Uitnodiging voor de kerstsamenkomst Uitnodiging voor de kerstsamenkomst


Op dinsdag 24 december 2019 willen de drie kerken uit Valkenburg iedereen van harte uitnodigen voor de jaarlijkse kerstsamenkomst. Deze avond is georganiseerd door een speciaal voor de gelegenheid samengestelde commissie.
Het thema van deze avond is “En zijn naam is…”. Het belooft een mooie avond te worden vol samenzang, muziek en het kerstevangelie. De muzikale medewerking zal verleend worden door de band T.O.V.
Tijdens de dienst is er een collecte om de onkosten van de samenkomst te dekken.

Na afloop van deze dienst is er voor iedereen koffie/thee en wat lekkers.

Wij kijken uit naar uw komst!

Datum: 24 december
Tijd: 20.30 uur (deur open om 20.00 uur)
Locatie: Het Dorpshuis
 
 
Adventproject kindernevendienst Adventproject kindernevendienst
Thema "Geef Licht"2e Advent

Eén kaarsje brandt,
maar kijk, er komt een lichtje bij.
Het tweede kaarsje gaat nu aan;
Een stralende toekomst voor jou en mij. 
lees meer »
 
Advent Advent


Jezus zegt dat hij hier verwacht , dat wij zijn als kaarsjes branden in de nacht.
 
Liturgisch bloemstuk Nagedachtenis Liturgisch bloemstuk Nagedachtenis

In de symbolische schikking op deze Gedachteniszondag zien we achteraan een spiegel als symbool voor de glans van herinneringen. De kapotte spiegelstukken vooraan geven het verdriet weer van het moeten missen van dierbaren en de gebrokenheid van het bestaan.

De zeven witte rozen, ook zo aanwezig bij het gedenken in Valkenburg op de Lichtjesavond, dragen veel symboliek in zich. Zeven is het getal van de volheid.

De roos staat voor liefde, in het wit verstilde liefde. Wit is de kleur van het licht en van de eeuwigheid, waarin overledenen geborgen zijn.

Een roos heeft groene bladeren en groen is de kleur van trouw en hoop.

Een roos heeft ook dorens, die pijn kunnen doen, symbolisch voor de pijn van het gemis van een dierbare.

Op het paarse kleed, kleur van rouw en inkeer, zien we een hartje met daarop aan de voorkant een afbeelding van lelietjes van dalen, een herinnering aan het bruidsboeket van Ada, en op de achterkant staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van Alida Glasbergen – Van Egmond.

Bij de rozen zien we ook de lelietjes van dalen.

Luisteren naar muziek of zelf musiceren of zingen kan troost en kracht geven. In de schikking is muziek gesymboliseerd in drie orgelpijpen, omdat Wim hier vele jaren organist is geweest.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn

voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend

om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam: ‘Ik zal er zijn’

 
SHOW CONTRAST SHOW CONTRAST


SHOW: CONTRAST

De dames van Op en Top Vrouw reizen komend najaar met een nieuwe show door Nederland: CONTRAST. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De dames zijn inmiddels geen onbekenden meer in christelijk Nederland. Ze hebben tientallen shows opgevoerd.


De nieuwe show zal gaan over tegenstellingen en overeenkomsten: als vrouw in ons eigen leven, verschillen tussen vriendinnen, maar ook in vergelijking tot andere vrouwen over de hele wereld, en niet te vergeten het contrast tussen man en vrouw. De avond zal een afwisseling zijn tussen hilariteit en serieuze liedjes. We gaan samen op zoek naar wie werkelijk de regie heeft in ons leven.  

Afgelopen april hebben de dames een aantal projecten van Dorcas, speciaal gericht op vrouwen, in Ethiopië bezocht. De ervaringen die de ze tijdens deze reis hebben opgedaan, krijgen op een ontroerende maar ook grappige manier een plek in hun voorstelling.

Op en Top Vrouw bestaat uit; Christien Blok, Gezina van den Bos en Barbara Stouwdam. Op piano begeleid door Bas Gankema. De band is voor deze show uitgebreid met een bassist en een drummer.

