Opbrengst Voedselbankcollecte 2024 Opbrengst Voedselbankcollecte 2024
                                   

Het weekend van 10 februari stond weer in het teken van onze jaarlijkse voedselbankcollecte.
We zijn dankbaar en blij dat we weer met elkaar zo’n mooie opbrengst kunnen doneren aan de voedselbank.
Het is belangrijk om dit soort acties te blijven ondersteunen en te promoten, zodat voedselbanken hun waardevolle werk kunnen blijven voortzetten. Het is van groot belang voor de voedselbank en voor de mensen die er afhankelijk van zijn.
Tijdens de voedselbankcollecte worden niet alleen voedselproducten ingezameld, maar ook geld. Dit geld kan vervolgens worden gebruikt om voedsel aan te schaffen dat de voedselbank nodig heeft. Ook kan het geld worden gebruikt om de operationele kosten van de voedselbank te dekken, zoals huur, elektriciteit en andere kosten.
Zaterdag 10 februari was er de mogelijkheid uw boodschappen voor de voedselbank af te geven in het Trefpunt. Er was koffie en thee met wat lekkers en tijd voor een gezellig praatje. Ook zondag voor de dienst werd er nog voedsel afgegeven.
We hebben in totaal 18 kratten gevuld met voedsel, wc-papier en wasmiddelen. En we kunnen ook nog eens een prachtig bedrag overmaken van €728,-.
Namens de Voedselbank en de Diaconie, hartelijk bedankt!
Hartelijke groet,
Uw Diaconie,

 
 
Gespreksgroep “De Goede Herder” Gespreksgroep “De Goede Herder”
Op vrijdag 8 maart is er weer een bijeenkomst van de gespreksgroep.
We bespreken dan het laatste hoofdstuk van het boek “God is niet te vangen” van ds. Jan Offringa. Dit is tevens de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Het thema is “Pastor in verandering”
Offringa schreef dit boek met een aantal gemeenteleden in Kesteren. Met hen ging hij op zoek naar wat er door de jaren heen veranderde in hun geloof. Wat raakte ze kwijt, wat bleef hen dierbaar en wat hebben ze opnieuw ontdekt? Dat leverde een reeks unieke geloofsverhalen op. De manier waarop hij met zijn gemeenteleden in gesprek ging, zette ook ons tot verder nadenken. Het boek, waar ook wij als gespreksgroep onze geloofsverhalen en ervaringen mochten delen met elkaar. In de vorige hoofdstukken was de predikant in gesprek met gemeenteleden en in dit laatste hoofdstuk is een gemeentelid in gesprek met de predikant. Met vragen zoals: ‘Vind je dat de kerk na de jaren zestig in positieve zin is veranderd? en wat zijn je plussen en minnen bij een moderne geloofsvisie en-beleving?
Iedereen die hierover wil meepraten/denken is van harte welkom.
Koffie en thee staat klaar om 14.45 uur.
Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met ons.

Hartelijke groet,
Hennie Aten en Henk Rijneveld
 
 
DE bonnen DE bonnen


De DE koffie spaarzegel actie was een groot
succes. In totaal zijn er 1755 pakken koffie
opgehaald voor de voedselbank.

Namens de diaconie; bedankt voor uw hulp

 
 
HipHelpt HipHelpt
Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart gaat HipHelptKatwijk op zoek naar vrijwilligers die in hun directe omgeving een ochtend of middag mensen willen helpen die dat erg nodig hebben. Via NLdoet.nl  kun je dit aangeven via NLD2024-131211. Of via hiphelpt.nl/Katwijk.
Daar kun je ook gelijk aangeven welk soort klussen je voor een ander zou willen en kunnen doen.
Hoe je iemand helpt, kun je zelf bepalen. En ook hoe vaak en wanneer.
Wij als hiphelpt laten je weten als jouw hulp nodig is.

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

 
 
Palmpaasontbijt 24 maart Palmpaasontbijt 24 maart
Voorafgaand aan de Startzondag hebben we een heel gezellig ontbijt samen gehad en dat willen we rond de Pasen graag nog een keer doen. Maar we beseffen dat Paaszondag ook een gezinsmoment is om thuis een Paasontbijt te hebben. Daarom zal er voorafgaand aan de stille week, waarin we toeleven naar Pasen een gezamenlijk ontbijt zijn. Op Palmpasen, 24 maart organiseren we een ontbijt. We hopen dat u gezellig mee komt eten voor de eredienst die door dominee Karel Koekkoek uit Katwijk, zal worden geleid. En als u mee wilt helpen bij de voorbereidingen van het ontbijt, laat het dan even weten. Vele handen maken licht werk!

