Periodieke Gift Periodieke Gift
ACTIE KERKBALANS 2021 en de overeenkomst “PERIODIEKE GIFT”

Over enkele weken gaat de actie Kerkbalans van start. U krijgt van het College van Kerkrentmeester het verzoek om uw kerkelijke bijdrage voor 2021 toe te zeggen.
Onze kerk heeft,  zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Enkele voordelen van de ANBI-status voor u en voor onze kerk zijn:
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
U kunt profiteren van onze ANBI-status door uw “vaste vrijwillige bijdrage” vast te laten leggen in een overeenkomst met onze kerk. Deze overeenkomst heet een “Periodieke Gift”.
Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel)  van uw belastingaangifte mag aftrekken.
Er gelden wel enkele voorwaarden:
            1. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen.
                        Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk te                     betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere                    bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per                jaar een bedrag overmaken naar kerk.
            2. U sluit deze overeenkomst tenminste voor 5 jaar achter elkaar voor een vast bedrag                        dat u overmaakt naar onze kerk.
            3. De gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van uw partner. U moet wel bij het             vastleggen van de gift een keuze maken of u de betalingen laat stoppen bij uw             eigen overlijden of bij het overlijden van uw partner.

U kunt profiteren van deze regeling, maar uw kerk ook. Door de volledige aftrekbaarheid van uw gift zou u kunnen overwegen om met (een deel van) dit voordeel uw jaarlijkse gift te verhogen.
Een overeenkomst afsluiten wordt voor de gever interessant bij een schenking vanaf € 150,00.
Bij het afsluiten in 2021 kunt u de “Periodieke Gift” (in 2022) bij uw “aangifte inkomstenbelasting 2021” opvoeren.

Heeft u belangstelling en wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Huug Ouwehand, tel.: 0646587286, e-mail: hohvalkenburg@gmail.com

U kunt zelf ook informatie bekijken op de volgende sites:
            * www.belastingdienst.nl , “periodieke giften”
            * www.protestantsekerk.nl , “overeenkomst periodieke gift”


 
 
Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021
Kerkbalans
lees meer »
 
KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika. KKRV Collecte voor het Hug a Baby Project in Zuid-Afrika.
Vorig jaar hebben de Geref. Kerken in Katwijk Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg gecollecteerd voor het Hug-a-Baby project van ‘Nieuwe Horizon’. Deze KKRVcollecte bracht het fantastische bedrag van 3518,46 euro op. Nieuwe Horizon is hier erg blij mee en het geld was heel welkom omdat de financiering juist was teruggelopen.
Nieuwe Horizon is actief in Montagu in Zuid-Afrika. In dit dorp worden kinderen geboren bij alleenstaande moeders. Door het Hug-a-baby project krijgen de moeders alle noodzakelijke spullen voor hun kindje. Lees mee hoe welkom de opbrengst van de KKRVcollecte is.

Dit schrijft Ricky Lentink-Berghuis van Nieuwe Horizon. ‘Heel hartelijk dank voor dit mooie bericht. We zijn heel blij met deze steun, vooral in deze moeilijke tijd. Het ‘Hug-a-baby’ project lag bijna stil door gebrek aan financiële middelen. Het toegezegde bedrag is dus een geweldig steun voor dit project in het bijzonder. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden hoe we deze donaties zullen besteden’. 


Sanja van de Sande in Montagu schrijft daarop ons het volgende. ‘Het Covidjaar 2020 werd wel even moeilijk, aangezien er geen sponsorgeld meer binnen kwam. Gelukkig werd er in deze tijd in Montagu veel gebreid en gehaakt, zodat we de winter doorkwamen met eigen gebreide dekentjes. Ook werden er meer dan genoeg truitjes, mutsjes en sokjes afgeleverd bij de poort, zodat er voorraad is tot eind 2021!
Helaas was er geen geld meer beschikbaar om fleecedekentjes te kopen, maar gelukkig hadden enkele vriendinnen hun kasten opgeruimd en kon ik van de katoenen- en flanellen lakens toch iets leuks maken om de pasgeboren baby’s in de zomer mee warm te houden. Aangezien het Tienerproject vanwege Corona niet door kon gaan, werden er ook geen mooi versierde tasjes meer gemaakt. Maar een goed Afrikaans gezegde luidt: ‘n Boer maak ‘n plan! Van een kennis kreeg ik gordijnstof, waar ik tasjes van kon naaien, al werden die helaas niet zo mooi als de anderen. De inhoud van de tasjes werd noodgedwongen ook minder; ipv een stukje zeep, zamelde ik via het kerkblad oude medicijnpotjes in, die ik vulde met een beetje vloeibare zeep. En in plaats van vijf luiers, kregen de moeders er nog maar drie.
Maar nu er weer in de gemeenten Katwijk Rijnsburg en Valkenburg voor Stichting Nieuwe Horizon is gecollecteerd., kunnen we veel behoeftigen blij maken!’
Informatie over Nieuwe Horizon en de projecten vind u op https://www.nieuwehorizon.nl/ Heel hartelijk dank voor uw donatie.
Namens de gezamenlijke Diaconieën van de Geref. Kerken in Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg.
 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Allereerst wil ik beginnen een aantal mensen te bedanken, Auke Hoekstra is gestopt als penningmeester van de Diaconie, 4,5 jaar heeft hij op voortreffelijke wijze de financiën beheerd, hartelijk dank daarvoor, wij zijn heel blij dat we in Jacoline Lesmeister een nieuwe penningmeester hebben gevonden en wijkdiaken wordt van wijk 3.
Zondags staat er altijd een mooi bos bloemen voor in de kerk die bij zieken of oudere gemeenteleden wordt bezorgd na de morgendienst, elke maand wordt dit weer door een ander gemeentelid verzorgd en jaarlijks gecoördineerd door Paul Noort, wij als Diaconie zijn best trots op deze gemeenteleden die belangeloos steeds weer de bloemen als groet van de Gemeente verzorgen,waarvoor onze hartelijke dank.
Voor Lia Schoneveld is er ook een woord van dank, sinds de corona ons in de greep heeft bezorgt  zij elke zondag na de Eredienst de bloemen bij de zieken of ouderen, Lia hartelijk dank hiervoor.
Zondag 21 februari is er weer de jaarlijkse voedselbank collecte, zeker in deze tijd is hulp aan de minder bedeelden in onze samenleving hard nodig , daarom bevelen we deze collecte die zowel in natura en als financiële  gift mogelijk wordt gemaakt van harte bij u aan. De week voorafgaand aan de collecte ontvangt u een mail en/of flyer met informatie hoe wij dit als Diaconie gaan organiseren.
                                                                                                       Met vriendelijke groet,
                                                                                                       Rein de Winter.
 
 
Grip op de knip Grip op de knip


Grip zoekt bestuurder. Mensen met geldzorgen kunnen terecht bij Grip op de Knip Katwijk. Schuldhulpmaatjes helpen mensen weer grip op hun financiën te krijgen. Kerken in Valkenburg waren in 2011 mede-oprichter van Grip. Onze secretaris gaat na acht jaar afscheid nemen en we zoeken iemand die actief mee wil denken en de penvoering doet. Op onze website www.gripopdeknipkatwijk.nl staat hoe wij in de praktijk werken. Nieuwsgierig en Interesse? Stuur een mailtje voor meer informatie naar secretariaat@gripopdeknipkatwijk.nl.
 
 
College van Kerkrentmeesters: College van Kerkrentmeesters:
Collecten voor de kerk:
We zijn blij dat u in de afgelopen “corona-maanden” uw kerk niet vergeten bent. Regelmatig wordt er op de rekening van de kerk collectegeld gestort. Op de begroting hebben we de collecten voor de kerk begroot op € 6300. Volgens onze boekhouder komen we nog wat tekort om aan dit bedrag te komen. Mocht u tot de ontdekking komen dat u nog wat kunt bijdragen dan kan dit op NL 49 RABO 0364601027. Uw collectemunten zijn natuurlijk ook van harte welkom. U kunt ze inleveren bij de penningmeester, Huug Ouwehand, Waterlelie 9.

Zonnepanelen:
In november zijn 20 zonnepanelen op het dak van het Trefpunt geplaatst. Op 27 november zijn ze in gebruik gesteld. We hopen dat we met deze investering de energiekosten kunnen drukken. We leveren op deze manier ook onze bijdrage aan de “vergroening” van ons energieverbruik.
 
