vakantie vakantie
Van 26 juli tot en met 15 augustus heeft onze kerkelijk werker Rixt de Graaf 3 weken vakantie. Voor dringende zaken kan contact opgenomen worden met de scriba
terug