KIA Collecte Werelddiaconaat Watersnood KIA Collecte Werelddiaconaat Watersnood
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen.
Niet lang geleden vond in Pakistan een van de grootste overstromingen ooit plaats. Kerk in Actie vraagt elk jaar op de eerste zondag na 1 februari aandacht voor hulp na watersnood wereldwijd.
 
lees meer »
 
Collecte voedselbank Katwijk Collecte voedselbank Katwijk
Ondanks dat we in een rijk land leven kan het je zo maar overkomen: te weinig inkomen voor je gezin. Armoede is een relatief begrip maar als er nauwelijks nog geld in huis is om eten te kopen dan heb je toch echt een probleem! Is er te weinig geld over dan kom je in aanmerking voor levensmiddelen van de Voedselbank, hiervoor is een strenge selectie.
 
lees meer »
 
Paaskaars Paaskaars
Paaskaars 2023
In onze kerk brandt elke zondag de Paaskaars, symbool van Gods liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet. Elk jaar met Pasen wordt een nieuwe kaars ontstoken en dat paaslicht begeleidt ons het hele jaar. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan een dergelijke kaars betekenis krijgen door op bepaalde momenten te branden, zoals op zondag, bij de maaltijden, op verjaardagen, bij een foto van een overleden dierbare, op gedenkdagen etc.

We hebben dit jaar gekozen voor Paaskaars C met de titel ‘VREDE’
Met het moderne ontwerp op de Paaskaars Vrede wil de ontwerper uitbeelden de liefde en hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds zeer actueel is.

 
lees meer »
 
Vervolgverhaal: De vierde wijze. Vervolgverhaal: De vierde wijze.
Vervolgverhaal: De vierde wijze.
Onlangs werd mij gevraagd of er niet weer een vervolgverhaal kon komen. Vorige week zondag vertelde dominee Schuddebeurs in het kort het verhaal van de vierde wijze. Een verhaal dat er vanuit gaat dat er niet drie wijzen waren die op zoek gingen naar het in Israël geboren Koningskind, maar dat er nog een vierde wijze was. Dit verhaal vertelt waarom we niets weten over die vierde wijze en waarom er uiteindelijk maar drie wijzen (volgens de overlevering, want het staat niet in de Bijbel dat er drie wijzen waren) met hun geschenken bij Jezus komen.
Dit is een verhaal van Henry van Dyke en ik heb het bewerkt tot een iets korter verhaal. En mocht u denken dat we de kersttijd al voorbij zijn, lees dan vooral verder, want het wordt vanzelf Pasen.
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
Als gebruikelijk doet onze gemeente De Goede Herder mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens de actie zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, opdat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema voor dit jaar is “geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn.
lees meer »
 
Gedicht Gedicht

Gedicht bij de tekst uit Matteüs 16:25
Want ieder die zijn leven zal willen behouden, dat zal het verliezen,
maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

LEVEN
Heer, breng toch rust in mijn gedachten!
 Ik heb me zo gehaast vandaag:
ik heb, vervuld van al mijn jachten,
uw beeld, uw vree in mij vervaagd.

Ik liet mij door mijn leven leven,
ik miste U en wist het niet,
maar willoos van U weggedreven
voelde ik vaag een vreemd verdriet.

Zo had ik, aan mijzelf verloren,
mijn leven aan mijzelf verkocht –
als het niet reeds aan U behoorde,
en als U mij niet had gezocht.

Heer, leer mij weer uw leven leven,
leg Gij uw hand op mijn bestaan:
Slechts wat U néémt kan ik U geven –
haal mij toch bij mijzelf vandaan!

En laat mij niet mijn wegen kiezen:
wat heb ik zonder U, o Heer?
Als ik uw liefde zou verliezen
dan had ik toch geen leven meer?
 