Zin in een avond uit met een lach en een traan? Nodig je vriendinnen, zussen, moeder, oma’s of collega’s uit om naar één van de shows te gaan. Kijk op opentopvrouw.nl voor de speeldata en plaatsen.
Op vrijdag 31 januari 2020 komen de dames met hun show naar Katwijk. Wilt u deze onvergetelijk avond niet missen? Dan bent u / jij hartelijk welkom, samen met je vriendin, moeder en of buurvrouw!
Koop nu u kaart! Want OP=OP!

 
 
Dankdag Dankdag

De liturgische schikking op Dankdag verbeeldt de dank voor de schepping.

Van linksaf zien we de dagen van de schepping.

Eerst het beeld dat de aarde woest en ledig is.  Dan verschijnt het water en daarna het groen. Daarna volgen de hemellichamen, de zon en een ster.

In het water zien we vissen en boven in de schikking zien we vogels. Daarna komen de dieren: een vlinder en schapen bovenin en olifanten onderaan.

Tenslotte de mens, direct achter de schapen.

Dank voor heel de schepping en voor alles wat groeit en bloeit!

 
Wat vindt u belangrijk in uw kerk? Wat vindt u belangrijk in uw kerk?
lees meer »
 
Wereldarmoededag Wereldarmoededag
lees meer »
 
Renovatie keuken Renovatie keuken
 
In de periode van 8 juli – 25 augustus 2019 zal de keuken van de kerk gerenoveerd worden. Het College van Kerkrentmeesters heeft bouwbedrijf Ooms opdracht gegeven om dit te realiseren. We hebben lang moeten sparen om dit mogelijk te maken. Wij willen een ieder bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd, waaronder de rommelmarktcommissie, en kijken uit naar het eindresultaat.

Het eind is in zicht. De keuken is geplaatst en al in gebruik genomen. Het is nu wachten op de schilder, zodat alles mooi in de verf zit.

 
 
lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
                                   
 
Giften Giften
Een bericht van het College van Kerkrentmeesters
Afgelopen periode heeft onze kerk 2 giften mogen ontvangen waarvoor onze grote dank. Een van een gemeentelid van € 500,- en de ander van iemand die geen lid is van onze kerk van € 2.200,-.

De laatste gift komt niet uit de lucht vallen, al waren we wel aangenaam verrast door de hoogte van de gift. Vier gemeenteleden  hebben de woning van de gever leeggeruimd. Naast de gift hebben we veel spullen mogen ontvangen voor de rommelmarkt.

Het college van kerkrentmeesters wil niet alleen de gevers hartelijk bedanken, maar ook de gemeenteleden die hier hun bijdrage aan hebben verleend.
 
 
Musical ‘Op zoek naar Judas’ Musical ‘Op zoek naar Judas’
lees meer »
 
Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Rommelmarkt 2019 Rommelmarkt 2019
Rommelmarkt was weer een succes!
De jaarlijkse rommelmarkt van de gereformeerde kerk in Valkenburg werd vrijdag 17 mei gehouden van 10.00 tot 16.00. Het weer was prima. Af en toe wat dreigende wolken, maar er is geen spat regen gevallen. De opkomst van mensen was de eerste uren groot. Tevens was het aanbod groot en divers, waardoor er voor ieder wel wat te vinden was. De netto opbrengst is dit jaar 7300 euro. Toch weer een mooi bedrag welke opgedeeld wordt: 50% voor het project: Rwanda 25 jaar na de genocide en 50% voor zonnepanelen op de kerkgebouwen. Via deze weg willen we de sponsoren; Slagerij Timmers, Hoveniersbedrijf van der Nagel, Bloemenexport gebr. De Mooij, Herberg Welgelegen en Duikwinkel Divepost hartelijk bedanken. En met name gaat onze grote dank uit naar de vele vrijwilligers, die zich vol enthousiasme hebben ingezet! Graag tot volgend jaar op vrijdag 12 juni.
 
 
Welkom Welkom
 
In onze kerk is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Als teken daarvan hangt een week de regenboogvlag bij onze kerk!
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter                                                
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie
lees meer »
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Gemeentezondag Gemeentezondag
4 februari 2018

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie
Werkgroep
lees meer »
 
Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk