Kinderoptreden Kinderoptreden
 
Kort verhaal Kort verhaal
 ‘Naar de hemel’ (Een chassidische legende)
In een joods dorpje in Polen woonde eens een bijzondere rabbi. Hij kon heel goed uitleg geven van de Torah. Maar hij was niet alleen een goede leraar, hij was ook erg vriendelijk en wijs. Als de mensen moeilijkheden hadden, gaf hij hun vaak goede raad. De inwoners van het dorp hielden veel van hem. Sommigen waren zelfs van mening dat hun rabbi een wonderrabbi was. Ze zeiden: ‘Elke morgen, vóór het gebed, stijgt onze rabbi op naar de hemel!’
 
lees meer »
 
Prikkelarme Kerkdiensten Prikkelarme Kerkdiensten
Kent u dat? Dat er teveel prikkels binnenkomen en er een paniekgevoel ontstaat. Dat er nog maar één ding in uw hoofd zit, namelijk: hoe kom ik weer in de rust? Mogelijk kent u dat gevoel van een drukke bijeenkomst, een braderie of tijdens een activiteit in de feestweek. Bepaalde gebeurtenissen die een paar keer per jaar terugkeren en waar u zich op instelt als u daar naartoe gaat of waar u van hebt besloten om er maar niet meer naartoe te gaan.
Maar stel nu dat een kerkdienst u dat gevoel geeft. Dat u daar teveel prikkels ervaart en nog maar één ding kunt denken, namelijk: hoe kom ik hier weer weg? Dan is het een heel ander verhaal. Want de kerkdiensten zijn een wekelijks terugkerend gebeuren met de bedoeling dat je erdoor opgebouwd wordt en er van leert. Bovendien gaat u naar de kerk om verbinding en saamhorigheid te ervaren. Een samenkomst waar u naartoe gaat om de Here God te ontmoeten en andere gelovigen. Kortom, een onmisbare dag in de week.
Voor mensen die in de wekelijkse erediensten teveel prikkels ervaren herstart in 2023 een initiatief vanuit Werkgemeenschap Katwijk, (dat zijn alle predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse gemeenten in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg). Een prikkelarme kerkdienst. Bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naaste familieleden.  Een gewone kerkdienst mag dan teveel prikkels geven, dat betekent niet dat er geen behoefte is aan een kerkdienst. Op andere plaatsen in Nederland worden zulke diensten gehouden en ook in Katwijk kwam de vraag naar dit soort kerkdiensten op maat. Vandaar dat we in 2020 gestart zijn met het aanbieden van Prikkelarme Kerkdiensten. De eerste dienst vond plaats op 19 januari en werd goed ontvangen. Helaas moesten door het uitbreken van Corona de verdere diensten geannuleerd worden. Maar in 2023 willen we een herstart maken met de Prikkelarme Kerkdiensten.
lees meer »
 
Winterfair Winterfair
Geen Rommelmarkt wel een Winterfair
Zoals iedereen al eerder heeft kunnen lezen; is tijdens de evaluatie-avond op dinsdag 14 juni besloten dat de rommelmarkt van 2022 de laatste was. Om meerdere redenen was dit niet meer haalbaar. We hopen met een andere vorm; een Winterfair een nieuw evenement te kunnen organiseren waarbij het uitgangspunt hetzelfde blijft; ons gezamenlijk in zetten voor een goed doel. De datum voor deze winterfair is gezet op zaterdag 9 december.
Hoe het er allemaal uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Maar tegen die tijd zullen we hier meer over bekend maken.
Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, Jose en Diane
 
 
Kort bericht van het CvK Kort bericht van het CvK
Als college van kerkrentmeesters zijn we blij dat Ron Wiersma ons team komt versterken. Daarmee nemen we definitief afscheid van Jelle Deurman die nog wel betrokken blijft bij het opknappen van de badkamer van de pastorie.
Afgelopen periode hebben we de verwarming in de kerk en zalen verder afgeregeld, wat heeft geresulteerd in een fors lager gasverbruik. Ondanks dat was de energierekening toch nog hoog en hebben we een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente. Het is nog even afwachten hoe dit uitpakt.
Ook hebben we maatregelen getroffen om te voorkomen dat de vogels weer een groot nest maken in de klokkentoren. Hiervoor hebben we roosters moeten plaatsen aan de buitenkant van de toren. Geen gemakkelijke klus, die alleen mogelijk bleek met de hoogwerker van hoveniersbedrijf Van der Nagel.
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Elke laatste zondag van de maand is er een kinderochtend. Dit is een gezellig samenzijn, er wordt een bijbelverhaal verteld, zingen met elkaar en doen we leuke activiteiten.
We hopen altijd op een grote opkomst en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.
26 maart 2023: Vanmorgen hadden wij weer een kinderochtend! We hebben het bijbelverhaal over Palmpasen alvast gelezen. Daarna hebben we met elkaar besproken wat er ook alweer gebeurd op witten donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen. Dat wist iedereen goed te vertellen. Daarna zijn we lekker gaan verven en hebben we allemaal ons eigen bloempotje versierd Het zijn prachtige kunstwerken geworden. De bloempotjes moeten nog even drogen, maar met Pasen kan iedereen tijdens de volgende kinderochtend hun eigen potje komen ophalen.Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.

28 mei verhaal jongste groep
28 mei verhaal oudste groep

4 juni verhaal jongste groep
4 juni verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst. 
lees meer »
 
Nadenkertje Nadenkertje
Nadenkertje van Brené Brown
Liefde is niet iets wat we geven of krijgen, maar iets wat we koesteren en aankweken,
een verbondenheid die alleen kan groeien tussen twee mensen
wanneer de basis daarvoor in hen allebei aanwezig is.
We kunnen niet meer van anderen houden dan van onszelf.
 
