Rekeningnummers en Collectemunten Rekeningnummers en Collectemunten
Collectemunten
Het is in onze gemeente ook mogelijk om door middel van collectemunten uw bijdragen te voldoen.
De munten zijn beschikbaar bij de penningmeester en hebben een waarde van € 2,00, € 1,00 en € 0,50 per munt.
Als u munten bestelt, dan bij voorkeur via een mail of telefonisch. De munten worden dan bij u thuisbezorgd. Daarbij ontvangt u ook een formulier met bankrekeningnummer om het totaalbedrag te voldoen.

Gereformeerde Kerk
NL49 RABO 0364601027
Tel. 071-4076805
email: hohvalkenburg@gmail.com

Huug Ouwehand

Vaste vrijwillige bijdrage voor de kerk:
t.n.v. Gereformeerde Kerk
NL72RABO0126929661

Collectemunten en giften voor de kerk:
t.n.v. penningmeester Gereformeerde Kerk
Rekeningnummer: NL49RABO0364601027

Giften voor diaconale acties en activiteiten:
t.n.v. diaconie Gereformeerde Kerk:
Rekeningnummer: NL63RABO0364606789
terug