Hemelvaartsgedicht van Johannes Zwick (1496-1542) Hemelvaartsgedicht van Johannes Zwick (1496-1542)
Op deze dag gedenken wij
Op deze dag gedenken wij de hemelvaart des Heren
en bidden saam: ‘O God, nu Gij Hem tot U weer deed keren,
wees met ons, want de weg is ruw; zend ons uw Geest,
opdat wij uw nabijheid niet ontbreken.

Geloofd zij God, de weg is vrij, de hemel staat ons open;
Christus ontsloot de poort en wij mogen er binnenlopen.
Wie dit gelooft, die rust zich toe en volgt zijn Heer en wordt niet moe
 te wandelen in hope.

Wie horen wil bij Christus, moet zijn zelfzucht overwinnen,
immers Hij zelf sprak: ‘Vlees en bloed kan ’t hemelrijk niet binnen.’
De weg van waar geloof alleen voert naar omhoog, voert ons daarheen,
laat ons die reis beginnen!

Die hemelvaart vangt in ons aan, als wij ’t niet zelf verhindren.
Wie gaan waar Christus is gegaan, die telt God bij zijn kindren:
broeders en zusters van de Heer. ’t Is al zijn vreugde,
al zijn eer dat zij hun Vader vinden.

Dat zal een dag zijn schoon en rijk, als God ons zal ontvangen
en maken aan zijn Zoon gelijk, vervuld is ons verlangen!
Dan zijn wij eeuwig welgemoed, verheugd in Hem, ons hoogste goed.
God doe het ons erlangen!
 
 
Vrijdag 20 mei: Rommelmarkt! Vrijdag 20 mei: Rommelmarkt!
De rommelmarkt was ondanks de regen in de middag een succes! Zoals het er nu uitziet is de opbrengst rond de 6000 euro. Hier zijn we erg blij mee. Iedereen weer ontzettend bedankt voor alle hulp in welke vorm dan ook.
U bent van harte welkom op onze evaluatieavond op dinsdag 14 juni om 20.00 uur in het Trefpunt.
Met elkaar willen we dan brainstormen over de toekomst van de rommelmarkt, omdat het in deze vorm niet meer haalbaar is. Natuurlijk willen we nog wel kijken wat wel kan om toch de samenhorigheid en de lol met elkaar te behouden.
Want gezellig was het zeker weer!
Graag tot 14 juni!
Hartelijke groeten namens de rommelmarktcommissie.
 
Dauwtrapwandeling - Hemelvaartsdag donderdag 26 mei a.s. Dauwtrapwandeling - Hemelvaartsdag donderdag 26 mei a.s.
Samen in de vroege ochtenduren wandelen door de natuur, frisse morgenlucht inademen en de vogels horen zingen, God ontmoeten in de stilte, wie wil dit niet?

We starten ’s morgens om 6.00 uur vanaf het Castellumplein.
Onderweg kunnen we genieten van een heerlijk ontbijt en aan het einde van de wandeling worden we verwacht in de Chr. basisschool “de Burcht” waar we de tocht gezamenlijk afsluiten. U bent ruim op tijd terug om een dienst in een kerk te kunnen beleven.
Het een en ander wordt georganiseerd door de drie protestantse kerken in Valkenburg.
Neem gerust uw buren, vrienden of familie mee. Iedereen is welkom om mee te lopen. En…. bent u niet in staat om mee te lopen dan bent ook u welkom bij het ontbijt en in de school.
Tot ziens op 26 mei.
 
Jeugdkerk Jeugdkerk
De jeugdkerk is deze keer op 8 mei. Omdat er toch wel veel jongeren vanwege de vakantie niet aanwezig konden zijn op 1 mei. Lekker genieten van jullie vrije dagen! Deze zondag is het ook de laatste zondag van dit seizoen dat we jeugdkerk draaien. In september hopen we dan weer verder te gaan. Maar zoals we elk jaar zeggen: ‘gelukkig is de kerk open in de vakantietijd!’. Dus deze keer de tweede zondag van de maand, op 8 mei, en natuurlijk zorgen wij weer voor een mooi onderwerp en koffie, thee en limonade staat weer klaar!

Groetjes leiding Jeugdkerk
 
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen 
Vanmorgen ( 27 maart ) was er weer kinderochtend en oppasdienst in één. De allerkleinste voegde zich bij ons en zo hadden wij een hele gezellige ochtend! We zijn begonnen met het lezen van het bijbelverhaal. We luisterden vandaag naar het verhaal over de intocht van Jezus die op een ezeltje de stad in kwam. Daarna hebben we met elkaar besproken wat er na de intocht gebeurde. Dat wisten de kinderen maar al te goed! We zijn vandaag lekker creatief bezig geweest. We hebben eerst een kruis met tape op een schildersdoek geplakt. Daarna zijn we gaan verven.Toen het hele doek vol geverfd was, haalden we het tape er weer af. Zo hadden we een mooi kunstwerk met het kruis in het midden. Een kunstwerkdat ons doet denken aan de tijd naar Pasen!Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.
15 mei verhaal jongste groep
15 mei verhaal oudste groep

22 mei verhaal jongste groep
22 mei verhaal oudste groep

29 mei verhaal jongste groep
29 mei verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.
 
lees meer »
 
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14) Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)
Vervolgverhaal: Het Koninklijk Bruiloftsmaal (n.a.v. Matteüs 22: 1 – 14)
In de feestzaal is het een drukte van belang. Bedienden lopen af en aan met schalen, borden, bekers en bestek. Er wordt voor meer dan tweehonderd mensen tafel gedekt. Rijen lange tafels met de duurste tafelkleden en het kostbaarste serviesgoed worden klaargemaakt voor het feest. Dan ineens staat de koning tussen de tafels. Hij kijkt nog boos. Verschrikt blijven de bedienden staan. Is er iets? Doen ze iets niet goed? Zijn ze iets vergeten of gaat het de koning niet snel genoeg? Ze begrijpen niet wat de koning hier doet. Hij bemoeit zich anders nooit met de tafels. ‘Het feestmaal is klaar, maar de gasten die ik had uitgenodigd waren het niet waard’, zegt de koning verdrietig. ‘De gasten willen niet komen. En ze zullen ook niet meer komen. Ik heb nagedacht en het volgende besloten: Als de tafels gedekt zijn, ja, laat het dure serviesgoed maar gewoon staan, dan wil ik dat de mannen uitgaan de stad in. Ga naar de straten van de stad en breng iedereen mee die je tegenkomt. Iedereen is welkom, goeden zowel als slechten. En jullie vrouwen gaan naar de Koninklijke kleedkamers en zoek daar zoveel mogelijk feestkledij uit en leg dat klaar bij de badkamers van het paleis. Iedereen die door de mannen wordt binnen gebracht moet zich wassen en zijn oude plunje wegdoen en de feestkledij aantrekken. Die oude kleren kunnen buiten op een stapel worden gegooid en verbrand. Deze mensen zullen gasten zijn op de bruiloft van mijn zoon!’ Het hele hof is in rep en roer. Dit is enorm! Dit wordt een heel bijzonder bruiloftsfeest.
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Werkgroepen Werkgroepen
Door de werkgroep ‘Communicatie’ is een nieuwe Facebook-pagina en een nieuw Instagram-account aangemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat berichten op beide pagina’s verschijnen. Er worden mensen benaderd vanuit verschillende groepen binnen de kerk (kindernevendienst, jeugdkerk, diaconie etc.) met de vraag of zijn ook berichten willen plaatsen vanuit hun geleding.
De kerkenraad wil daarnaast graag een app aanschaffen die de contacten binnen de kerk kan verbeteren. Voordat de app beschikbaar komt, zal door de makers van de app een demonstratie worden gegeven voor de hele gemeente.  U hoort/leest nog wanneer die demonstratie zal zijn. Ook wachten we nog op een definitief financieel advies van de kerkrentmeesters.
De werkgroep ‘Contact’ heeft met Pasen een succesvolle actie gehouden. Samen met vrijwilligers zijn narcissen als paasgroet uitgedeeld aan kerkleden en voorbijgangers. Hier was veel belangstelling voor en er waren enthousiaste en blij verraste reacties. De na-praatgroep over de Passion heeft 1 aanmelding opgeleverd en is gecanceld. Voor de komende periode heeft de werkgroep aangeboden om te helpen bij de speurtocht die door de kindernevendienst wordt georganiseerd.
De werkgroep ‘Rol in de samenleving’ constateert dat veel initiatieven overlappen met de andere werkgroepen. Het is niet makkelijk om nieuwe zaken op te zetten, zeker tijdens de coronaperiode. In de komende periode gaat de werkgroep een paar ideeën uitwerken, zoals het openen van een terrasje en het opzetten van een hulpgroep voor o.a. klusjes.

 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk