Herstart Leerhuis Valkenburg 29 september 2022 Herstart Leerhuis Valkenburg 29 september 2022
Bijeenkomst Leerhuis Valkenburg op donderdagavond 29 september.
Het Leerhuis Valkenburg is een al lang bestaande activiteit vanuit onze gemeente ‘De Goede Herder’ in Valkenburg, en is bedoeld voor iedereen. Deze activiteit is tevens onderdeel van het drie-kerken-programma Leren en Ontmoeten, waarin de Rank, de Open Hof en de Goede Herder samenwerken. Het gaat om avondbijeenkomsten, waarvoor een deskundige spreker wordt uitgenodigd over een actueel thema in de relatie tussen de kerk, de samenleving, of de wetenschap. Als gevolg van de coronabeperkingen is er sinds januari 2020 geen bijeenkomst meer geweest, terwijl juist in deze tijd sprake is van nieuwe spanningen en dreigingen wereldwijd. Een centraal punt van zorg is het bewaren van de leefbaarheid van de aarde en van de samenleving, met duurzaamheid als  kernbegrip. Deze zorg raakt iedereen aan wie de toekomst ter harte gaat.

Zoals al eerder is aangekondigd krijgt het Leerhuis nu een nieuwe start op donderdag 29 september 2022. De spreker is prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU. Hij laat zien dat de Bijbel verrassend actueel is als het over duurzaamheid gaat. In zijn eigen woorden: “De instructies van de Tora staan vol van richtlijnen met het oog op een duurzame samenleving en een duurzame omgang met de schepping. Het Nieuwe Testament scherpt dit nog aan, met vooral aandacht voor sociale duurzaamheid. Deze avond staan we stil bij de Bijbel als bron van inspiratie voor een verantwoord leven.”

De bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt en is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. Ook een gelegenheid om vrienden of kennissen mee te nemen. Aanvang 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.
Henk Rijneveld
Arie Ravensbergen
Gerard Nienhuis

 
terug