Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018 Symbolische bloemschikking 7 oktober 2018


De symbolische schikking van vandaag bestaat uit twee delen.
Het deel op de grond, de basis, verwijst naar Israëlzondag.
De wortel is de voedingsbodem voor het christendom.
De wortel is verbonden met klimop, teken van de trouw van God aan mensen.
In de klokjesbloemen kunnen we de blauwe kleur zien van Israël.
Het tweede deel ligt op een rode schaal, de liturgische kleur bij afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.
De vier rode rozen staan voor de vier aantredende ambtsdragers en de twee wit/rode rozen voor de twee aftredende ambtsdragers. De roos symboliseert vandaag geheimhouding; ‘sub rosa’ betekent ‘in vertrouwen’
De schikking ligt tussen twee boogvormen. Er wordt verbinding gezocht en er wordt ruimte geboden.
De grote bladeren is waar we ons bevinden. We mogen ons gedragen weten door God en door elkaar.
De gladiolen of apostelbloemen zijn symbolisch voor geroepen worden en de klokjesbloemen er om heen vertellen van geroepen worden.
De rode bessen verwijzen naar het vrucht mogen dragen.

 
terug