Jeugddienst Jeugddienst
 
Esther, een perzisch sprookje Esther, een perzisch sprookje
 
Musical “Op zoek naar Judas”. Musical “Op zoek naar Judas”.

Zoals u zich misschien nog herinnert, is er in november 2018 een informatieavond in 'Het Trefpunt' geweest over het samen met ‘De Rank’ en ‘De Open Hof’ opvoeren van de musical ‘Op zoek naar Judas’. Op die avond is de keuze gemaakt: we gaan het doen!
In januari zijn de voorbereidingen gestart. Het “productieteam” is inmiddels uitgebreid met een theatermaakster en een muzikant: Annabelle van Nieuwkoop en André van Delft. Samen met producente Inge Simons -de la Parra en nog wat hulpjes vanuit de gezamenlijk commissie De Rank/Goede Herder/Open Hof, worden data gepland om te komen tot daadwerkelijke “open audities”, waarop iedereen die graag mee wil doen wordt uitgenodigd. Vrees niet: je hoeft geen ingewikkelde dingen voor te zingen of te spelen! Zo kan er wat meer inzicht komen wie echt mee willen doen en wie welke rollen gaan invullen e.d. De data zijn nog niet 100% definitief, maar noteer toch met potlood vast in je agenda: “14 en 16 mei: audities musical”.
Naast de rollen ‘op het podium’, zijn er ook mensen nodig voor bijvoorbeeld decorbouw, kostuums maken, licht en geluid, financiën en communicatie. Daar leest u op een ander moment meer over.
Als er vragen zijn, dan kunt u deze doorgeven aan ds. Karel Koekkoek van ‘De Open Hof’: email:  of telefonisch: 071-7850529.
Graag tot ziens of horens in het inspirerende proces van samen een eigentijdse Bijbelse musical voorbereiden!
Namens de initiatiefnemers,
Ds. Karel Koekkoek
 
lees meer »
 
Rommelmarkt 2019 Rommelmarkt 2019
Rommelmarkt 17 mei 2019
Op vrijdag 17 mei organiseert de Gereformeerde kerk weer de jaarlijkse rommelmarkt. Dit jaar hopen we weer dankbaar gebruik te mogen maken van vele vrijwilligers. Daarom vragen wij iedereen de datum van de rommelmarkt alvast te noteren.  Misschien wilt u ons nu al helpen? Dat kan! Stuur een mail naar: . Misschien vind u het leuk om iets te maken wat we mogen verkopen op de rommelmarkt? Of wilt u punten sparen van DE; bakkerij het Stoepje of op de pas van de kerk bij Total benzinepomp? Met deze punten kunnen we namelijk cadeaus  aanschaffen voor de verloting! Alle losse punten kunt u inleveren bij onze penningmeester Stijntje Born , Meanderlaan 13.
U kunt ons nu ook al helpen door uw spullen te schenken voor de rommelmarkt. Denk hierbij aan kleine meubels, servicegoed, speelgoed, tuinspullen, witgoed, boeken, kleding enz. We willen geen grote kasten of banken en geen kapotte en vieze spullen.
Nieuw dit jaar is dat u uw spullen mag komen brengen bij onze opslag op zaterdag 13 april en zaterdag 4 mei. Beiden van 10.00 tot 12.00 op de achterweg 44 (bij de kassen) Dit neemt namelijk een hoop werk uit handen! Maar wanneer u dit niet lukt; blijft de mogelijkheid bestaan om op afspraak uw spullen bij u thuis op te laten halen. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Schoneveld. Telnr. 06-48443364

Ook dit jaar zal de gehele opbrengst opgedeeld worden: 50% gaat naar een project van het werelddiaconaat en 50% gaat naar een project van onze kerk: Investeren in zonnepanelen. We hopen ook dit jaar op een mooie opbrengst!
Met vriendelijke groet,
De Rommelmarktcommissie; Annemieke, Stijntje, Nettie, Jose, Jan, Geffrey, Mienke en Diane

 
 
Praise United Katwijk Praise United Katwijk
Praise United Katwijk
Praise United is een feestelijk projectkoor rondom eenheid, inspiratie, gospelmuziek en ontmoeting.
Onder professionele leiding van gospelzanger/spreker Martin Brand en pianist Henk Doest wordt in een maand (4 avonden) toegewerkt naar een groot en feestelijk Praise-concert tot eer van God.
Op maandag 20 en 27 mei, 3 en 17 juni wordt er gerepeteerd in de Haven, Groen van Prinstererweg 1 te Katwijk, waarna het concert plaatsvindt op zaterdag 22 juni in TriPodia Katwijk. Iedereen kan meedoen, met of zonder zangervaring. Kijk voor verdere info en opgave voor het koor op www.at-tickets.nl

 
 
veertigdagentijd veertigdagentijd
Paasmorgen


 
lees meer »
 
40dagen project Kindernevendienst 40dagen project Kindernevendienst
Tijdens de 40dgentijd hebben de kinderen een eigen project in hun dienst (kindernevendienst)
4e en 5e zondaglees meer »
 
Liturgisch bloemstuk werelddiaconaat Liturgisch bloemstuk werelddiaconaat
                                  
 

We zien zeven verschillende handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen.

De wereldbol wordt gedragen door al die handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van samenwerking.

De dorre stronk, waarop de handschoenen zich bevinden, verwijst naar de dorre grond tijdens de zeven jaren van hongersnood in Egypte. Maar we kunnen hier ook ander natuurgeweld inzien, bijvoorbeeld de Watersnoodramp van 1953, waardoor we vandaag zondag

 
Welkom Welkom
 
In onze kerk is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Als teken daarvan hangt een week de regenboogvlag bij onze kerk!
 
Geldzorgen? Geldzorgen?

Geldzorgen?
U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden?
Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.verwijzen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.
Helpen: U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor
* het ophalen van voedselpakketten bij de voedselbank
* begeleiding naar verschillende instanties van de gemeente
* bemiddeling bij huurachterstanden  en andere zaken.
Alle hulp gebeurt zeer discreet.
Contactpersoon Diaconie Gereformeerde Kerk “ De Goede Herder"
Rein de Winter                                                
Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
 
lees meer »
 
Jonge gezinnendag Jonge gezinnendag


lees meer »
 
Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie
lees meer »
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes
 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
lees meer »
 
Sirkelslag Young Sirkelslag Young
Sirkelslag young 2 februari
Het thema voor 2018 is: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje. De tieners kregen opdrachten, waarin uithoudings-vermogen, creativiteit, samenwerking, puzzel-vaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Net a;s vorig jaar was het enorm leuk en gezellig druk.
 
 
lees meer »
 
Gemeentezondag Gemeentezondag
4 februari 2018

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie
Werkgroep
lees meer »
 
Friends Friends


Op de 1e adventzondag verleende het kinderkoor Friends uit Valkenburg muzikale medewerking in de kerkdienst. Wat hebben we genoten van de liederen gezongen met veel enthousiasme van de kinderen!
 
Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip
lees meer »
 
Jeugddienst Jeugddienst

Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!Een vrolijke en goede jeugddienst, met de boodschap:
Wie of wat je bent, God houdt van jou!
lees meer »
 
Maaltijdquiz Maaltijdquiz
lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
lees meer »
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant
De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk
 
Inloopochtend Inloopochtend
 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda