Jeugdkerk Jeugdkerk


Er wordt gewerkt met Kind op Zondag, het blad dat ook op de kindernevendienst gebruikt wordt en waarin ook onderwerpen staan voor de oudere jeugd. Wij beginnen de zondag altijd met koffie, thee of limonade. Dan wordt er uit de Bijbel gelezen en de paaskaars wordt aangestoken, net als in de kerk. De jongeren mogen aangeven voor wie zij een kaarsje aan willen steken, dit wordt ook meegenomen in ons gebed. Daarna gaan we iets doen met een thema. We gebruiken geen mobiele telefoon of internet, omdat we graag gewoon in contact willen komen met elkaar. Er worden leuke dingen gedaan zoals verven, tekenen of knippen en ondertussen heerlijk met elkaar omgaan en gesprekken voeren. Als laatste gaan we met z’n alle terug naar de kerk. Daar ontvangen we samen met de gemeente de zegen.

Leiding van de jeugdkerk zijn: Anita, Francine, Lyda en Corrie Schoneveld (contactpersoon)
terug