Leerhuis Leerhuis
Onze gemeente heeft een Leerhuis. Elk jaar wordt een aantal leerhuisavonden aangeboden, waar problemen en vragen aan bod komen die voortkomen uit de samenleving of de wetenschap, en waar ieder mens mee te maken krijgt.
lees meer »
 
Jeugdclubs Jeugdclubs
lees meer »
 
Digitale gebedsgroep Digitale gebedsgroep
Jeremia 29:12

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.
lees meer »
 
Nederlands bijbelgenootschap Nederlands bijbelgenootschap
lees meer »
 
verjaardagbus verjaardagbus
lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
Vergeet onze jaarlijkse rommelmarkt niet.
De eerstkomende rommelmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni 2018.
Zet het alvast in uw agenda.
 
lees meer »
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.

Sinds juni 2014 zijn er inloopochtenden in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk. Vanaf 2015 worden de inloopochtenden gezamenlijk georganiseerd door de drie kerken, te weten Hervormde Kerk, Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en de Gereformeerde Kerk. De plaats waar de inloop gehouden wordt rouleert over de drie kerken.
Iedereen van jong tot oud, kerkelijk of niet, is van harte welkom. om binnen te lopen tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Er is gelegenheid om anderen te ontmoeten en te spreken, een kopje koffie of thee te drinken, een spelletje te doen. U kunt ook een krantje of tijdschrift lezen of een gedichtenboekje inkijken.
                                   
lees meer »
 
Paardenmarkt Paardenmarkt