 
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd
Op Valentijnsdag begint de 40-dagentijd. Een tijd van versobering en verstilling om toe te leven naar Pasen en stil te staan bij wat onze Here Jezus voor ons gedaan heeft. Daarom willen we als drie gemeenten in deze weken elke woensdag een vesper aanbieden om je te helpen stil te worden. Deze vespers worden op de woensdagen gehouden om 19:15 en duren ongeveer een half uur. Het thema van de Aswoensdagvesper is ‘Aan tafel’ en de weken daarna richten we de aandacht steeds op een persoon die bij Jezus aan tafel heeft gezeten. De vespers zullen in de Open Hof plaatsvinden.
14 februari ‘Aan tafel’ (ds. Iman Padmos, ds. Karel Koekkoek en pastor Rixt de Boer)
21 februari ‘Thomas’ (ds. Karel Koekkoek)
28 februari ‘Maria’ (pastor Rixt de Boer)
6 maart ‘Zacheüs’ (ds. Karel Koekkoek)
13 maart Geen vesper maar Biddag in de eigen gemeente
20 maart ‘Judas’ (ds. Iman Padmos, ds. Karel Koekkoek en pastor Rixt de Boer)
 
 
40 dagentijd KND 40 dagentijd KND

3 maart 2024
 
Een gebed bij ziekte (van Pierre Lyonnet) Een gebed bij ziekte (van Pierre Lyonnet)
Heer, ik smeek U om mij te bevrijden
van deze aanhoudende verleiding
om deze tijd van ziekte te zien
als verspilde levenstijd,
een periode zonder nut en waarde.
Of ik nu mijn gezondheid terugkrijg
of juist dichter naar mijn eeuwige bestemming ga, i
k moet bovenal aan het roer blijven:
mijn leven, dat moet ik elke dag leven,
ik mag niet uit koers raken,
niet wachten op een morgen die misschien nooit
komt,
noch mijzelf sussen met dromen of zelfverwijt:
ben ik ziek, dan dien ik U ziek.
Zou ik, om U lief te hebben, wachten op omstandighe-
den
die zich misschien wel nooit zullen voordoen?
Heer, mijn leven is niet mislukt
omdat het een leven van een zieke is.
Ik wil het tot de rand toe vullen
met uw genade die niet aan tijd gebonden is
en daden die de wereld als roemrijk ziet niet telt.
Amen
 
Een verhaal om over na te denken (van A.F. Troost uit ‘Sta even stil’) Een verhaal om over na te denken (van A.F. Troost uit ‘Sta even stil’)
In het oude Rotterdam was het Leger des Heils gevestigd in een doodlopende straat, een zijstraat van de Oude Binnenweg. En die doodlopende zijstraat van de Oude Binnenweg heette heel toepasselijk: de Keerweerlaan. Mij dunkt: dat kun je nauwelijks toeval noemen. Dat zal voor menigeen die zich indertijd tot het Leger des Heils wendde om hulp, een boodschap van hogerhand zijn geweest!
 
lees meer »
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Elke laatste zondag van de maand is er een kinderochtend. Dit is een gezellig samenzijn, er wordt een bijbelverhaal verteld, zingen met elkaar en doen we leuke activiteiten.
We hopen altijd op een grote opkomst en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.
26 maart 2023: Vanmorgen hadden wij weer een kinderochtend! We hebben het bijbelverhaal over Palmpasen alvast gelezen. Daarna hebben we met elkaar besproken wat er ook alweer gebeurd op witten donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Dat wist iedereen goed te vertellen. Daarna zijn we lekker gaan verven en hebben we allemaal ons eigen bloempotje versierd Het zijn prachtige kunstwerken geworden. De bloempotjes moeten nog even drogen, maar met Pasen kan iedereen tijdens de volgende kinderochtend hun eigen potje komen ophalen.Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.

3 maart verhaal jongste groep
3 maart verhaal oudste groep

10 maart verhaal jongste groep
10 maart verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
Piano Piano


Een nieuwe piano in de kerkzaal


Wij willen graag de piano in onze kerk gebruiken om samen te spelen met andere instrumenten, om liederen te spelen die zich niet lenen voor orgelbegeleiding (zoals groot deel van de Opwekkingsliederen) en in bijzondere diensten zoals de prikkelarme diensten.

