Uitzending kerkdienst Uitzending kerkdienst

 

 
Voor de jeugd Voor de jeugd
Jeugddienst
Achtmaal per jaar wordt er in de morgendienst een jeugddienst gehouden. De ene keer afgestemd op leerlingen basisschool, de andere keer op leerlingen midelbare school.
 
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Hier luisteren we naar verhalen uit de bijbel , bidden met elkaar en we praten over de dingen die we meemaken thuis en op school.

lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken
Kerst 2018

Onze kerk is bij speciale erediensten getooid een symbolisch bloemstuk. Het bloemstuk wordt met zorg bedacht en uitgevoerd, aansluitend bij die specifieke viering. Het thema van de eredienst en de tijd van het kerkelijk jaar zijn terug te vinden in de schikking.
Het is voor Corrie Hottenga-Rosmolen, die deze schikkingen maakt, elke keer weer een uitdaging om iets passends te maken. Zij ziet de creatie als een samenspel tussen de voorganger, de gemeente en degene, die de schikking maakt. In Corrie haar visie veronderstelt een symbolische bloemschikking
samenwerking, zodat het Woord, de woorden en de liederen met het thema een eenheid vormen.
Bloemschikken is voor Corrie geloven door de taal van bloemen en wat verder de aarde voorbrengt te gebruiken in een schikking. Corrie vindt het boeiend om vanuit de Bijbel op zoek te gaan naar materialen, die passen bij de vorm van het leven van alle dag, om zo het thema van de eredienst of de feestdag gestalte te geven. Corrie gebruikt hiervoor bloemen, vruchten en andere materialen uit de natuur. Tijdens een wandeling in de natuur, verzamelt ze hout, stenen en takken om ooit te gebruiken in een schikking.
In de symbolische bloemstukken heeft elke kleur, elke bloem en elk blad een bijzondere betekenis. In de schikking zijn soms betekenisvolle voorwerpen verwerkt, zoals een Bijbel of een anker (teken van hoop). De gebruikte materialen worden gekozen op hun gevoelswaarde. Zo voelt metaal als koel en sterk en glas als fragiel en kwetsbaar. Vormen kunnen de bloemschikking een versterkende werking geven, bijvoorbeeld het verschil tussen rond en hoekig. Vormen als een ster en een kruis, hebben een eigen zeggingskracht. Ook de Bijbelse symboliek van getallen kan zichtbaar zijn in de schikking.
Als geloofsgemeenschap zijn we dankbaar dat we in speciale erediensten een symbolisch bloemstuk hebben. Zo is er nog een extra unieke stem om dank te brengen aan de Eeuwige.
 

 

 
lees meer »
 
Vieren Vieren
Iedere zondag een betrokken samenzijn
Zondagse erediensten vormen het hart van onze geloofsgemeenschap.

Iedere zondag is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting rondom de ontmoeting met God.


Er is gelegenheid voor een ieder om samen te komen in onze kerk, en wel ‘s morgens en soms ook ‘s avonds.
De morgendiensten beginnen om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur.
lees meer »
 
Jeugdkerk Jeugdkerk
De eerste zondag van de maand is er Jeugdkerk in onze kerk. Voor de jongeren die in groep 8 van de basisschool zitten en de jongeren die op de middelbare school zitten.
                       
lees meer »
 
Dienst thuis meebeleven Dienst thuis meebeleven
Thuis meeleven via de Kerktelefoon en naluisteren van diensten

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon. Op deze manier kunnen ook gemeenteleden die langdurig aan huis gebonden zijn, de vieringen meemaken en op deze wijze deel uit blijven maken van de gemeente. Via onderstaande links kunt u de kerkdienst rechtstreeks meeluisteren of kerkdiensten uit het verleden terug beluisteren.
Videostreaming uitzending
Rechtstreekse audiouitzending
Lijst met kerkdienst opnamen
lees meer »
 
Oppas tijdens de dienst Oppas tijdens de dienst
Elke zondagochtend wordt er in onze kerk oppasdienst verzorgd voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De oppasdienst wordt gehouden in de grote zaal van het trefpunt.

De kinderen kunnen voor de dienst naar de opvangruimte in het trefpunt gebracht worden. Na de collecte worden de kinderen opgehaald, zodat ze meedelen in de zegen.

Elke zondagochtend staat er 1 volwassene met 1 jongere klaar om voor de kinderen te zorgen en om de kinderen te vermaken zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen. Er is voldoende speelgoed aanwezig zoals fietsjes, loopauto’s, poppen, babyspeelgoed en natuurlijk een groot autokleed met heel veel auto’tjes! Tijdens de oppasdienst worden er boekjes voorgelezen, puzzels gemaakt, gespeeld, gekleurd, geknuffeld en natuurlijk gezellig gekletst! 
lees meer »
 
Beamteam BeamteamHet Beamteam van “De Goede Herder” bestaat uit 4 jonge enthousiaste gemeenteleden, die per toerbeurt de presentatie voor de eredienst voorbereiden en tijdens de dienst verzorgen.
lees meer »
 
Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018 Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018


De symbolische schikking van vandaag bestaat uit twee delen.
Het deel op de grond, de basis, verwijst naar Israëlzondag.
De wortel is de voedingsbodem voor het christendom.
De wortel is verbonden met klimop, teken van de trouw van God aan mensen.
In de klokjesbloemen kunnen we de blauwe kleur zien van Israël.
Het tweede deel ligt op een rode schaal, de liturgische kleur bij afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.
De vier rode rozen staan voor de vier aantredende ambtsdragers en de twee wit/rode rozen voor de twee aftredende ambtsdragers. De roos symboliseert vandaag geheimhouding; ‘sub rosa’ betekent ‘in vertrouwen’
De schikking ligt tussen twee boogvormen. Er wordt verbinding gezocht en er wordt ruimte geboden.
De grote bladeren is waar we ons bevinden. We mogen ons gedragen weten door God en door elkaar.
De gladiolen of apostelbloemen zijn symbolisch voor geroepen worden en de klokjesbloemen er om heen vertellen van geroepen worden.
De rode bessen verwijzen naar het vrucht mogen dragen.

 
 
Zangdienst Zangdienst


In de Zangdienst staat zingend geloven centraal. Passend bij het thema zingen we liederen uit verschillende tradities en tijden. Samen hardop zingen geeft een heel eigen geloofsbeleving.  Zangdiensten zijn ontstaan vanuit het idee dat het waardevol is om in de kerk op meerdere manieren ons geloof in een viering te kunnen beleven, verdiepen en vernieuwen. De organisatie van de Zangdiensten is in handen van de "Commissie Bijzondere diensten". Er is twee keer per jaar op zondagavond (18.30 uur) een Zangdienst.
 
Rouw Rouw
Vanuit ons geloof wil de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" aanwezig zijn op belangrijke momenten in het leven, zoals bij een dankdienst voor het leven of een afscheidsdienst.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant. 
 
Trouw Trouw
Als twee mensen de wens hebben hun huwelijk te willen bevestigen voor Gods aangezicht, dan verheugt dat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant.
 
Doop Doop


Als ouders verlangen naar de Doop van hun kind en als mensen verlangen om zelf gedoopt te willen worden, dan praat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" graag met u verder over deze wens. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de predikant.
lees meer »
 
Avondmaal Avondmaal


Viering Heilig Avondmaal
In "De Goede  Herder" staat de 'Maaltijd van de Heer' open voor iedereen, die Jezus Christus belijdt als Heer.

We vieren op vier zondagochtenden per jaar het Heilig Avondmaal. De viering 's morgens (10.00 uur) is een lopende viering.

Op verzoek kan thuis of elders het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Daarnaast vieren we het Heilig Avondmaal in de avondviering op Witte Donderdag.
 
Bid- en dankstond Bid- en dankstond
De Bid- en dankstond bepalen ons bij het ritme van de jaargetijden. Ook in het hedendaagse Valkenburg is het betekenisvol om een eigentijdse invulling te geven aan deze traditie van het groeiseizoen markeren. Binnen de liturgie van een zondagmorgen viering, kennen deze erediensten op woensdagavond een eigen sfeer en beleving.
De Bidstond voor gewas en arbeid wordt gehouden om 19:30 uur op de tweede woensdag in maart.
De Dankstond voor gewas en arbeid wordt gehouden om 19:30 uur op de eerste woensdag in november.

 
 
Stille Week Stille Week

In de week voor Pasen, de Stille Week of de Goede Week, is er liturgisch gezien één doorlopende viering. Deze viering begint op Witte Donderdag met het Heilig Avondmaal en eindigt op Stille Zaterdag met de Paaswake.
  • Op Witte Donderdag vieren de Maaltijd van de Heer in de kring ter gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had, voordat Hij werd overgeleverd.
  • Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha tot redding van ons.
  • Op Stille Zaterdag vieren we de overgang van het duister van de dood naar het licht van de Opstanding en het eeuwig leven.