Piano Piano


Een nieuwe piano in de kerkzaal


Wij willen graag de piano in onze kerk gebruiken om samen te spelen met andere instrumenten, om liederen te spelen die zich niet lenen voor orgelbegeleiding (zoals groot deel van de Opwekkingsliederen) en in bijzondere diensten zoals de prikkelarme diensten.

De oude piano heeft eerst tientallen jaren dienst gedaan bij de Chr. gemengde zangvereniging ‘Advendo’ en is na het opheffen van Advendo in onze kerkzaal geplaatst. Daar heeft hij ook nog jaren zijn diensten bewezen. Inmiddels mankeert de piano zoveel, dat hij feitelijk niet goed bespeelbaar is en een kostbare opknapbeurt nodig is.

Gelukkig heeft onze organist en pianostemmer Ronald van Delft ons geholpen aan een andere piano. Ook gebruikt, ongeveer 45 jaar oud, maar in prima conditie, met een heldere klank, een goede speeltrant en een puntgave kast. En voor een aantrekkelijk bedrag, waarop het college van kerkrentmeesters besloot de piano aan te schaffen. Voor dat bedrag bouwt Ronald ook een Piano Life Saver in. Dat is een apparaat dat het klimaat in de piano beheerst en het instrument beter bestand maakt tegen de wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid in onze kerk. Het bedrag past waarschijnlijk in de begroting. Maar de uitgave is wel onvoorzien. Als u dit een mooi concreet doel vindt voor een (extra) bijdrage, dan is uw gift welkom op rekeningnr NL49RABO0364601027 tnv penningmeester Gereformeerde Kerk onder vermelding van ‘Piano’.

We hopen zo samen weer jaren plezier te hebben van een piano.

Uw organisten

 
terug