Trouw Trouw
Als twee mensen de wens hebben hun huwelijk te willen bevestigen voor Gods aangezicht, dan verheugt dat de Gereformeerde Kerk "De Goede Herder".
Totdat de kerkelijk werker de sacramentsbevoegheden ontvangt, zal een huwelijk door een predikant worden bevestigd.
Als echtparen overwegen om hun huwelijk voor Gods aangezicht te bevestigen, dan kunnen zij contact opnemen met de kerkelijk werker. De huwelijksbevestiging wordt in overleg met de voorganger en het bruidspaar vorm gegeven. 
Graag tijdig het gesprek over de mogelijke huwelijksbevestiging aanvragen bij de kerkelijk werker. De kerkelijk werker kan u ook verwijzen naar een waarnemend predikant.
 
terug