Vieren Vieren
Een betrokken samenzijn
In de zondagse erediensten komen gemeenteleden en anderen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods woord! In dit samenzijn zijn we gemeente, waarin we vreugde en verdriet kunnen delen en waar we troost en bemoediging kunnen schenken.

Buiten deze “gewone” erediensten, zijn er diensten met een speciaal karakter. Zo zijn er Avondmaalsdiensten, Doopdiensten, Jeugddiensten, Stiltevieringen, Zangdiensten etc.
Kenmerkend voor deze buiten-gewone diensten is, dat de gemeente (jong en oud) actief betrokken is, hetzij bij de voorbereiding, hetzij bij de eredienst zelf.

Ontmoeting
Het is een goede gewoonte geworden om na afloop van de dienst elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Liedboek
In de kerkdiensten wordt vooral gezongen uit het "Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk" (Nieuwe Liedboek). Er ligt een aantal exemplaren voor algemeen gebruik in de kerk. 
Daarnaast wordt incidenteel gezongen uit o.a. "Opwekking" en "De Evangelische Liedbundel". 


                                                  
                                                  
terug