Prikkelarme kerkdienst in De Goede Herder Prikkelarme kerkdienst in De Goede Herder
Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel teveel prikkels geven. Ook geeft het veel prikkels als er veel mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn. Daarbij duren de gewone kerkdiensten ruim een uur, waar een grote concentratieboog voor nodig is. We staan er vaak niet bij stil dat deze bijeenkomsten voor mensen met een aandoening als autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of long covid te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Als u zich herkent in deze beschrijving en behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst op maat, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen naar de Prikkelarme Kerkdienst.
Zondag 10 december om 15 uur in de Gereformeerde kerk van Valkenburg, Hoofdstraat 35. In deze dienst gaat dominee Lydia Veerman voor. Deze dienst duurt een half uur, wordt begeleid op de piano en heeft een liturgie die precies gevolgd zal worden.

 
terug