Ontmoetingsdag 2 november 2018 "Als kanker je raakt" Ontmoetingsdag 2 november 2018 "Als kanker je raakt"

lees meer »
 
Diaconiemiddag Diaconiemiddag

Diaconiemiddag
Woensdag 31 oktober a.s. willen wij weer een diaconiemiddag houden.
U bent welkom vanaf 14.30 uur in het Trefpunt voor een kopje koffie of thee.                                                                                                                                                                                                                                                                        Om 15.00 uur willen wij met het officiële gedeelte beginnen.
De kerken in Katwijk hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen.
Gert Verhoeff en Aad van der Hout van Grip op de Knip Katwijk zullen deze middag een presentatie verzorgen.                                                                                
We eindigen de middag met een hapje, een drankje en een stamppotbuffet.
Uw Diaconie
 

 
Geldzorgen? Geldzorgen?

lees meer »
 
ROMMELMARKT VALKENBURG 2018 ROMMELMARKT VALKENBURG 2018


Rommelmarkt was weer een succes!
De jaarlijkse rommelmarkt van de gereformeerde kerk was weer goed bezocht. Het weer was prachtig en mede daardoor de opkomst van mensen groot. We hadden heel veel spullen. Maar er is ook heel veel verkocht. Vooral de fietsen en het electra ging het eerst uur hard. Later werd het in de keuken reuze druk bij de verkoop van de koffie/thee en later met de lunch. Vele vrijwilligers hebben zich hard ingezet en via deze weg willen we hen allen hartelijk bedanken. De netto-opbrengst is dit jaar 9200 euro! Een mooi bedrag waar we trots op mogen zijn! De opbrengst wordt opgedeeld 50% voor het project  ‘Stop kinderarbeid in Mali’ en 50% voor het opknappen van de keuken en hal van onze kerk. Via deze weg willen we de sponsoren: Slagerij Timmers, Dive post en Herberg Welgelegen hartelijk bedanken.
 lees meer »
 
Jonge gezinnendag Jonge gezinnendaglees meer »
 
Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie

lees meer »
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes

 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

lees meer »
 
Sirkelslag Young Sirkelslag Young

Sirkelslag young 2 februari
Het thema voor 2018 is: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje. De tieners kregen opdrachten, waarin uithoudings-vermogen, creativiteit, samenwerking, puzzel-vaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Net a;s vorig jaar was het enorm leuk en gezellig druk.
 
 

lees meer »
 
Gemeentezondag Gemeentezondag

4 februari 2018

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Werkgroep

lees meer »
 
Friends FriendsOp de 1e adventzondag verleende het kinderkoor Friends uit Valkenburg muzikale medewerking in de kerkdienst. Wat hebben we genoten van de liederen gezongen met veel enthousiasme van de kinderen!

 
Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip

lees meer »
 
Gedachtenisdienst GedachtenisdienstSymbolisch bloemstuk

 
Jeugddienst Jeugddienst


Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!Een vrolijke en goede jeugddienst, met de boodschap:
Wie of wat je bent, God houdt van jou!

lees meer »
 
Maaltijdquiz Maaltijdquiz

lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!

lees meer »
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant

De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk

 
Inloopochtend Inloopochtend

 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda