Over ons Over onsDe Goede Herder kerk in Valkenburg ZH is een gemeente van ca 550 leden. Op 1 januari 1940 is zij opgericht als Gereformeerde Kerk, onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds de start van de Protestantse Kerk in Nederland is de Gereformeerde Kerk te Valkenburg een plaatselijke gemeente binnen de PKN.
Kenmerkend voor de gemeente is de onderlinge band. ‘Omzien naar elkaar’ is bij ons daadkrachtig en geen loze kreet. Een gemeenschap waar mensen, samen met anderen en in het licht van Gods Woord, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, liederen, gebeden en in de tekenen van doop en Avondmaal. Een gemeenschap die staat voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en hiervan wil getuigen. Wij bieden een herberg aan, waar mensen zich geborgen weten. We proberen mensen in moeilijkheden bij te staan en voor hen op te komen. Een gemeenschap van hoop en verwachting.

 
terug