Beleidsplan Beleidsplan

Een herberg voor allen

Beleidsplan 2014-2018
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
Zoals elke gemeente binnen de Protestantse Kerk heeft ook de Gereformeerde Kerk van Valkenburg een kerkenraad. Volgens de kerkorde zijn alle ambtsdragers lid van de raad. Dat zijn de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Onze gemeente kent daarnaast pastorale medewerkers.

Voorzitter: H.G.  Aten
Scriba: S. van Delft - van Klaveren
 
Diaconie Diaconie
De diaconie geeft invulling aan de opdracht tot barmhartigheid en gerechtigheid in en buiten de kerk.
                                      
Dit doen we door in onze eigen gemeente aandacht te besteden aan zieken en ouderen en fondsen te werven samen met de gereformeerde kerken in Katwijk en Rijnsburg. We ondersteunen Grip op de Knip, het IWAK, vluchtelingenwerk, Dorcas, de voedselbank en nemen deel in het diakonaal platform Katwijk.
lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Het Kerkelijk Bureau bevindt zich aan de Valkenhorst 11. Wij vragen u veranderingen in uw persoonlijke gegevens (geboorte, verhuizing, huwelijk enz. ) aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

Adresgegevens
Kerkelijk Bureau
Mw. H. de Wit - van der Veen
Valkenhorst 11
2235 BX Valkenburg
tel. 071 4027971
E-mail:
 
Kosters Kosters
Onze gemeente heeft een kosterscollectief die verantwoordelijk is voor de voorbereidende en uitvoerende taken bij kerkdiensten.
lees meer »
 
BHV BHV
De BHV-ers verlenen eerste hulp bij brand of ongeval en geven leiding van een eventuele ontruiming. In overleg met de koster wordt het incident gemeld bij de hulpdiensten.

Het toepassen van de AED (automatische externe defibrillator) is hen en nog twaalf andere kerkleden toevertrouwd. 
lees meer »
 
Jeugdkwartet Jeugdkwartet
Sinds februari 2016 heeft onze Gereformeerde Kerk een Jeugdkwartet. Het Jeugdkwartet bestaat uit: Dicky Hoekstra, Henk de Mooij, vacature en ds. Marjan Zebregs.  
Als Jeugdkwartet denken we na over mogelijke activiteiten voor de jeugd. Ook doen we mee met Valkenburg of Katwijk brede activiteiten.
We vinden het heel fijn als we van jongeren of van hun (groot)ouders suggesties zouden krijgen voor activiteiten.
Lijkt het u leuk om zitting te nemen in het jeugdkwartet, neem dan contact op met 1 van de leden van het jeugdkwartet of stuur een mailtje naar
lees meer »
 
Organisten Organisten


Organisten
De organisten van onze kerk zijn; Anton Sip, Steven van Heteren, Julian Jonker en Harm Aten. Voor rouw- en trouwdiensten wordt een beroep gedaan op Ronald van Delft, tenzij de familie een andere organist wenst.

 
 
Jaarboekje Jaarboekje
Elk jaar wordt er een jaarboekje uitgegeven, een informatieboekje van de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder". Het jaarboekje is verkrijgbaar bij de scriba.
 
Kerkewerk Kerkewerk
Kerkewerk is het tweewekelijks verschijnend informatieblad van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Valkenburg. In Kerkewerk treft u berichten aan over kerkdiensten en andere activiteiten binnen onze gemeente.
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Onze gemeente kent ouderlingen met verschillende taken:
  • Een wijkouderling met een pastorale taak is lid van een wijkteam. De wijkouderling is het eerste aanspreekpunt van het team.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: zij maken deel uit van het College van Kerkrentmeesters, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de bezittingen en de voorzieningen van de kerk.
  • Voorzitter van de Kerkenraad en scriba (secretaris) van de kerk zijn ouderling.
 
Verhuur Verhuur
Voor informatie omtrent de mogelijkheden tot gebruik van de kerk en zaalhuur, kan contact worden opgenomen met Mw. Diane Lagendijk, Hoofdstraat 155 te Valkenburg, tel 071-4018781
 
lees meer »
 
Wijkteams Wijkteams
Indeling van wijkteams
lees meer »
 
Rekeningnummers en Collectebonnen Rekeningnummers en Collectebonnen
lees meer »