Beamteam Beamteam
Het Beamteam van “De Goede Herder” bestaat uit 3 jonge enthousiaste gemeenteleden, die per toerbeurt de presentatie voor de eredienst voorbereiden en tijdens de dienst verzorgen.
 
Tijdens alle reguliere zondagmorgen diensten wordt er tijdens de eredienst gebruik gemaakt van een beamer. Uitgangspunt is dat alle liederen die tijdens de dienst worden gezongen op het scherm worden geprojecteerd, zoveel als mogelijk ook met de muzieknoten erbij. Ook de schriftlezingen zullen op het scherm worden getoond. In overleg kan eventueel ook ander ondersteunend materiaal worden getoond, maar daar hebben wij graag vooraf even afstemming over.
 
Aanwijzing voor gastpredikanten:
Graag de liturgie  aanleveren uiterlijk donderdagmiddag voorafgaande aan de eredienst. Graag uw telefoonnummer vermelden voor het geval er onduidelijkheden zijn.
Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek 2013. Alle liederen hieruit zijn beschikbaar. Als u andere liederen wilt laten zingen is dat geen enkel probleem, onder de voorwaarde dat u de volledige, onverkorte tekst (eventueel ook met muzieknoten) in zijn geheel doorgeeft met de liturgie.  
Zowel de koster, de organist als het beamteam makengebruik van één e-mail adres:  gkv.kosters@solcon.nl.
 
Aart Haasnoot
Jonah Post
Lenthe Kuijt

 
terug