Kersttasjes vullen voor het IWAK Kersttasjes vullen voor het IWAK
                    

Aan u, jij, jullie de vraag, doen jullie mee?

Actie:
Dit jaar doen we mee met het vullen van kersttasjes voor het IWAK.
                  
 
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend
Wegens de toenemende aantal besmettingen zijn er de komende weken geen inloopochtenden.
 
Corona en de kerk: hoe gaan we daar mee om? Corona en de kerk: hoe gaan we daar mee om?
Om de ventilatie in de kerk te verbeteren en samenzang weer mogelijk te maken hebben de kerkrentmeesters de plannen toegelicht.
In de eerste plaats wordt de capaciteit van de kerk gehalveerd tot 100 zitplaatsen door de banken om en om buiten gebruik te stellen. Daarnaast wordt een afzuiginstallatie aangebracht die de ventilatie op voldoende niveau moet brengen. Met deze aanpassingen ontstaat er ruimte voor 10-15 minuten samenzang met aanvaardbare besmettingsrisico’s. Deze risico’s gaan pas tellen als er een bron is, iemand die besmettelijk is.  Daarom is de oproep om thuis te blijven als u klachten hebt, ook als de klachten bekend lijken (bijv. verkoudheid). Verder wordt het mondkapje weer verplicht bij lopen en worden de kerkgangers opgeroepen om zoveel mogelijk afstand te houden, ook in de banken.
Totdat de afzuiginstallatie is geïnstalleerd zingen we alleen het slotlied.
 
 
Adventgedicht Adventgedicht
De Stratenmaker (M. Koffeman-Zijl)
De stratenmaker floot een vrolijk wijsje, hij werkte met plezier, op zijn gemak,
want arbeidsvreugde kan er zijn, al heb je misschien niet één diploma in je zak.

De dominee bleef even met hem praten, hij had die dag zijn zieken weer bezocht.
Het leek hem zwaar, dat werken op de straten, en vroeg hem of dat werk bevallen mocht.

De stratenmaker zei: ‘je moet eens luisteren…’ – hij zei geen ‘u’, alleen gewoon maar ‘jij’
– toch lag er heel veel wijsheid in verborgen in wat hij tot die dominee zei.

‘We werken allebei precies hetzelfde, jij met je mensen, en ik op de straat:
steeds op je knieën, en zelf achteruitgaan, zo krijgen we het beste resultaat’.

De dominee had veel om over na te denken: Eerst op mijn knieën, elke dag maar weer,
zelf achteruit gaan, dan pas komt er ruimte voor Jezus, die mijn Koning is en Heer.

Nog mediterend ging hij weer naar huis toe, keek nog eens om, voor hij zijn deur ontsloot.
De stratenmaker werkte rustig verder terwijl hij weer opnieuw zijn wijsje floot.
 
lees meer »
 
Aanstelling Kerkelijk Werker Aanstelling Kerkelijk Werker

In de gemeentevergadering van 3 november 2021 heeft de gemeente met zeer ruime meerderheid ingestemd met het voorstel om Rixt de Graaf-de Boer aan te stellen als kerkelijk werker. Daarmee is de predikantsvacature ingevuld. Namens de gemeente bloemen en felicitaties voor Rixt en namens de kerkenraad dank aan de aanwezige gemeenteleden voor hun inbreng.
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
21 november verhaal jongste groep
21 november verhaal oudste groep

28 november verhaal jongste groep
28 november verhaal oudste groep
28 november werkblad

5 december verhaal jongste groep
5 december verhaal oudste groep
5 december werkblad 
lees meer »
 
Stichting Kind in Oost-Europa Stichting Kind in Oost-Europa
                                                                                                    

Beste sponsoren ,
we zijn inmiddels weer terug van weggeweest.
Hier een klein verslag van het klusproject waar we dankzij
u / jullie giften alles hebben kunnen doen wat we in de planning
hadden , onze dank daarvoor nogmaals.
Donderdag 23 sept. Is de eerste groep vertrokken en op zaterdag
25 september is de rest erachteraan gekomen.
Na aankomst kon er direct aan de slag worden gegaan met het
ontvangen van de kleding die we verstuurd hadden en met de projecten
bezoeken om daar alvast de benodigde materialen voor in te kopen.
Van zondag tot zaterdag zijn we dagelijks bezig geweest met het klussen.

Klusinformatie tav sponsoren
 
Inloopochtend Inloopochtend


 
lees meer »
 
Startzondag Startzondag
        

 
   
 
lees meer »
 
Uitgave collectemunten stopt Uitgave collectemunten stopt
Collectemunten ontvangen via de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters
Zoals u weet, stoppen we met het uitgeven van collectemunten en –bonnen. We hebben een poosje geleden via de mail al eens geïnventariseerd wie er nog collectemunten thuis heeft liggen. Uit uw reacties schatten we in dat er nog ongeveer € 950 aan munten en bonnen ergens bij u in een potje liggen.
U kunt deze munten nog steeds inleveren en u kunt daarbij aangeven welke bestemming u er aan wilt geven (zie bijvoorbeeld bij bovenstaande giften).
Inleveren kan bij de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. 

Zoals u weet, stoppen we met het uitgeven van collectemunten en –bonnen. We hebben een poosje geleden via de mail al eens geïnventariseerd wie er nog collectemunten thuis heeft liggen. Uit uw reacties schatten we in dat er nog ongeveer € 950 aan munten en bonnen ergens bij u in een potje liggen.
U kunt deze munten nog steeds inleveren en u kunt daarbij aangeven welke bestemming u er aan wilt geven (zie bijvoorbeeld bij bovenstaande giften).
Inleveren kan bij de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Download de app! Download de app!
We zijn nog niet compleet!
Mis jij nog iemand in onze app, nodig hem/haar uit om de app te downloaden.

Mooi om te lezen:
1 Korintiërs 12 (vers 12 -18)
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat…..

De gemeente wordt hier vergeleken met een lichaam. Alle lichaamsdelen zijn nodig en belangrijk voor het lichaam om te functioneren.

Voel je verbonden met onze gemeente!
 
lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
 1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
 2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
 3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
Periodieke Gift Periodieke Gift
ACTIE KERKBALANS 2021 en de overeenkomst “PERIODIEKE GIFT”

Over enkele weken gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeester het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2021 toe te zeggen.
Onze kerk heeft,  zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel)  van uw belastingaangifte mag aftrekken.
Er gelden wel enkele voorwaarden:
            1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
                        Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te                     betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere                    bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per                jaar een bedrag overmaken naar kerk.
            2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag                        dat u overmaakt naar onze kerk.
            3. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel bij het             vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw             eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen.
Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00.
Bij het afsluiten in 2021 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2022) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2021” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
            * www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
            * www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”


 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk