Kerkewerk Kerkewerk
Kopij voor dit blad kunt u zenden aan de heer D. van Oosten: en een CC naar de scriba;

Hoe wordt ik abonnee en wat zijn de kosten?
Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. U kunt zich via dhr. H. Gravekamp abonneren.
[ de betaling van het abonnementsgeld ontvangt u in april een acceptgirokaart. De betaling kan ook worden voldaan middels een storting van het verschuldigde bedrag op ING Bank: NL59INGB0003574669 t.n.v. adminstratie/redactie Kerkewerk
terug