De oude piano heeft eerst tientallen jaren dienst gedaan bij de Chr. gemengde zangvereniging ‘Advendo’ en is na het opheffen van Advendo in onze kerkzaal geplaatst. Daar heeft hij ook nog jaren zijn diensten bewezen. Inmiddels mankeert de piano zoveel, dat hij feitelijk niet goed bespeelbaar is en een kostbare opknapbeurt nodig is.

Gelukkig heeft onze organist en pianostemmer Ronald van Delft ons geholpen aan een andere piano. Ook gebruikt, ongeveer 45 jaar oud, maar in prima conditie, met een heldere klank, een goede speeltrant en een puntgave kast. En voor een aantrekkelijk bedrag, waarop het college van kerkrentmeesters besloot de piano aan te schaffen. Voor dat bedrag bouwt Ronald ook een Piano Life Saver in. Dat is een apparaat dat het klimaat in de piano beheerst en het instrument beter bestand maakt tegen de wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid in onze kerk. Het bedrag past waarschijnlijk in de begroting. Maar de uitgave is wel onvoorzien. Als u dit een mooi concreet doel vindt voor een (extra) bijdrage, dan is uw gift welkom op rekeningnr NL49RABO0364601027 tnv penningmeester Gereformeerde Kerk onder vermelding van ‘Piano’.

We hopen zo samen weer jaren plezier te hebben van een piano.

Uw organisten

 
 
Gedicht bij Hosea 6: 1 – 3 (van Ad den Besten) Gedicht bij Hosea 6: 1 – 3 (van Ad den Besten)
Hoort, allen die verslagen zijt,
verzonken in zwaarmoedigheid,
vermoeid, met schuld beladen,
zit langer niet verlamd terneer!
Laat ons weerkeren tot de Heer,
Hem bidden om genade.

Want onze God is ’t die ons sloeg,
’t was onze schuld die daarom vroeg,
de zonden talloos vele.
Maar Hij wil dat de zondaar leeft;
de hand die ons geslagen heeft
zal onze wonden helen.

Twee dagen zijn wij dood geweest
voor onze Schepper, maar zijn Geest
zal ons ten derden dage
opwekken tot een nieuw bestaan;
herboren zullen wij voortaan
God onze Heer behagen.

Zo zullen wij Hem, groot en klein,
kennen naar Hij gekend wil zijn:
een God vol van genade,
die uit de nacht van onze nood
opglanst als ’t schoonste morgenrood
van alle dageraden.

Zoals na hete zonnebrand
de late regen over ’t land,
zal God ons overstromen.
Zo zal het zijn, zo zal het zijn:
al onze schuld en nood en pijn
wordt van ons afgenomen.

 
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Alvast even een vooruitblik op het nieuwe kerkelijk seizoen. In dit seizoen willen we starten met een gebedsgroep om samen te bidden voor onze gemeente en voor ons dorp. Dat is iets nieuws dat we als gemeente misschien nog niet eerder hebben gedaan of wat al heel lang geleden is. Veel mensen vinden bidden spannend en het is voor de meesten van ons onbekend om hardop te bidden, maar het vereist niet meer voorkennis dan hart hebben voor Gods gemeente en samen zoeken naar woorden of een lied dat dat verwoord. We willen nadenken en wegen zoeken hoe we kunnen veranderen naar een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente voor alle generaties en voor ons dorp. Het is God zelf die beloofd heeft zijn gemeente te zullen bouwen en daarom willen we bidden om wijsheid, inzicht en moed voor een vernieuwde toekomst. Hierdoor openen we ons voor vernieuwing van denken, bewogenheid voor de naaste en verbinding met elkaar. Iets om over na te denken deze zomer of u mee wilt doen aan deze groep komend seizoen.
 
 
Nadenkertje over gebed Nadenkertje over gebed
Arm blijf je zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet.
Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er, met gesloten lippen,
stilten zijn, veel sterker dan een stortvloed van woorden.
Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen
beter handelen kunt dan met veel gebaren.
 
 
Een inspirerend verhaal Een inspirerend verhaal
lees meer »
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Menstruatiearmoede Menstruatiearmoede
Doneerbox in de hal van het Trefpunt
lees meer »
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk