Rouw Rouw
Ook in de moeilijke tijd rondom een overlijden wil onze kerk liefdevol aanwezig zijn.  Schroomt u daarom niet om bij een naderend levenseind contact op te nemen met de kerkelijk werker. Na het overlijden is het wenselijk om (desgewenst via de uitvaartondernemer) zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de kerkelijk werker. De kerkelijk werker informeert de leden van het wijkteam en overlegt met de nabestaanden over de afscheidsdienst/dankdienst/rouwdienst.  De kerkelijk werker kan u eventueel ook verwijzen naar een waarnemend predikant.
 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant. 
terug