Nieuwe voorzitter  van het College van Kerkrentmeesters:
Het college heeft het lange tijd zonder voorzitter moeten doen en dat was best lastig.
We zijn erg blij dat Cees Ravensbergen (Schelphoek 18) op het verzoek van de vice-voorzitter van de Kerkenraad, Sam de Mooij, is ingegaan en het voorzitterschap van het college op zich gaat nemen.
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Zolang de kerkdiensten alleen via kerkdienst gemist of via de website mee te beleven zijn, kunnen jullie via onderstaande link toch jullie verhaal lezen.
Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
17 januari verhaal jongste groep

17 januari verhaal oudste groep

 
lees meer »
 
Rommelmarkt 4 juni 2021 Rommelmarkt 4 juni 2021
Ondanks de corona maatregelen zijn we toch begonnen met het plannen van een rommelmarkt in 2021. En wel op vrijdag 4 juni. Natuurlijk weten we niet of het dan kan plaatsvinden, maar dat zien we tegen die tijd.En anders misschien in een aangepaste versie, een soort rommelmarkt drive thru of een online verkoop. Kortom plannen zat, maar de uitvoer wachten we nog even af. Zet in ieder geval de datum in uw agenda.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Voor dit moment hopen we dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar kunnen ontmoeten op vrijdag 4 juni 2021!
 
De hartelijke groeten van de rommelmarkt commissie,
Stijntje, Jan, José, Mienke, Nettie, Geffrey, Diana en Annemiek
 
Wijze van vervullen vacature predikant Wijze van vervullen vacature predikant
Op 17 september heeft de kerkenraad ingestemd met een profielschets voor de nieuwe voorganger.
 1. Hij/zij weet de gemeente te raken en te prikkelen en inspireren in de eredienst
 2. Hij/zij is in staat om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden.
In de vergadering van 22 oktober is besproken hoe de vacature wordt vervuld.
Afgesproken is om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die bij het profiel past. Mocht het niet lukken een predikant te vinden, dan worden andere opties onderzocht, zoals een kerkelijk werker of de combinatie predikant-kerkelijk werker. Ook gaan we op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, om van elkaar te leren en elkaar te versterken waar we kunnen. Dat kan leiden tot het praktisch delen van mensen (zoals een gedeelde predikant) en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten (zoals jeugdwerk en catechisatie). Om dat een succes te laten zijn is het nodig elkaar te leren kennen en samen toe te werken naar een resultaat.
De kerkenraad neemt de tijd voor deze zoektocht. Dat is van belang omdat kwaliteit voor snelheid gaat en ook omdat er veel in beweging is.
De gesprekken over samenwerking hebben tijd nodig. Deze zijn al begonnen binnen Valkenburg en worden binnenkort ook gevoerd met Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.
Op 1 november start Rixt de Graaf met haar werk, we zijn heel benieuwd waar dat toe leidt.
Alle acties mogen de continuïteit in voorgangers en pastoraat niet in gevaar brengen.
Ten slotte moeten we voor werving ook formele toestemming hebben van het breed moderamen van de classis en een verklaring hebben van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken over de draagkracht van de gemeente ofwel over de omvang van de formatieplaats die voor ons haalbaar is.
In de komende maanden worden stappen gezet naar samenwerking en toestemming.
Niet eerder dan februari 2021 kijkt de kerkenraad opnieuw naar het proces en bepaalt dan wat de volgende stap is.


 
 