 
Valentijsbuffet Valentijsbuffet
 
Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023 Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023
Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023
Een volgende bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg staat gepland op dinsdag 21 februari 2023. Zoals we al eerder meldden is de spreker dan dr. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij is landelijk bekend als schrijver en als spreker, en tevens als radiocommentator. Hij leest de bijbelverhalen niet als historische verslagen, maar meent dat ze wel degelijk veel nieuws te vertellen hebben, juist in onrustige tijden zoals wij die nu beleven. Op deze bijeenkomst staat het bijbelboek Ezechiël centraal, waar een profeet van priesterlijke afkomst aan het woord is, gedurende de Babylonische ballingschap. In de woorden van onze spreker:

“Babel is in de bijbel de metafoor voor een tijd waarin we niet meer weten waar we aan toe zijn. We zijn onze handleiding kwijt en weten ook niet meer waar wij die vinden kunnen. Babel is de tijd van verwarring. Ankerpunten zijn zoek en onze oorsprong zijn we vergeten. In het bijbelboek Ezechiël komt een profeet aan het woord die ons een kritische spiegel voorhoudt, en die ons tegelijk ook wijst op een uitweg uit de impasse.”

Ad van Nieuwpoort neemt ons deze avond mee door dit wonderlijke bijbelboek en laat zien hoe actueel de woorden zijn die daar geschreven staan.
Zoals gewoonlijk wordt de bijeenkomst gehouden in het Trefpunt, aanvang 20:00 uur. Om 19:45 uur is de koffie klaar. De toegang is vrij voor iedereen. Voor wie dat wil is er gelegenheid om een bijdrage te geven aan de kosten.
Henk Rijneveld
Arie Ravensbergen
Gerard Nienhuis


 
 
Nadenkertje Nadenkertje
Nadenkertje (uit het boek van Brené Brown ‘De kracht van kwetsbaarheid’)
Perfectionisme is schadelijk, omdat perfectie gewoonweg niet bestaat.
Het is streven naar een onhaalbaar doel.
Perfectionisme heeft meer te maken met hoe anderen ons zien
dan met interne motivatie. En op hoe anderen ons zien,
hebben we geen enkele invloed,
hoeveel tijd en energie we er ook in steken.
 
 
Douwe Egbert voedselbank actie Douwe Egbert voedselbank actie
Douwe Egberts voedselbank actie

Afgelopen weken zijn er DE-zegels ingezameld voor de voedselbank. We hebben de box tussendoor moeten legen omdat deze vol was! Wij als diaconie zijn heel blij met dit resultaat.
Afgelopen week werden de DE-zegels opgehaald door iemand van de voedselbank en ook zij was heel enthousiast over hoeveel DE-zegels er waren opgehaald, ook in heel Katwijk. Voor de medewerkers van de voedselbank staat er nog een pittige klus te wachten en dat is het tellen van alle DE-zegels. Het eindresultaat zou zij ons nog laten weten. Dan weten we dus hoeveel pakken koffie er opgehaald zijn voor de voedselbank.

MVG, namens de diaconie Jantine Slootweg
 
Kindernevendienst/ochtend Kindernevendienst/ochtend
Beste kinderen
Vanmorgen (5 juni) hebben wij weer een geslaagde kinderochtend met elkaar gehad. We hebben geluisterd naar het Pinksterverhaal en daarna hebben we oud-Hollandse spelletjes gespeeld. We konden sjoelen, kegels omgooien, spijkerpoepen, koekhappen en er was een voetbaltafel.
We vonden het fijn dat jullie er waren en we hopen jullie de volgende keer weer allemaal te zien.

 

 

Via de onderstaande link kunnen jullie het verhaal elke zondag lezen.

15 januari verhaal jongste groep
15 januari verhaal oudste groep

22 januari verhaal jongste greop
22 januari verhaal oudste groep

29 januari verhaal jongste groep
29 januari verhaal oudste groep

5 februari verhaal jongste groep
5 februari verhaal oudste groep

Veel leesplezier en succes met jullie werkjes.
De leiding kindernevendienst.

 
lees meer »
 
Opbrengst voor Stichting Kind in Oost-Europa Opbrengst voor Stichting Kind in Oost-Europa
11 december was er weer een collecte voor Stichting Kind in Oost-Europa.
Er was een optreden, filmpje en een praatje door vrijwilligers van de stichting over wat de stichting allemaal voor goede werken doet voor Roemeense arme gezinnen, ouderen en kinderen. En we konden maar liefst €1.640,20 inzamelen! Uw steun is enorm belangrijk voor het succes van deze inzamelingsactie geweest. Uw vrijgevigheid en steun zijn bijzonder bemoedigend en kunnen een positief verschil maken voor de mensen in Roemenië.

Iedereen hartelijk bedankt voor uw gulle gaven!
Kijkt u gerust nog eens bij de stichting op de website www.kind-in-oost-europa.nl.
Hartelijke groet,
De Diaconie 
 
collage kerk collage kerk

Deze collage van De Goede Herder Kerk te Valkenburg ZH, is gemaakt door ds.Th. Hop uit Hillegom. Ds. Th. Hop heeft van heel veel kerken in Nederland collages gemaakt.
 
Doneer actie diaconie Doneer actie diaconie
Doneerbox in de hal van het Trefpunt
lees meer »
 
Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’. Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’.
Dit seizoen organiseren we als gemeente de volgende activiteiten. We hopen dat je ook ergens aan mee gaat doen. Je kunt je aanmelden door dit formulier in te vullen en mee te nemen naar de Startdag of in de brievenbus te gooien op Hoofdstraat 37.
lees meer »
 
Kerkelijke activiteiten De Goede Herder Kerkelijke activiteiten De Goede Herder
We gaan van start!
Op zondag 18 september beginnen we ons kerkelijk seizoen met een steengoed programma. En daarna gaan we van start met onze activiteiten. We hopen dat u ook meedoet. Investeren in ontmoeting, geloofsgroei en gezelligheid. Hieronder nog een keer de verschillende activiteiten en uitleg erbij. Voor sommige activiteiten is het nodig dat u zich opgeeft.
lees meer »
 
Mag ik jou tot zegen zijn Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

 
 
Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op! Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op!

De rommelmarkt heeft het mooie bedrag van 3.300,- euro opgeleverd voor het diaconale doel. Dit doel staat eigenlijk al sinds 2020 en kon door de corona maatregelen pas nu worden gerealiseerd, daarmee is het logisch dat u wellicht niet meer helemaal op het netvlies heeft waar het voor bedoeld was. Ik steek daar ook de hand in eigen boezem want er is niet veel over verteld in de afgelopen maanden.

 
lees meer »
 
Hoe nu verder met de rommelmarkt? Hoe nu verder met de rommelmarkt?

Dat was de hoofdvraag tijdens de evaluatie-avond op dinsdag 14 juni. Een gezellig samenzijn, waarbij we terugkeken op een gezellige rommelmarkt met een mooie opbrengst. Maar door meerdere redenen is besloten dat deze vorm van rommelmarkt niet meer haalbaar is voor de toekomst. We zullen een andere vorm moeten kiezen. Het uitgangspunt blijft; ons gezamenlijk in te zetten voor een goed doel. We moeten alleen nog bedenken hoe we dit willen aanpakken. Er zijn meerdere ideeën tijdens deze avond besproken. Bijvoorbeeld; een veiling, kofferbakverkoop, spellenmiddag met BBQ, sponsor-fietstocht enzovoort. Maar alle suggesties zijn nog welkom; deze mag u mailen naar: annemieksmittenaar@gmail.com.  We willen op een later moment, in het najaar, nog een keer bij elkaar komen om hier meer vorm aan te geven. We zullen u dan uitnodigen om met ons mee te praten en ons hierin te helpen. We wensen u een fijne zomer! Hartelijke groet,
Annemieke, Stijntje, Nettie, Mienke, Jan, José en Diane
 

 
lees meer »
 
Verbetering orgel Verbetering orgel
Enkele weken geleden heeft Adema’s Kerkorgelbouw in Hillegom onderdelen van het pedaal verwijderd uit het orgel. Het pedaal wordt met lucht bediend;  in enkele apparaten zaten veel lekken, waardoor het pedaal onbetrouwbaar was. Deze apparaten zijn volledig opgeknapt. Op 22, 23 en 24 februari hebben twee medewerkers de opgeknapte onderdelen teruggeplaatst. Een kwetsbaar apparaat is daarbij op een handiger plek teruggeplaatst, zodat het nu eenvoudig bereikbaar is. Ook zijn veel leidingen voor het luchttransport vervangen. Ten slotte zijn ook de pedaaltoetsen van nieuw leer voorzien, zodat deze niet meer rammelen tijdens het spelen. Op 28 februari zijn de laatste storingen verholpen en zijn de meeste valse pijpen gestemd. Het pedaal werkt nu weer als nieuw.
Alles bij elkaar mooi op tijd om het weer in onze eredienst te gebruiken!
 
