

Viering Heilig Avondmaal
- korte samenvatting avondmaalsformulier
- gebed
- rondgang brood en wijn
Dank- en voorbeden
Evt afkondigingen (te bepalen door de scriba)
Lied: Gez. 434: 1,2,
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere - Nederland Zingt - YouTube
Zegen

 


 

terug