Gebed van Sören Kierkegaard (blz 529 uit het Nieu we Liedboek) Gebed van Sören Kierkegaard (blz 529 uit het Nieu we Liedboek)

Gij hebt mij ’t eerst bemind,  

o God.  

De hele dag,  

het hele leven door  

bemint Gij mij het eerst. 

Als ik in de morgen ontwaak  

en mijn ziel tot U wend,  

zijt Gij de eerste:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

Als in de dageraad  

ik opsta van mijn bed  

en op datzelfde ogenblik  

mij biddend richt tot U,  

zijt Gij mij voor:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

Als in de dag ik mij onttrek  

aan de verstrooiing van het leven,  

mijn ziel tot inkeer breng  

en denk aan U,  

dan denkt Gij reeds aan mij:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind. 

En ik, ondankbaar mens,  

die altijd denk en spreek  

alsof Gij maar één keer  

het eerst mij hebt bemind.

terug