Gebedsgroep Gebedsgroep
Alvast even een vooruitblik op het nieuwe kerkelijk seizoen. In dit seizoen willen we starten met een gebedsgroep om samen te bidden voor onze gemeente en voor ons dorp. Dat is iets nieuws dat we als gemeente misschien nog niet eerder hebben gedaan of wat al heel lang geleden is. Veel mensen vinden bidden spannend en het is voor de meesten van ons onbekend om hardop te bidden, maar het vereist niet meer voorkennis dan hart hebben voor Gods gemeente en samen zoeken naar woorden of een lied dat dat verwoord. We willen nadenken en wegen zoeken hoe we kunnen veranderen naar een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente voor alle generaties en voor ons dorp. Het is God zelf die beloofd heeft zijn gemeente te zullen bouwen en daarom willen we bidden om wijsheid, inzicht en moed voor een vernieuwde toekomst. Hierdoor openen we ons voor vernieuwing van denken, bewogenheid voor de naaste en verbinding met elkaar. Iets om over na te denken deze zomer of u mee wilt doen aan deze groep komend seizoen.
 
terug