Gedicht Gedicht

Gedicht bij de tekst uit Matteüs 16:25
Want ieder die zijn leven zal willen behouden, dat zal het verliezen,
maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

LEVEN
Heer, breng toch rust in mijn gedachten!
 Ik heb me zo gehaast vandaag:
ik heb, vervuld van al mijn jachten,
uw beeld, uw vree in mij vervaagd.

Ik liet mij door mijn leven leven,
ik miste U en wist het niet,
maar willoos van U weggedreven
voelde ik vaag een vreemd verdriet.

Zo had ik, aan mijzelf verloren,
mijn leven aan mijzelf verkocht –
als het niet reeds aan U behoorde,
en als U mij niet had gezocht.

Heer, leer mij weer uw leven leven,
leg Gij uw hand op mijn bestaan:
Slechts wat U néémt kan ik U geven –
haal mij toch bij mijzelf vandaan!

En laat mij niet mijn wegen kiezen:
wat heb ik zonder U, o Heer?
Als ik uw liefde zou verliezen
dan had ik toch geen leven meer?
 
terug