Stille Week Stille Week

In de week voor Pasen, de Stille Week of de Goede Week, is er liturgisch gezien één doorlopende viering. Deze viering begint op Witte Donderdag met het Heilig Avondmaal en eindigt op Stille Zaterdag met de Paaswake.
  • Op Witte Donderdag vieren de Maaltijd van de Heer in de kring ter gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had, voordat Hij werd overgeleverd.
  • Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha tot redding van ons.
  • Op Stille Zaterdag vieren we de overgang van het duister van de dood naar het licht van de Opstanding en het eeuwig leven.
terug