 
Gedicht Gedicht
Gedicht ‘De Herdersfluit’ (van Jacqueline van der Waals)
Eens ging ik langs het lage riet
dat ruisen kan en anders niet,
toen langs mijn pad een herder kwam
die één van deze halmen nam
en die besnoeide en besneed
en maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat als dood
hij in zijn handen had, die stemmeloze stengel,
zond hij straks de adem van zijn mond,
en als hij blies zo zong het riet
en al hij zweeg, verstomde ’t lied:
de zoete, pas ontwaakte stem
bestond en leefde slechts door hem.

Zo gaf ik gaarne wens en wil
in ’s Heren hand en hield mij stil.
Zo dan als door een rieten fluit
bij zwijgend eigen stemgeluid
Gods adem door mij henen blies,
hoe grote winst bij klein verlies!


 
 
Vervolgverhaal: De vierde wijze. Vervolgverhaal: De vierde wijze.
Vervolgverhaal: De vierde wijze.
Onlangs werd mij gevraagd of er niet weer een vervolgverhaal kon komen. Vorige week zondag vertelde dominee Schuddebeurs in het kort het verhaal van de vierde wijze. Een verhaal dat er vanuit gaat dat er niet drie wijzen waren die op zoek gingen naar het in Israël geboren Koningskind, maar dat er nog een vierde wijze was. Dit verhaal vertelt waarom we niets weten over die vierde wijze en waarom er uiteindelijk maar drie wijzen (volgens de overlevering, want het staat niet in de Bijbel dat er drie wijzen waren) met hun geschenken bij Jezus komen.
Dit is een verhaal van Henry van Dyke en ik heb het bewerkt tot een iets korter verhaal. En mocht u denken dat we de kersttijd al voorbij zijn, lees dan vooral verder, want het wordt vanzelf Pasen.
lees meer »
 
Opbrengst Extra collecte Opbrengst Extra collecte
t.b.v. noodhulp slachtoffers aardbeving Syrië KIA

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens.
lees meer »
 
Opbrengst Voedselbankcollecte 2023 Opbrengst Voedselbankcollecte 2023
Afgelopen week stond weer in het teken van de voedselbankcollecte. Ook dit jaar was het weer een groot succes!
We zijn dankbaar en blij dat u het weer met elkaar tot een groot succes heeft gemaakt. Het is van groot belang voor de voedselbank en voor de mensen die er afhankelijk van zijn. Het is belangrijk om dit soort acties te blijven ondersteunen en te promoten, zodat voedselbanken hun waardevolle werk kunnen blijven voortzetten.
Tijdens de voedselbankcollecte worden niet alleen voedselproducten ingezameld, maar ook geld. Dit geld kan vervolgens worden gebruikt om voedsel aan te schaffen dat de voedselbank nodig heeft. Ook kan het geld worden gebruikt om de operationele kosten van de voedselbank te dekken, zoals huur, elektriciteit en andere kosten.
Zaterdag 18 februari was er de mogelijkheid uw boodschappen voor de voedselbank af te geven in het Trefpunt. Er was koffie, thee en tijd voor een gezellig praatje. Ook zondag voor de dienst werd er nog voedsel afgegeven.
We hebben in totaal 22 kratten gevuld met voedsel, pakketten vol met wc-papier en we kunnen ook nog eens een prachtig bedrag overmaken van € 1.773,12!
Namens de Voedselbank en de Diaconie, hartelijk bedankt!
Hartelijke groet,
De Diaconie
 
 
Opbrengst Douwe Egberts zegels Voedselbank Katwijk Opbrengst Douwe Egberts zegels Voedselbank Katwijk
Nog een mooi bericht over de opbrengst van de Douwe Egberts zegels in de gemeente Katwijk.
Voedselbank Katwijk heeft een inzamelingsactie gehouden om koffiepunten van Douwe Egberts in te zamelen. De bedoeling was om van het uiteindelijke aantal punten koffie te kopen voor klanten van de Voedselbank.
In totaal heeft de actie in de gemeente Katwijk 3670 pakken koffie opgeleverd! Een prachtig resultaat waar veel mensen in de gemeente Katwijk mee geholpen worden.
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Menstruatiearmoede Menstruatiearmoede
Doneerbox in de hal van het Trefpunt
lees meer »
 
Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’. Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’.
Dit seizoen organiseren we als gemeente de volgende activiteiten. We hopen dat je ook ergens aan mee gaat doen. Je kunt je aanmelden door dit formulier in te vullen en mee te nemen naar de Startdag of in de brievenbus te gooien op Hoofdstraat 37.
lees meer »
 
Kerkelijke activiteiten De Goede Herder Kerkelijke activiteiten De Goede Herder
We gaan van start!
Op zondag 18 september beginnen we ons kerkelijk seizoen met een steengoed programma. En daarna gaan we van start met onze activiteiten. We hopen dat u ook meedoet. Investeren in ontmoeting, geloofsgroei en gezelligheid. Hieronder nog een keer de verschillende activiteiten en uitleg erbij. Voor sommige activiteiten is het nodig dat u zich opgeeft.
lees meer »
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op! Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op!

De rommelmarkt heeft het mooie bedrag van 3.300,- euro opgeleverd voor het diaconale doel. Dit doel staat eigenlijk al sinds 2020 en kon door de corona maatregelen pas nu worden gerealiseerd, daarmee is het logisch dat u wellicht niet meer helemaal op het netvlies heeft waar het voor bedoeld was. Ik steek daar ook de hand in eigen boezem want er is niet veel over verteld in de afgelopen maanden.

 
lees meer »
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk