Nieuwe geluidsinstallatie (update) Nieuwe geluidsinstallatie (update)
Na verschillende inspanningen van ons geluidsteam lijkt het erop dat de nieuwe geluidsinstallatie nu goed functioneert. Dat is tenminste hoe we de afgelopen twee kerkdiensten hebben ervaren. Als eerder gemeld zijn de kabels van de microfoons en de ringleiding nu gescheiden zodat ze elkaar niet meer kunnen storen. Om nieuwe storingen uit te sluiten is ook de positie van de ontvangers van de headset en handheld aangepast. Als klachten uitblijven zal de tijdelijke bekabeling netjes worden weggewerkt. Overigens kwam bij het uitvoeren van de werkzaamheden naar voren dat een draadje van de kanselmicrofoon niet goed vast zat wat een deel van de storingen verklaart. We juichen niet te vroeg maar zijn nu toch voorzichtig positief dat we de problemen de baas zijn geworden. Omdat gemeenteleden de diensten op veel verschillende manieren beleven vernemen we graag uw ervaringen zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen.

Namens de Commissie van Kerkrentmeester
Cees Ravensbergen, voorzitter
 
vakantie vakantie
Van 26 juli tot en met 15 augustus heeft onze kerkelijk werker Rixt de Graaf 3 weken vakantie. Voor dringende zaken kan contact opgenomen worden met de scriba
 
inloopspreekuur vrijdag inloopspreekuur vrijdag
Vanwege de start van de vakantie was het afgelopen vrijdag16 juli voorlopig de laatste keer dat er een Inloopspreekuur was. Na de vakantie zal bekeken worden of er behoefte is aan een herstart van deze bijeenkomsten.
 
Rommelmarktnieuws Rommelmarktnieuws
Beste gemeenteleden. Helaas hebben we door de Covid voor het 2e jaar achtereen geen rommelmarkt kunnen organiseren. Daarom willen we dit jaar een kleine versie van de rommelmarkt organiseren in de vorm van een boeken-en speelgoedmarkt. Alle boeken, cd’s, lp’s en speelgoed zullen we naar het Trefpunt brengen om te verkopen. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 9 oktober.
Alle kleding hebben we inmiddels geschonken aan werkgroep de Ruyter, omdat de kwaliteit ervan alleen maar achteruitgaat in de opslag. De Ruyter was hier erg blij mee.
Een tweede gevolg, van 2 jaar geen rommelmarkt, is dat de opslag inmiddels vol is. We kunnen dan ook geen spullen meer aannemen.
Boeken, platen, cd’s en speelgoed vinden we nog wel fijn om te ontvangen, maar we vragen u deze in de week vooraf aan 9 oktober rechtstreeks naar het Trefpunt te brengen. In de opslag is hier echt geen ruimte meer voor.
We zien uit naar 9 oktober en hopen dat u dat ook doet!
Graag tot dan! Annemiek, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, José en Diane

 
 
bericht van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters juli 2021 bericht van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters juli 2021
stoppen met de uitgifte van collectemunten en –bonnen.
Tijdens de vergadering van de Kerkenraad d.d. 8 juli 2021 is besloten dat we stoppen met het uitgeven van collectemunten en –bonnen.
Waarom is dit besluit genomen?
 1. Op enig moment (hopelijk spoedig) gaan we weer met zijn allen naar de kerk. Als we op de oude voet verder gaan, kun je op 4 verschillende manieren aan de collecten van de kerk en de diaconie bijdragen.            
    
          a. door het geven van contant geld
          b. door het geven met behulp van collectemunten en –bonnen
          c. door het overmaken van collectegeld door overschrijvingen van uw bankrekening naar de rekenningen van de diaconie en de kerk (tijdens de coronatijd hebben veel leden dit gelukkig trouw gedaan)                       
          d. het overmaken via onze nieuwe kerkapp “Donkey Mobile”

 Er gaan 4 geldstromen langs en door elkaar heen lopen; administratief wordt dit lastiger en ingewikkelder.

2. Het uitgeven en administreren van de collectebonnen en –munten is behoorlijk arbeidsintensief.                 

en de belastingaftrek van uw giften aan de kerk?

U zult zich misschien afvragen hoe het zit met de belastingaftrek op uw belastingaangifteformulier. Want een van de redenen van het uitgeven van de collectemunten en –bonnen destijds was het verkrijgen van een bewijsstuk van het geven aan de diaconie en aan de kerk.
 •  Indien u in de afgelopen coronaperiode uw giften via uw bank gedaan heeft,   heeft u (net als bij het    aankopen van collectemunten en –bonnen) ook het bewijs van betalingen voor het aftrekbaar maken van uw giften.           
 • Onze kerkapp “Donkey Mobile” is een moderne vervanger van collectebonnen            en –munten. Giften via de kerkapp zijn ook aftrekbaar van de belasting, want de “oplaadbedragen” staan op uw bankafschriften. U kunt de belastingdienst laten zien, dat de “oplaadbedragen” op de rekening van onze kerk gestort worden.

wat doe ik met de munten en bonnen die ik nog heb liggen?

De collectemunten- en bonnen die u nog thuis heeft, blijven voorlopig nog geldig. Dus als straks we weer gewoon naar de kerk kunnen, kunt u de munten en bonnen in de kerkzakjes doen.
U zou ze ook in één keer in kunnen leveren bij de penningmeester van de kerk en dan aangeven welke bestemming u er aan wilt geven.
Op het moment dat uit onze administratie blijkt, dat we de meeste bonnen en munten teruggekregen hebben, gaan we een datum vaststellen tot wanneer u ze in kunt leveren.

Jacoline Lesmeister-de Mooij (penningmeester van de diaconie)
Huug Ouwehand (penningmeester van de kerk)
 
 
Versoepelingen corona-maatregelen Versoepelingen corona-maatregelen
De versoepelingen die het kabinet mogelijk heeft gemaakt, maken voor ons helaas weinig verschil.
De anderhalvemetermaatregel blijft gehandhaafd.
Zodoende kunnen er maximaal 36 mensen in de kerk aanwezig zijn en 24 in de grote zaal van het Trefpunt.
De mondkapjesplicht is afgeschaft, maar alleen als de 1,5 meter kan worden aangehouden. En dat is niet zo bij de ingang van de kerk, in de loop- en gangpaden en in de toiletruimtes. Dus blijven we in de kerk een mondkapjes dragen als we bewegen. De binnenkomst en het vertrek van de predikant is daar een uitzondering op, daar kunnen we de 1,5 meter garanderen als de voorste rij stoelen leeg is.
Ons gebouw heeft geen ventilatie. Ook kunnen de ramen niet open. Daarom is samenzang nog niet mogelijk.
Als u gevaccineerd bent, zal u zelf minder last hebben van een besmetting, maar u kunt het waarschijnlijk wel doorgeven. Dus vragen wij van iedereen om de algemene regels (handen wassen, in de elleboog hoesten en niezen, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, bij klachten: laat u testen) in acht te nemen.
In de eredienst en tijdens de koffie daarna bent u van harte welkom. We vragen wel van u zich iedere keer voor vrijdag 18.00 uur aan te melden bij de scriba.
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
1 augustus
8 augustus
15 augustus

22 augustus jongste groep
22 augustus oudste groep

 
lees meer »
 
Download de app! Download de app!
We zijn nog niet compleet!
Mis jij nog iemand in onze app, nodig hem/haar uit om de app te downloaden.

Mooi om te lezen:
1 Korintiërs 12 (vers 12 -18)
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat…..

De gemeente wordt hier vergeleken met een lichaam. Alle lichaamsdelen zijn nodig en belangrijk voor het lichaam om te functioneren.

Voel je verbonden met onze gemeente!
 
 
De Goede Herder Kerkapp De Goede Herder Kerkapp

                                                                                                                                        


Hulp bij Downloaden De Goede Herder App:                                                                             

Voordat je de app kunt gebruiken moet je jezelf eerst registreren in de app. Download de app in de Google/Apple/Play store door te zoeken op de naam: de goede herder je kan ook de bovenstaande QR code gebruiken.
Zodra je voor het eerst aan de slag gaat in de app zul je een e-mailadres in moeten vullen en een wachtwoord moeten kiezen. Heb je je van tevoren bij de gemeente al geregistreerd voor de app? Vul hier dan het e-mailadres in waarmee je bij de gemeente bekend bent.
Als je nog niet van te voren jezelf hebt ingeschreven voor de app, dan zal de app beheerder je account goed moeten keuren, zodra je registratie voltooid is heb je toegang tot de app.
Stappen in het kort:
 1. Vul je e-mailadres in. Heb je je van te voren opgegeven voor de app? Vul dan het e-mailadres in waarmee je jezelf hebt opgegeven! Het kan zijn dat de app-beheerder na je registratie je account eerst moet goedkeuren.
 
 1. Kies een wachtwoord.
 
 1. Je hebt een e-mail ontvangen waarmee je het account moet valideren. We willen natuurlijk zeker weten dat jij het echt bent! In de e-mail staat een knop, klik hierop om je account te valideren.
 
 1. De app stuurt je nu automatisch door naar het volgende scherm. Vul hier je voornaam en achternaam in. Kies ook een profielfoto. Zo kunnen gemeenteleden zien wie je bent! (extra leuk als je er zelf ook echt op staat!)
Gefeliciteerd, nu zit je in de app! Mocht je account eerst goedgekeurd moeten worden door een beheerder zal dit nu in beeld getoond worden. Geen zorgen, zodra je account goedgekeurd is krijg je hier een berichtje van in de app!


 
 
Vooruitblik Kerk In Actie collecte 8 augustus Vooruitblik Kerk In Actie collecte 8 augustus


Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan.

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid
en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers
kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en
theologie. Het Open Theologisch Seminarie (OTS) Pakistan verzorgt deze opleidingen.
Hieronder krijgt u in een aantal beelden en tekst een indruk van het werk van deze instelling.

Het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt. Deze trainingen geven de cursisten basiskennis over de Bijbel. Maar ze leren niet alleen wat er in de Bijbel staat, maar ook wat de Bijbel kan betekenen in hun leven. De cursisten worden uitgedaagd om hun leven vorm te geven in het licht van de Bijbel. Wat betekent je geloof en de Bijbelse normen en waarden voor hoe je omgaat met je omgeving. Er worden voortdurend nieuwe cursussen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de cursus over hoe christenen reageren op vervolging (Christian response to persecution). Helaas is dit een onderwerp dat voor veel christenen in Pakistan actueel is.

Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

De Pakistaanse kerk richt zich met name op tieners en nieuwe gelovigen, die zijn de toekomst! De opleiding en het trainingsmateriaal wordt hierop afgestemd.

Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Het OTS ontwikkelt les- en zondagsschool materialen. Daarbij maken ze steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken. Bent u de Engelse taal machtig kijk dan zelf eens op de website van OTS  -  https://ots-trust.org/

De vele jongen mensen die u op voorgaande foto’s hebt gezien zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.​ Bouwt u mee aan een
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Om een indruk te krijgen waar het geld aan wordt besteed:
 • Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven
 • Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.
Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw bijdrage voor dit werk is via de collectes in onze kerk wordt zeer gewaardeerd.

Namens uw diaconie / werkgroep Kerk in Actie
Aart Haasnoot
 
Invulling vacature Invulling vacature
In september 2020 heeft de kerkenraad de profielschets voor een nieuwe herder vastgesteld. Na die tijd heeft onze gemeente ervaring opgedaan met een kerkelijk werker en met gesprekken over de mogelijkheid om samen met een andere gemeente een predikant te beroepen. In dat geval hebben beide gemeenten hun eigen part-time predikant en heeft de predikant een (bijna) full-time baan. Dat levert ook gesprekken op over elkaars profielschetsen. Op 22 april is de kerkenraad nagegaan of de ervaringen aanleiding geven om onze profielschets aan te scherpen. De kerkenraad kwam tot de conclusie dat de profielschets goed aansluit op onze ervaringen en het profiel van een andere gemeente. Wel is de wens om onze profielschets  te verduidelijken en verbeteren, door bijvoorbeeld een andere woordkeus en een enkele nuancering.
In de komende weken wordt gesproken met de classis over de mogelijkheden om de vacature in te vullen. Ook wordt het CCBB (classicaal college voor behandeling beheerszaken) gevraagd om aan te geven welke formatie-omvang voor onze gemeente realistisch is.
In de komende vergadering wil de kerkenraad bepalen hoe we de plek gaan invullen. Ook zal een beroepingscommissie worden ingesteld.

 
lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
 1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
 2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
 3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
Opbrengst Voedselbankcollecte Opbrengst Voedselbankcollecte
  
Afgelopen week stond in het teken van de voedselbankcollecte. Voor mij was dit mijn 1e collecte waar ik actief aan meewerkte als diaken. Mensen konden afgelopen zaterdag hun boodschappen langs komen brengen bij onze kerk. Het ‘Trefpunt’ was daardoor weer eens echt een ‘Trefpunt’ in deze Coronatijd! Het was gezellig druk, mensen liepen af en aan. Er was tijd voor een gezellig kletspraatje of een 1e kennismaking. Natuurlijk alles Coronaproof.
De kratten die we van de voedselbank hadden gekregen zaten al snel bomvol. We zijn verder gegaan met het vullen van tassen en dozen.
Ik vond het heel mooi om te zien dat we zo naar elkaar omzien in onze gemeente en eigenlijk in heel Valkenburg! Uit het hele dorp kwamen namelijk mensen met boodschappen. En naast de vele boodschappen die zijn opgehaald is er ook nog eens een prachtig bedrag gedoneerd €1.335,-! Een heel mooi bedrag dat we overmaken naar de Voedselbank.
Namens de Diaconie, hartelijk dank allemaal! Dankbaar en blij ga ik aan mijn nieuwe ambt beginnen als penningmeester van de Diaconie!
Hartelijke groet,
Jacoline Lesmeister
                                           
 
 
Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans): Opbrengst Vast Vrijwillige Bijdragen (actie Kerkbalans):
Afgelopen week hebben de leden van het College van Kerkrentmeesters de antwoordenveloppen bij u opgehaald. We vinden het erg fijn dat veel enveloppen al “kant en klaar” stonden om opgehaald te worden.
De telling van de toezeggingen leverde een mooi bedrag op: € 75.857. Het college is erg blij met de toezeggingen en dankt alle leden voor hun medewerking.
Het is een voorlopige opbrengst, want er zijn nog wat enveloppen niet ingeleverd. We hopen dat u ze alsnog inlevert en dit kunt u doen op het adres van de kerkrentmeester van uw wijk of bij de penningmeester (Waterlelie 9).
 
 
 
Periodieke Gift Periodieke Gift
ACTIE KERKBALANS 2021 en de overeenkomst “PERIODIEKE GIFT”

Over enkele weken gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeester het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2021 toe te zeggen.
Onze kerk heeft,  zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel)  van uw belastingaangifte mag aftrekken.
Er gelden wel enkele voorwaarden:
            1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
                        Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te                     betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere                    bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per                jaar een bedrag overmaken naar kerk.
            2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag                        dat u overmaakt naar onze kerk.
            3. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel bij het             vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw             eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen.
Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00.
Bij het afsluiten in 2021 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2022) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2021” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
            * www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
            * www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”


 
 
KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika. KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika.
Vorig jaar hebben de Geref. Kerken in Katwijk Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg gecollecteerd voor het Hug-a-Baby project van ‘Nieuwe Horizon’. Deze KKRVcollecte bracht het fantastische bedrag van 3518,46 euro op. Nieuwe Horizon is hier erg blij mee en het geld was heel welkom omdat de financiering juist was teruggelopen.
Nieuwe Horizon is actief in Montagu in Zuid-Afrika. In dit dorp worden kinderen geboren bij alleenstaande moeders. Door het Hug-a-baby project krijgen de moeders alle noodzakelijke spullen voor hun kindje. Lees mee hoe welkom de opbrengst van de KKRVcollecte is.

Dit schrijft Ricky Lentink-Berghuis van Nieuwe Horizon. ‘Heel hartelijk dank voor dit mooie bericht. We zijn heel blij met deze steun, vooral in deze moeilijke tijd. Het ‘Hug-a-baby’ project lag bijna stil door gebrek aan financiële middelen. Het toegezegde bedrag is dus een geweldig steun voor dit project in het bijzonder. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden hoe we deze donaties zullen besteden’. 


Sanja van de Sande in Montagu schrijft daarop ons het volgende. ‘Het Covidjaar 2020 werd wel even moeilijk, aangezien er geen sponsorgeld meer binnen kwam. Gelukkig werd er in deze tijd in Montagu veel gebreid en gehaakt, zodat we de winter doorkwamen met eigen gebreide dekentjes. Ook werden er meer dan genoeg truitjes, mutsjes en sokjes afgeleverd bij de poort, zodat er voorraad is tot eind 2021!
Helaas was er geen geld meer beschikbaar om fleecedekentjes te kopen, maar gelukkig hadden enkele vriendinnen hun kasten opgeruimd en kon ik van de katoenen- en flanellen lakens toch iets leuks maken om de pasgeboren baby’s in de zomer mee warm te houden. Aangezien het Tienerproject vanwege Corona niet door kon gaan, werden er ook geen mooi versierde tasjes meer gemaakt. Maar een goed Afrikaans gezegde luidt: ‘n Boer maak ‘n plan! Van een kennis kreeg ik gordijnstof, waar ik tasjes van kon naaien, al werden die helaas niet zo mooi als de anderen. De inhoud van de tasjes werd noodgedwongen ook minder; ipv een stukje zeep, zamelde ik via het kerkblad oude medicijnpotjes in, die ik vulde met een beetje vloeibare zeep. En in plaats van vijf luiers, kregen de moeders er nog maar drie.
Maar nu er weer in de gemeenten Katwijk Rijnsburg en Valkenburg voor Stichting Nieuwe Horizon is gecollecteerd., kunnen we veel behoeftigen blij maken!’
Informatie over Nieuwe Horizon en de projecten vind u op https://www.nieuwehorizon.nl/ Heel hartelijk dank voor uw donatie.
Namens de gezamenlijke Diaconieën van de Geref. Kerken in Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg.
 
