Afscheid, gedicht Nel Benschop Afscheid, gedicht Nel Benschop
‘Elk afscheid nemen is een beetje sterven,’
zeggen de Fransen. En ik denk dat het zo is;
zoals de afscheidswoorden zich steeds dieper kerven
in je gedachten, zoveel sterker wordt ’t gemis
van hen, die jarenlang je vrienden waren,
om alle dingen, die je samen hebt gedeeld;
een vriendschap, die niet telt met dagen, jaren,
maar die soms iets van d’eeuwigheid verbeeldt.
En daarom doet elk afscheid ons ook hopen
op eeuwige vreugde, zonder scheiding of verdriet;
daarheen zijn wij op weg; Gods deur staat open,
Hij wacht ons op, al zien we Hem nog niet.

 
terug