Zondag 25 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. C.vd. Meij uit Naaldwijk
MorgendienstMorgenlied: Lied 652 (Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Duodektet o.l.v. Christiaan Winter; Wim Dijkstra, orgel)
Welkom, bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon.
Genade voor u, en vrede,
van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Psalm: Psalm 66: 1 en 3 (Uitvoerenden: Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke; Harry van Wijk, orgel)
Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923 (Kinderkoor o.l.v. Henk van der Maten)
Gebed
Lezing: Ezechiël 34: 1-10
Lied: Lied 23e (Uitvoerenden: Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Bremer; Jos Wilderbeek, cantor; Frans Haagen, orgel)
Lezing: Johannes 10: 11-16
Lied: 654: 1, 2, 4 en 6 (Uitvoerenden: Magister Cantat Schiedam o.l.v. Arie Eikelboom; Ben Feij, orgel)
Verkondiging
Lied: 967 (Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenmaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg; Piet Wiersma, orgel)
Dankgebed en voorbeden Stilte – Onze Vader (gezongen)
Mededelingen
Slotlied: 655 (Uitvoerenden: Ensemble Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan; Pieter Pilon, orgel)
Zegen
                                                                                      
 


 

terug