Afscheid Anton Sip Afscheid Anton Sip
In de eredienst van 3 december 2017 hebben wij afscheid genomen van onze organist Anton Sip.
Het glorialied van deze dag was psalm 108 in de oude berijming. De eerste twee regels daarvan geven weer hoe Anton in het leven staat ‘Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid.’.
Wij zijn dan ook niet verbaasd dat Anton gehoor heeft gegeven aan de oproep om in Katwijk Noord ouderling te worden. En dat betekent keuzes maken. Een keuze die er toe leidt dat hij Valkenburg als organist gaat verlaten. Dat vinden wij jammer, maar wij hebben er alle begrip voor.
Anton verstaat de kunst om bij het begeleiden van de gemeente niet zomaar de noten te spelen, maar uit te gaan van de tekst van het lied. Dat betekent dat hij zijn registratie en het tempo aanpast aan de tekst en zelfs een couplet met een heel andere melodie speelt als hem dat beter lijkt. Na de dienst improviseert Anton altijd zijn vervolg en antwoord op de inhoud van de eredienst. Opnieuw een muzikaal getuigenis.
Wij zijn blij en dankbaar dat Anton ruim 15 jaar organist bij ons was en ons heeft geholpen bij de lofzang. Het heeft gezorgd voor een sterke band tussen hem en de gemeente. Hij zal vast nog gastdiensten komen spelen, wij hopen hem nog vaak terug te zien.
Wij wensen hem een zegenrijke tijd toe als ouderling en bidden hem en zijn gezin Gods zegen toe.

terug