Kerkdienst meebeleven Kerkdienst meebeleven
Wilt u de kerkdienst volgen met beeld en geluid?
Ga dan naar “over de diensten”  onder het kopje kerkdiensten.  Vervolgens klikt u op uitzending kerkdienst.
U kunt ook rechts van deze pagina klikken op uitzending.
 
 
Rommelmarkt 2019 Rommelmarkt 2019
Rommelmarkt was weer een succes!
De jaarlijkse rommelmarkt van de gereformeerde kerk in Valkenburg werd vrijdag 17 mei gehouden van 10.00 tot 16.00. Het weer was prima. Af en toe wat dreigende wolken, maar er is geen spat regen gevallen. De opkomst van mensen was de eerste uren groot. Tevens was het aanbod groot en divers, waardoor er voor ieder wel wat te vinden was. De netto opbrengst is dit jaar 7300 euro. Toch weer een mooi bedrag welke opgedeeld wordt: 50% voor het project: Rwanda 25 jaar na de genocide en 50% voor zonnepanelen op de kerkgebouwen. Via deze weg willen we de sponsoren; Slagerij Timmers, Hoveniersbedrijf van der Nagel, Bloemenexport gebr. De Mooij, Herberg Welgelegen en Duikwinkel Divepost hartelijk bedanken. En met name gaat onze grote dank uit naar de vele vrijwilligers, die zich vol enthousiasme hebben ingezet! Graag tot volgend jaar op vrijdag 12 juni.
 
 
Liturgisch Bloemstuk Hemelvaart Liturgisch Bloemstuk Hemelvaart

In de liturgische schikking staat een hoge bloem, die verbeeldt dat de leerlingen hun Heer en Meester moeten loslaten bij zijn Hemelvaart.
De lage bloemtakken, die alle kanten opgaan, verwijzen naar Jezus boodschap aan zijn leerlingen om naar alle windstreken te gaan om Gods blijde boodschao te verkondigen,
Wit is de kleur van de Paastijd en dus ook van Hemelvaart, de 40e dag na Pasen.
 
 
Praise United Katwijk Praise United Katwijk
lees meer »
 
Musical “Op zoek naar Judas”. Musical “Op zoek naar Judas”.

Zoals u zich misschien nog herinnert, is er in november 2018 een informatieavond in 'Het Trefpunt' geweest over het samen met ‘De Rank’ en ‘De Open Hof’ opvoeren van de musical ‘Op zoek naar Judas’. Op die avond is de keuze gemaakt: we gaan het doen!
In januari zijn de voorbereidingen gestart. Het “productieteam” is inmiddels uitgebreid met een theatermaakster en een muzikant: Annabelle van Nieuwkoop en André van Delft. Samen met producente Inge Simons -de la Parra en nog wat hulpjes vanuit de gezamenlijk commissie De Rank/Goede Herder/Open Hof, worden data gepland om te komen tot daadwerkelijke “open audities”, waarop iedereen die graag mee wil doen wordt uitgenodigd. Vrees niet: je hoeft geen ingewikkelde dingen voor te zingen of te spelen! Zo kan er wat meer inzicht komen wie echt mee willen doen en wie welke rollen gaan invullen e.d. De data zijn nog niet 100% definitief, maar noteer toch met potlood vast in je agenda: “14 en 16 mei: audities musical”.
Naast de rollen ‘op het podium’, zijn er ook mensen nodig voor bijvoorbeeld decorbouw, kostuums maken, licht en geluid, financiën en communicatie. Daar leest u op een ander moment meer over.
Als er vragen zijn, dan kunt u deze doorgeven aan ds. Karel Koekkoek van ‘De Open Hof’: email:  of telefonisch: 071-7850529.
Graag tot ziens of horens in het inspirerende proces van samen een eigentijdse Bijbelse musical voorbereiden!
Namens de initiatiefnemers,
Ds. Karel Koekkoek
 
lees meer »
 
veertigdagentijd veertigdagentijd
Paasmorgen


 
lees meer »
 
40dagen project Kindernevendienst 40dagen project Kindernevendienst
Tijdens de 40dgentijd hebben de kinderen een eigen project in hun dienst (kindernevendienst)
4e en 5e zondaglees meer »
 
Liturgisch bloemstuk werelddiaconaat Liturgisch bloemstuk werelddiaconaat
                                  
 

We zien zeven verschillende handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen.

De wereldbol wordt gedragen door al die handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van samenwerking.

De dorre stronk, waarop de handschoenen zich bevinden, verwijst naar de dorre grond tijdens de zeven jaren van hongersnood in Egypte. Maar we kunnen hier ook ander natuurgeweld inzien, bijvoorbeeld de Watersnoodramp van 1953, waardoor we vandaag zondag

 
Welkom Welkom
 
In onze kerk is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Als teken daarvan hangt een week de regenboogvlag bij onze kerk!
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter                                                
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Jonge gezinnendag Jonge gezinnendag


lees meer »
 
Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie
lees meer »
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Sirkelslag Young Sirkelslag Young
Sirkelslag young 2 februari
Het thema voor 2018 is: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje. De tieners kregen opdrachten, waarin uithoudings-vermogen, creativiteit, samenwerking, puzzel-vaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Net a;s vorig jaar was het enorm leuk en gezellig druk.
 
 
lees meer »
 
Gemeentezondag Gemeentezondag
4 februari 2018

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie
Werkgroep
lees meer »
 
Friends Friends


Op de 1e adventzondag verleende het kinderkoor Friends uit Valkenburg muzikale medewerking in de kerkdienst. Wat hebben we genoten van de liederen gezongen met veel enthousiasme van de kinderen!
 
Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip
lees meer »
 
Jeugddienst Jeugddienst

Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!Een vrolijke en goede jeugddienst, met de boodschap:
Wie of wat je bent, God houdt van jou!
lees meer »
 
Maaltijdquiz Maaltijdquiz
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda