Zondag 23 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
Pinksteren

 

Kom laat ons deze dag - Met hart en ziel Pinksterviering
YouTube · Petrus in het land

 

Welkom


Bemoediging en groet
 

Gebed van ontferming (declameren gezang 237)

 

Samenzang  (Pinksterlied)  Lied 687

Lezing uit het Oude Testament  JOEL 3:1-5


Samenzang Lied 680 vers 1, 2 en 4

Lezing uit het Nieuwe Testament Handelingen 2:1-13

Woorden over woorden

Samenzang  Lied  680 vers 5

Muziek: 

Dankgebed en voorbede

 

Lied: 650


ZEGEN

Inzameling van gaven
                                                                                       
 


 

terug