 
Inloopochtend Inloopochtend


De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:
 
lees meer »
 
Klusjesteam Klusjesteam
De werkgroep ‘Kerk in de Valkenburgse samenleving’ wil vanaf 1 september starten met een klusjesteam in Valkenburg. De bedoeling is, dat de werkgroep mensen die iets voor een ander willen betekenen in contact brengt met mensen met een hulpvraag. Het gaat hierbij om kleine dingen/klusjes. (geen huishoudelijk werk!).
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen werken.

Voor informatie of een hulpvraag kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Truus Ouwehand: 06-57346789
Marjo van Egmond: 06-47844841
Sandra van Delft: 06-30534704
Opgeven voor deelname aan het klusjesteam of een hulpvraag:
Ria Dlugopolski: 06-27540009
 
 
Jaardoelen Jaardoelen
Dit jaar staan 3 doelen uit het beleidsplan centraal:
  1. Acties en maatregelen voor communicatie zodat de gemeente en doelgroepen eenvoudig en effectief bereikt kunnen worden.
  2. Acties en maatregelen zodat het contact tussen kerkleden wordt verbeterd en gestimuleerd.
  3. Acties en maatregelen zodat de (onze) kerk een actieve rol heeft in de Valkenburgse samenleving.
Langs deze weg zullen wij u regelmatig informeren over de acties die zijn ondernomen en wat we met elkaar bereikt hebben en nog willen bereiken.

Communicatie:
De werkgroep ‘communicatie’ bestaat uit Reina Kuijt, Erwin Smittenaar, Pauline Schoneveld en Hanneke de Mooij. Er wordt momenteel nagedacht over het bereiken van alle gemeenteleden. Enige tijd geleden zijn e-mailadressen van de gemeenteleden verzameld en er wordt gekeken naar het actief beheren van een Facebookpagina. Er zijn ook plannen om een Instagrampagina te starten waarmee we hopen de jonge gemeenteleden te bereiken.

Contact:
De werkgroep ‘contact’ bestaat uit Sam de Mooij, Marjan Roorda en Jacoline Lesmeister. De eerste uitwerking van deze werkgroep heeft u allemaal al kunnen zien tijdens de kerkdienst van 28 februari. Daar hebben zij gezorgd voor een foto/videocollage met berichten voor de scheidende en aantredende ambtsdragers. De werkgroep heeft nog een aantal ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden, u hoort hier binnenkort meer over.

Rol in de samenleving:
De werkgroep ‘rol in de samenleving’ bestaat uit Sandra van Delft, Marjo van Egmond en Truus Ouwehand. Ook deze werkgroep is bezig met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën om de rol van de Goede Herder in de Valkenburgse samenleving te  vergroten. Een mooi voorbeeld van een geslaagde actie in Valkenburg is de pas gehouden collecte voor de voedselbank. Ook veel mensen van buiten onze kerk zijn bij het Trefpunt langs geweest om vele tassen en dozen te vullen met etenswaren voor de voedselbank.

Mocht u/jij zin hebben om mee te denken met een van deze groepen laat dat dan weten aan één van de werkgroepleden of aan de scriba.
 
 
BHV-ers gezocht. BHV-ers gezocht.
Wij zoeken nog nieuwe BHV'ers ! Na overleg wordt er een rooster gemaakt waarbij je dienst doet als BHV er tijdens de kerkdiensten. Bij interesse graag contact opnemen met Rein de Winter.

De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd.
Zie ook BHV onder kopje Kerkenwerk
 
 
Grip op de Knip Grip op de Knip


Geen werk meer! Geen inkomen en dan …. Geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in een anderhalve meter wereld. Wanneer en hoe dit afloopt weten we nog niet. Misschien ben je je baan en je inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan geen buffer hebt, stapelen de geldzorgen zich op. De stress neemt toe en het lijkt wel of je gedachten alleen maar blijven hangen bij de vraag hoe je de eindjes weer aan elkaar kunt knopen. Wellicht kun je daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Wij, Grip op de Knip Katwijk, helpen je daar graag bij. Onze maatjes kijken, samen met jou, hoe je je huishouden financieel draaiend kunt houden. Wil je meer weten, of denk je ons te kunnen gebruiken, kijk op onze website (www.gripopdeknipkatwijk.nl) of bel (06-2206 2590) of mail één van onze coördinatoren (info@gripopdeknipkatwijk.nl).
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk