Voor de jeugd Voor de jeugd
Jeugddienst
Viermaal per jaar wordt er in de morgendienst een jeugddienst/meedenkdienst gehouden. De ene keer afgestemd op leerlingen basisschool, de andere keer op leerlingen midelbare school.
 
lees meer »
 
Vieren Vieren
Iedere zondag een betrokken samenzijn
Zondagse erediensten vormen het hart van onze geloofsgemeenschap.

Iedere zondag is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting rondom de ontmoeting met God.


Er is gelegenheid voor een ieder om samen te komen in onze kerk, en wel ‘s morgens en soms ook ‘s avonds.
De morgendiensten beginnen om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur.
lees meer »
 
Jeugdkerk Jeugdkerk
De eerste zondag van de maand is er Jeugdkerk in onze kerk. Voor de jongeren die in groep 8 van de basisschool zitten en de jongeren die op de middelbare school zitten.
                       
lees meer »
 
Dienst thuis meebeleven Dienst thuis meebeleven
Kerkdiensten meebeleven via internet


De kerkdiensten vanuit  de kerk “De Goede Herder” worden live uitgezonden via internet. Sinds december 2016 ook met beeld. Deze uitzendingen zijn op diverse mogelijkheden te volgen. De diensten kunnen gevolgd worden via de website van de kerk of de website “kerkdienstgemist.nl” met behulp van een computer/laptop. Doormiddel van het downloaden van de App kerkdienstgemist (gratis verkrijgbaar via Google Play store en Apple ITune store) zijn de diensten ook te volgen met een tablet en/of smartphone. Via deze zeer gebruiksvriendelijke App kunnen diensten live mee beleefd worden. Alle diensten worden ook opgenomen en zijn ook op dezelfde manieren achteraf te bekijken. De opgenomen diensten staan zes maanden online en zijn in die tijd gratis te downloaden. Voor diegene die niet met computers kunnen omgaan zijn er diverse oplossingen om de diensten bij u thuis te brengen. Dit kan bijvoorbeeld via uw tv toestel. Voor een oplossing op maat of voor meer informatie over het beleven van of opnames van de diensten, kunt u contact opnemen met J. Vianen (Jack), 071-4077309,
jctvianen@ziggo.nl of M. Wiersma (Michel), 071-3616690.
Deze dienstverlening valt onder de zorg van de Kerkrentmeesters.
 
 
Oppas tijdens de dienst Oppas tijdens de dienst
Iedere week is er crèche voor baby’s en peuters. Er wordt meestal in de grote zaal opgepast door twee mensen, een vader of moeder met een jongere. Wie er oppast kunt u vinden in Kerkewerk. Het is de bedoeling dat de oppas 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig is om de kinderen op te vangen. Ze kunnen voor het einde van de kerkdienst door de ouders worden opgehaald, zodat zij samen de dienst kunnen afsluiten. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom!
Elke zondagochtend wordt er in onze kerk oppasdienst verzorgd voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De oppasdienst wordt gehouden in de grote zaal van het trefpunt.

De kinderen kunnen voor de dienst naar de opvangruimte in het trefpunt gebracht worden. Na de collecte worden de kinderen opgehaald, zodat ze meedelen in de zegen.

lees meer »
 
Beamteam BeamteamHet Beamteam van “De Goede Herder” bestaat uit 3 jonge enthousiaste gemeenteleden, die per toerbeurt de presentatie voor de eredienst voorbereiden en tijdens de dienst verzorgen.
lees meer »
 
Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018 Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018


De symbolische schikking van vandaag bestaat uit twee delen.
Het deel op de grond, de basis, verwijst naar Israëlzondag.
De wortel is de voedingsbodem voor het christendom.
De wortel is verbonden met klimop, teken van de trouw van God aan mensen.
In de klokjesbloemen kunnen we de blauwe kleur zien van Israël.
Het tweede deel ligt op een rode schaal, de liturgische kleur bij afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.
De vier rode rozen staan voor de vier aantredende ambtsdragers en de twee wit/rode rozen voor de twee aftredende ambtsdragers. De roos symboliseert vandaag geheimhouding; ‘sub rosa’ betekent ‘in vertrouwen’
De schikking ligt tussen twee boogvormen. Er wordt verbinding gezocht en er wordt ruimte geboden.
De grote bladeren is waar we ons bevinden. We mogen ons gedragen weten door God en door elkaar.
De gladiolen of apostelbloemen zijn symbolisch voor geroepen worden en de klokjesbloemen er om heen vertellen van geroepen worden.
De rode bessen verwijzen naar het vrucht mogen dragen.

 
 
Rouw Rouw
Ook in de moeilijke tijd rondom een overlijden wil onze kerk liefdevol aanwezig zijn.  Schroomt u daarom niet om bij een naderend levenseind contact op te nemen met de kerkelijk werker. Na het overlijden is het wenselijk om (desgewenst via de uitvaartondernemer) zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de kerkelijk werker. De kerkelijk werker informeert de leden van het wijkteam en overlegt met de nabestaanden over de afscheidsdienst/dankdienst/rouwdienst.  De kerkelijk werker kan u eventueel ook verwijzen naar een waarnemend predikant.
 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant. 
 
Trouw Trouw
Als twee mensen de wens hebben hun huwelijk te willen bevestigen voor Gods aangezicht, dan verheugt dat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder".
Totdat de kerkelijk werker de sacramentsbevoegheden ontvangt, zal een huwelijk door een predikant worden bevestigd.
Als echtparen overwegen om hun huwelijk voor Gods aangezicht te bevestigen, dan kunnen zij contact opnemen met de kerkelijk werker. De huwelijksbevestiging wordt in overleg met de voorganger en het bruidspaar vorm gegeven. 
Graag tijdig het gesprek over de mogelijke huwelijksbevestiging aanvragen bij de kerkelijk werker. De kerkelijk werker kan u ook verwijzen naar een waarnemend predikant.
 
 
Doop Doop


Als ouders verlangen naar de Doop van hun kind en als mensen verlangen om zelf gedoopt te willen worden, dan praat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder" graag met u verder over deze wens.
Totdat de kerkelijk werker de sacramentsbevoegheden ontvangt, zal de doop door een predikant worden bediend.
Als ouders overwegen om hun (jonge) kind te laten dopen in de zondagse eredienst of als (jong) volwassenen het verlangen naar de Doop voelen, dan kunnen zij contact opnemen met de kerkelijk werker.
In beide situaties volgt een gesprek met de kerkelijk werker of de predikant over wat het Dopen betekent. De Doopdienst wordt in overleg met de voorganger en de Doopouders/Dopeling vorm gegeven. Bij kinderdoop is het mogelijk dat één van de ouders de Doopbelofte aflegt en dat de andere ouder verklaart haar/zijn partner hierin te ondersteunen.
Graag tijdig het gesprek over de mogelijke Doop aanvragen bij de kerkelijk werker.
De kerkelijk werker kan u ook verwijzen naar een waarnemend predikant.
 
lees meer »
 
Avondmaal Avondmaal


Viering Heilig Avondmaal
In "De Goede  Herder" staat de 'Maaltijd van de Heer' open voor iedereen, die Jezus Christus belijdt als Heer.

We vieren op vier zondagochtenden per jaar het Heilig Avondmaal. De viering 's morgens (10.00 uur) is een lopende viering.

Op verzoek kan thuis of elders het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Daarnaast vieren we het Heilig Avondmaal in de avondviering op Witte Donderdag.
 
Bid- en dankstond Bid- en dankstond
De Bid- en dankstond bepalen ons bij het ritme van de jaargetijden. Ook in het hedendaagse Valkenburg is het betekenisvol om een eigentijdse invulling te geven aan deze traditie van het groeiseizoen markeren. Binnen de liturgie van een zondagmorgen viering, kennen deze erediensten op woensdagavond een eigen sfeer en beleving.
De Bidstond voor gewas en arbeid wordt gehouden om 19:30 uur op de tweede woensdag in maart.
De Dankstond voor gewas en arbeid wordt gehouden om 19:30 uur op de eerste woensdag in november.

 
 
Stille Week Stille Week

In de week voor Pasen, de Stille Week of de Goede Week, is er liturgisch gezien één doorlopende viering. Deze viering begint op Witte Donderdag met het Heilig Avondmaal en eindigt op Stille Zaterdag met de Paaswake.
  • Op Witte Donderdag vieren de Maaltijd van de Heer in de kring ter gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had, voordat Hij werd overgeleverd.
  • Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha tot redding van ons.
  • Op Stille Zaterdag vieren we de overgang van het duister van de dood naar het licht van de Opstanding en het eeuwig leven.