Kindernevendienst Advent Kindernevendienst Advent

2e Advent
Stel je voor...   (Jesaja 2; 2-5)

lees meer »
 
Advent Advent


Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
(naar psalm 25:4; Jesaja 35:1)

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Werkgroep

lees meer »
 
kerstsamenkomst kerstsamenkomst

lees meer »
 
Friends FriendsOp de 1e adventzondag verleende het kinderkoor Friends uit Valkenburg muzikale medewerking in de kerkdienst. Wat hebben we genoten van de liederen gezongen met veel enthousiasme van de kinderen!

 
Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip

lees meer »
 
Opwekkingsliederen zingen Opwekkingsliederen zingen

Opwekkingsliederen (leren) zingen 2de oproep
Wie wil er : bijvoorbeeld 1 maal per maand opwekkingsliederen zingen. Het wordt geen professioneel koor, maar gewoon lekker zingen met elkaar: o.l.v. Janneke de Mooij en/of Dick van Egmond en/of Lyda Bos.
Als er voldoende aanmeldingen komen, gaan zij, ca. 1 x per maand, met begeleiding van de beamer zingen. Meld je aan of neem kontakt op met een van ons.
Agaath Kolenbrander of Annemiek Smits, Joghtlaan 26, email: , tel. 4074232

 
Jeugddienst 12 november 2017 Jeugddienst 12 november 2017

De Beste Plaats

lees meer »
 
Gedachtenisdienst GedachtenisdienstSymbolisch bloemstuk

 
Jeugddienst Jeugddienst


Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!Een vrolijke en goede jeugddienst, met de boodschap:
Wie of wat je bent, God houdt van jou!

lees meer »
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstukOp de tafel ligt het groen van de hoop met daarop het hart van de liefde en de klimop van trouw. Daarop ligt de Bijbel met een bril met verschillende glazen. Immers ieder leest de Bijbel op zijn eigen manier. De bladeren naast het hart symboliseren twee handen. Daarachter ligt een bol, die tot bloei komt. De rode bloemen staan voor de Bijbel als leidraad voor ons leven.

 
Maaltijdquiz Maaltijdquiz

lees meer »
 
Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!

lees meer »
 
Terugblik expositie Joke Kant Terugblik expositie Joke Kant

De expositie die we in het Trefpunt van de Goede Herder Kerk mochten houden, was zeer geslaagd.
Deze expositie werd gehouden ter opluistering van het 70 jarig (!) bestaan van de werkgroep NBG te Valkenburg.
Van jong tot oud heeft genoten van de Bijbelse taferelen, voorgesteld door porseleinen poppen in kunstzinnig gemaakte achtergronden. Zo waren o.a. te zien Adam en Eva in het paradijs, het avondmaal met alle discipelen, David en Goliath, maar ook een tafereel van de Klaagmuur in Jeruzalem met een variatie van personen. In totaal waren er 22 schitterende taferelen.
Ook was Jezus in 7 verschillende gedaantes te zien door alle taferelen heen en zelfs een achtste keer als onbekende man bij de Klaagmuur. Dit n.a.v. een opmerking van een predikant die zei dat deze man Jezus moest zijn, die reeds onder de mensen is.
Het waren 6 mooie expositie dagen met een goed bezochte openingsavond.
Wij hopen dat de werkgroep U een mooie “Reis door de Bijbel” heeft aangeboden.
Op 25 oktober 2017 wordt het jubileum van de werkgroep NBG nog een keer feestelijk herdacht met leden en oud-leden in “De Lichtbron” Vrijgemaakte Kerk te Valkenburg.
 
Werkgroep NBG Valkenburg


lees meer »
 
De Goede Herder Kerk De Goede Herder Kerk

 
Rommelmarkt 2017 Rommelmarkt 2017

35 jaar rommelmarkt!

Het was weer een geslaagde rommelmarkt. Een gezellige drukte en voor elk wat wils. Ook de kinderen konden zich prima vermaken.
De opbrengst, 50% voor de kerk en 50% voor het project de straatkinderen van Moldavië, was  €8100,00.


 

 
Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie

lees meer »
 
Postzegels, cartridges, mobieltjes Postzegels, cartridges, mobieltjes

 
 


Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

lees meer »
 
Inloopochtend Inloopochtend

 

op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Voor locatie zie de agenda
                                   

 
Sirkelslag Sirkelslag


 Vrijdag 3 februari heeft een groep jongeren meegedaan met Sirkelslag, een spannende online wedstrijd waarin kerken door heel Nederland het tegen elkaar opnamen! Er deden 613 kerken mee en ruim 6000 jongeren. De jongeren van onze gemeente kwamen op de 188ste plaats. Onder lees meer een fotoreportage van deze spannende wedstrijd.

 

lees meer »