Even voorstellen Even voorstellen
Door de plezierige contacten die ik de afgelopen tijd heb opgebouwd met Marjan Zebregs vanwege het opzetten van prikkelarme kerkdiensten in onze regio heb ik nader kennis gemaakt met De Goede Herder kerk. In deze contacten mocht ik de warme gastvrijheid ervaren in jullie gemeente. Toen ds. Zebregs het beroep naar Wateringen had aangenomen, heb ik mij aangeboden om als kerkelijk werker in De Goede Herder kerk bijstand in het gemeentewerk te verrichten in de vacante periode. Dit aanbod is positief ontvangen en de gesprekken die er tot nu toe zijn geweest maken dat ik er naar uit zie om in de gemeente in Valkenburg aan de slag te gaan. Momenteel werk ik halftijds als ouderenpastor in de Protestantse Gemeente van Rijnsburg en dat zal ik blijven doen, maar daarnaast kom ik ook een aantal uren in Valkenburg werken. Nu doe ik voornamelijk bezoekwerk en ga ik voor in begrafenisdiensten en weeksluitingen in de Vlietstede. Voor corona deed ik verschillende groepsactiviteiten zoals een zanguurtje en een groothuisbezoek. In Valkenburg zal de nadruk liggen op het pastoraat, maar daarnaast ga ik bezig met toerusting en hoop ik, als de omstandigheden het toelaten ook groepsactiviteiten te organiseren. Ik zie er naar uit om jullie te leren kennen en samen op weg te gaan en te zoeken naar Gods weg. Zeker in deze lastige tijd waarin we elkaar niet of nauwelijks ontmoeten zoals we dat gewend waren. Toch willen we wel een levende gemeenschap blijven die op elkaar betrokken is en met elkaar verbonden blijft in lief en leed. Ik wil in deze tijd graag de verbindende factor zijn en hoop dat we elkaar snel leren kennen. Voel u vrij om contact op te nemen met mij om aan te geven wat u nodig hebt om u deel van de gemeente en de gemeenschap te blijven voelen. 
Doordat ons huwelijk momenteel onder hoogspanning staat, hebben mijn man en ik besloten om elkaar een tijd de ruimte te geven. Een time-out, om de spanning te laten zakken en rust en ruimte te creëren, waarin we allebei kunnen nadenken en tot onszelf komen. Om deze time-out mogelijk te maken zal ik daarom een jaar lang in de pastorie in Valkenburg komen wonen, samen met onze jongste dochter Tirza. Ik vind dit een verdrietige en moeilijke stap, maar ik weet dat het echt noodzakelijk is. En ik hoop dat als u vragen hebt u ze mij persoonlijk zult stellen, want ik wil u zeker te woord staan. U mag mij altijd bellen, mailen of mij persoonlijk aanspreken. En als u er al met Iemand anders over wilt praten, bid dan voor ons, want dat hebben we heel hard nodig.
Als kerkelijk werker gaat mijn hart uit naar het gemeentewerk en ik heb er zin in om jullie als gemeente te leren kennen, samen op te trekken en elkaar te ontmoeten. Ik bid dat de Here mij in jullie midden mag gebruiken tot zegen en opbouw van Zijn gemeente.
Rixt de Graaf, pastoraatvalkenburg@gmail.com , 06-15627249

 
 
Vacatures in onze gemeente Vacatures in onze gemeente
De Goede Herder is op zoek naar:
 • een pastoraal medewerker
 • een webmaster voor de technische kant van onze website
 • een lid van het beamteam voor het bedienen van de beamer en de camera
 • iemand die de kinderpagina van Kerkewerk wil verzorgen
 • iemand die de liturgische schikkingen wil verzorgen.
Zit hier iets tussen waar u aan mee wil werken of weet u iemand die dit wil? Laat het weten aan de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
Samen bouwen wij aan de gemeente van de Heer! Vele handen maken licht werk!
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Diaconie en College van Kerkrentmeesters Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Het zijn moeilijke tijden waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk en sommigen vrezen voor het voortbestaan van hun werk/onderneming.
Voor onze kerk verandert er ook veel. De wekelijkse samenkomst om met elkaar de eredienst te vieren is ingrijpend veranderd. We beseffen dat dit niet anders kan, want onze gezondheid en een veilige omgeving staan voorop.
Heel praktisch gezien missen de diaconie en de kerkelijke organisatie ook een flink deel van hun inkomsten. De diaconie zal waarschijnlijk hulpvragen krijgen, vooral uit die (vaak arme) landen waar de gevolgen van het coronavirus de mensen nog harder zullen treffen. Misschien komen er ook wel hulpvragen uit onze eigen gemeente. Ook de kerkelijke organisatie heeft zo z’n financiële verplichtingen.
De diaconie en de kerkrentmeesters verzoeken u ons te blijven steunen met uw gaven. Sommigen hebben al een bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen?

Collecte voor de diaconie:
1. geld overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0364606789 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte diaconie”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de diaconie:  Jacoline Lesmeister
Collecte voor de kerk:
1. geld overmaken op bankrekening NL 49 RABO 0364601027 t.n.v. Geref. Kerk              Valkenburg, onder vermelding van “collecte kerk”
2. munten of contante bijdragen afgeven bij de penningmeester van de kerkrentmeesters: Huug Ouwehand, Waterlelie 9

We danken u alvast voor uw gaven en we spreken de hoop uit dat we weer spoedig in goede gezondheid in ons eigen “Huis” naar het Woord van God mogen luisteren.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
Jaardoel Kerk In Aktie 2020 Jaardoel Kerk In Aktie 2020
Jaardoel  Kerk In Aktie 2020.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Daar helpen we graag aan mee en daarom hebben we dit project geselecteerd voor ons jaardoel. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. In de derde week van september organiseert Kerk in Actie ook een landelijke actieweek om mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië.
Helpt u mee om ons jaardoel tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk