Kerstgedicht: Het Engelenkoor (Joke Verweerd) Kerstgedicht: Het Engelenkoor (Joke Verweerd)
Wij zijn het licht dat roepend in de nacht
de komst van een nog groter licht uitzingen,
met heldere toon aan mensenzielen dringen.
Nu slaat het uur dat zo lang werd verwacht.

Wij zijn het licht dat zweeft boven het veld,
de hemel komt voor even naar beneden,
een lichte golf vol zuiverheid en vrede
die aan wie horen wil, Gods boodschap meldt.

Wij zijn het licht, wij zingen van het Kind
dat deze nacht gewonden werd in doeken.
Hij wacht op jou, sta op en ga het zoeken,
besef hoe diep Gods liefde jou bemint.

De nacht verliest zijn killen heerschappij,
jij bent in zijn ontferming opgenomen;
kom, laat zijn liefde door je leven stromen.
Wie zoekt, die vindt en weet: ‘Hij komt voor mij!’

 
terug