Leerhuis Leerhuis
Het leerhuis Valkenburg organiseert ieder jaar enkele Leerhuisavonden. Deze avonden zijn bedoeld om onze gemeente op te bouwen middels het aanbieden van verdieping en kennis rond schriften, cultuur en de vragen van deze tijd. Vragen die er altijd geweest zijn, of die specifiek bij deze tijd horen. De gemeente staat midden in de wereld en die wereld stelt aan ons haar vragen, over het hoe en het waarom van een gemeente van Christus. Menszijn op de weg van de Thora is een weg van doorgaande vorming. Vorming is geen uitwisseling van ieders mening. Vorming vergt een bereidheid, een houding om zich te laten gezeggen. Dat klinkt uit de tijd, maar wie alleen nog naar zichzelf als leermeester luistert loopt vast in eigen wijsheid. Daarom willen wij leren, telkens opnieuw.  Op de leerhuisavonden is iedereen welkom. Ook dorpsgenoten of mensen van buiten zijn van harte welkom. De avonden worden altijd verzorgd door een deskundige spreker. Contactpersonen: G. Nienhuis (Gerard), H. Rijneveld (Henk), A. Ravensbergen (Arie), 06-52491402, acravensbergen@gmail.com.
 
 
Nederlands bijbelgenootschap Nederlands bijbelgenootschap
lees meer »
 
verjaardagbus verjaardagbus
lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
 Ieder jaar wordt er in en rond het Trefpunt een rommelmarkt georganiseerd. Sinds de Covid uitbraak hebben we dit helaas moeten uitstellen. Toch hopen we dit jaar wel een rommelmarkt eventueel in aangepaste vorm te kunnen organiseren. De datum is gepland op vrijdag 20 mei 2022. De helft van de opbrengst is bestemd voor een project van Kerk in Actie, de andere 50 % wordt besteed voor een nog te bepalen doel van onze kerk. De netto opbrengst van de (laatste) rommelmarkt in 2019 was 9.200 euro. De opbrengst van de boekenmarkt 2021 was € 545,00

De rommelmarkt wordt georganiseerd door een commissie. Deze commissie vergaderd zo’n 8x per jaar en houdt zich bezig met de vergunningen, organiseren van vrijwilligers, pr enzovoort. Wanneer u het leuk vind om ons te helpen in de commissie of tijdens de voorbereidingen en/of verkoop dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Ook voor deze actie geldt: vele handen maken licht werk! U kunt ons bereiken via email: annemieksmittenaar@gmail.com.
 
lees meer »
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
lees meer »
 
Paardenmarkt Paardenmarkt
 
Club Club
Club
Contactpersoon: L. van Duijn-Klok (Laura), 06-10307766,  laura.klok@hotmail.com  

De club wordt georganiseerd door leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk 'de Goede Herder' van Valkenburg. De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om te komen! De club wordt verdeeld in 3 groepen;  
BOAZ I    groep 3 en 4 van de basisschool  
BOAZ II   groep 5 en 6 van de basisschool  
BOAZ III  groep 7 en 8 van de basisschool    

De club is op dit moment 1x per 2 weken op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in
‘Het Trefpunt’, in de periode oktober tot april. Precieze data komen t.z.t. in het Kerkewerk te stan. Tijdens een clubavond beginnen we met een Bijbelverhaal, hierna worden er spelletjes gedaan of een knutselwerkje. We sluiten de avond af met zingen en/ of gebed. 
De kosten zijn 1 euro per clubavond. Hiervan gaat 30 cent naar een goed doel.