Gedicht Gedicht
Gedicht
Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar, begint volgende week Advent. Een tijd van verwachten. Van Nel Benschop een gebed voor deze tijd.
ADVENTGEBED
Voor hen, die gezeten zijn in de schaduw van de dood (Lucas 1: 79)

Gezeten in de duisternis,
omringt door schaduw van de dood,
dat zijn wij toch, o Heer, dat is
juist onze dagelijkse nood.
Beroofd van elke zekerheid,
voor ’t dreigende gevaar beducht
van gif, dat langzaam zich verspreidt
door ’t water en door de lucht;
bevreesd voor onze medemens,
voor ’t eigen hart vol donkerheid,
wanhopig stuitend op de grens
die volken van elkander scheidt. –
Kom als een vuur, dat ons verzengt,
 kom als de zon in onze nacht,
kom als de Vorst Die vrede brengt,
kom Jezus, tot Uw volk dat wacht!
 
terug