Leerhuis Leerhuis
Herstart Leerhuis Valkenburg
Sinds lange tijd kent onze gemeente ‘De Goede Herder’ een Leerhuis. Dat heeft de vorm van  avondbijeenkomsten, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. Zie ook p. 24 van het Jaarboek 2022. We leven in een tijd van grote spanningen en zorgen voor de toekomst. We denken aan het klimaatprobleem dat sneller dan verwacht voelbaar wordt, aan de ongelijkheid in de wereld, de oorlog in Oost-Europa, de vluchtelingen, de pandemie. Bij de snelle veranderingen in de wereld en in de samenleving komen ook vragen op naar de betekenis van het christelijk geloof en van de kerk. Maar de zoektocht naar vrede en gerechtigheid raakt iedereen. De grote vraag is wat er moet veranderen in onze manier van leven. Kenmerkend voor het leerhuis is dan ook dat de toegang vrij is voor iedere belangstellende, ook van buiten onze gemeente of ons dorp.
Vele jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Zij zelf en vooral hun kinderen zullen met grote veranderingen te maken hebben. We nodigen daarom naast degenen die het leerhuis al kennen in het bijzonder ook de jongeren uit.
Als gevolg van coronabeperkingen is er sinds januari 2020 geen leerhuisavond meer geweest. We willen graag dit najaar van 2022 het Leerhuis Valkenburg een nieuwe start geven. Daartoe hebben we voorlopig twee leerhuisavonden gepland, beide met een spreker die we eerder mochten ontvangen, en die nationale bekendheid heeft.
Op donderdag 29 september verwachten we prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal spreken over het onderwerp ‘de Bijbel als handboek duurzaamheid’. Zowel in de Tora als in het Nieuwe Testament zijn verrassend actuele richtlijnen te vinden voor een duurzame omgang met de schepping en met elkaar als mensheid.
Op donderdag 3 november is de spreker ds. Ad  van Nieuwpoort, sinds kort predikant in de Duinzichtskerk in Den Haag.
Van beide avonden volgen nog nadere aankondigingen. Ze vinden plaats in het Trefpunt, en beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.
Arie Ravensbergen, Henk Rijneveld, Gerard Nienhuis
 
 
Nederlands bijbelgenootschap Nederlands bijbelgenootschap
lees meer »
 
verjaardagbus verjaardagbus
lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
 Ieder jaar wordt er in en rond het Trefpunt een rommelmarkt georganiseerd. Sinds de Covid uitbraak hebben we dit helaas moeten uitstellen. Toch hopen we dit jaar wel een rommelmarkt eventueel in aangepaste vorm te kunnen organiseren. De datum is gepland op vrijdag 20 mei 2022. De helft van de opbrengst is bestemd voor een project van Kerk in Actie, de andere 50 % wordt besteed voor een nog te bepalen doel van onze kerk. De netto opbrengst van de (laatste) rommelmarkt in 2019 was 9.200 euro. De opbrengst van de boekenmarkt 2021 was € 545,00

De rommelmarkt wordt georganiseerd door een commissie. Deze commissie vergaderd zo’n 8x per jaar en houdt zich bezig met de vergunningen, organiseren van vrijwilligers, pr enzovoort. Wanneer u het leuk vind om ons te helpen in de commissie of tijdens de voorbereidingen en/of verkoop dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Ook voor deze actie geldt: vele handen maken licht werk! U kunt ons bereiken via email: annemieksmittenaar@gmail.com.
 
lees meer »
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
lees meer »
 
Paardenmarkt Paardenmarkt
 
Club Club
Club
Contactpersoon: L. van Duijn-Klok (Laura), 06-10307766,  laura.klok@hotmail.com  

De club wordt georganiseerd door leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk 'de Goede Herder' van Valkenburg. De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om te komen! De club wordt verdeeld in 3 groepen;  
BOAZ I    groep 3 en 4 van de basisschool  
BOAZ II   groep 5 en 6 van de basisschool  
BOAZ III  groep 7 en 8 van de basisschool    

De club is op dit moment 1x per 2 weken op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in
‘Het Trefpunt’, in de periode oktober tot april. Precieze data komen t.z.t. in het Kerkewerk te stan. Tijdens een clubavond beginnen we met een Bijbelverhaal, hierna worden er spelletjes gedaan of een knutselwerkje. We sluiten de avond af met zingen en/ of gebed. 
De kosten zijn 1 euro per clubavond. Hiervan gaat 30 cent naar een goed doel.