 
Grip op de knip Grip op de knip


Grip zoekt bestuurder. Mensen met geldzorgen kunnen terecht bij Grip op de Knip Katwijk. Schuldhulpmaatjes helpen mensen weer grip op hun financiën te krijgen. Kerken in Valkenburg waren in 2011 mede-oprichter van Grip. Onze secretaris gaat na acht jaar afscheid nemen en we zoeken iemand die actief mee wil denken en de penvoering doet. Op onze website www.gripopdeknipkatwijk.nl staat hoe wij in de praktijk werken. Nieuwsgierig en Interesse? Stuur een mailtje voor meer informatie naar secretariaat@gripopdeknipkatwijk.nl.
 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
Wijze van vervullen vacature predikant Wijze van vervullen vacature predikant
Op 17 september heeft de kerkenraad ingestemd met een profielschets voor de nieuwe voorganger.
 1. Hij/zij weet de gemeente te raken en te prikkelen en inspireren in de eredienst
 2. Hij/zij is in staat om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden.
In de vergadering van 22 oktober is besproken hoe de vacature wordt vervuld.
Afgesproken is om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die bij het profiel past. Mocht het niet lukken een predikant te vinden, dan worden andere opties onderzocht, zoals een kerkelijk werker of de combinatie predikant-kerkelijk werker. Ook gaan we op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, om van elkaar te leren en elkaar te versterken waar we kunnen. Dat kan leiden tot het praktisch delen van mensen (zoals een gedeelde predikant) en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten (zoals jeugdwerk en catechisatie). Om dat een succes te laten zijn is het nodig elkaar te leren kennen en samen toe te werken naar een resultaat.
De kerkenraad neemt de tijd voor deze zoektocht. Dat is van belang omdat kwaliteit voor snelheid gaat en ook omdat er veel in beweging is.
De gesprekken over samenwerking hebben tijd nodig. Deze zijn al begonnen binnen Valkenburg en worden binnenkort ook gevoerd met Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.
Op 1 november start Rixt de Graaf met haar werk, we zijn heel benieuwd waar dat toe leidt.
Alle acties mogen de continuïteit in voorgangers en pastoraat niet in gevaar brengen.
Ten slotte moeten we voor werving ook formele toestemming hebben van het breed moderamen van de classis en een verklaring hebben van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken over de draagkracht van de gemeente ofwel over de omvang van de formatieplaats die voor ons haalbaar is.
In de komende maanden worden stappen gezet naar samenwerking en toestemming.
Niet eerder dan februari 2021 kijkt de kerkenraad opnieuw naar het proces en bepaalt dan wat de volgende stap is.


 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Diaconie en College van Kerkrentmeesters Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Het zijn moeilijke tijden waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk en sommigen vrezen voor het voortbestaan van hun werk/onderneming.
Voor onze kerk verandert er ook veel. De wekelijkse samenkomst om met elkaar de eredienst te vieren is ingrijpend veranderd. We beseffen dat dit niet anders kan, want onze gezondheid en een veilige omgeving staan voorop.
Heel praktisch gezien missen de diaconie en de kerkelijke organisatie ook een flink deel van hun inkomsten. De diaconie zal waarschijnlijk hulpvragen krijgen, vooral uit die (vaak arme) landen waar de gevolgen van het coronavirus de mensen nog harder zullen treffen. Misschien komen er ook wel hulpvragen uit onze eigen gemeente. Ook de kerkelijke organisatie heeft zo z’n financiële verplichtingen.
De diaconie en de kerkrentmeesters verzoeken u ons te blijven steunen met uw gaven. Sommigen hebben al een bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen?

Collecte voor de diaconie:
1. geld overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0364606789 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte diaconie”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de diaconie:  Jacoline Lesmeister
Collecte voor de kerk:
1. geld overmaken op bankrekening NL 49 RABO 0364601027 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte kerk”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de kerkrentmeesters: Huug Ouwehand, Waterlelie 9

We danken u alvast voor uw gaven en we spreken de hoop uit dat we weer spoedig in goede gezondheid in ons eigen “Huis” naar het Woord van God mogen luisteren.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
Jaardoel Kerk In Aktie 2020 Jaardoel Kerk In Aktie 2020
Jaardoel  Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk