Vieringen in de Stille week Vieringen in de Stille week
In de Stille week hebben we als gemeente een doorlopende viering die op donderdagavond begint met een Avondmaalsviering, op vrijdagavond lezen we het lijdensevangelie en volgen dit vanuit de evangelist Matteüs. Tijdens deze viering wordt de Paaskaars gedoofd en alle attributen uit de kerk weggehaald. In stilte en donkerheid verlaten we de kerkzaal die avond. Zaterdagavond beginnen we ingetogen en in stilte en leven we tijdens de viering toe naar het licht. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht, samen met de attributen en daarbij gedenken we onze doop. Aan het eind van deze viering krijgen we de zegen mee en is er koffiedrinken na afloop. De volgende ochtend vieren we samen een feestelijke dienst en proclameren dat de Heer waarlijk opgestaan is. U bent van harte uitgenodigd om deze vieringen mee te beleven. Voorafgaand aan de vieringen is het mogelijk om een stille wandeling langs de statiën te maken.
 
terug