Het dal van Achor Het dal van Achor
Een prachtig lied dat ik vrijwel uit mijn hoofd ken is Opwekking 266. Heer, U leidde mij in de wildernis, in het dal van Achor, en opnieuw sprak U tot mijn hart. En daar zal ik zingen, als in de dagen van mijn jeugd. Want God maakte het dal tot een deur der hoop. Daarom zing ik vol vreugd dit lied.
Vol overgave heb ik dit lied gezongen, maar mij altijd afgevraagd wat dat dal van Achor is. Onderaan het lied staat dat het geschreven is bij Hosea 2. Wat staat daar dan?
Ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan de Baäls wijdde en waarop ze offers aan hen bracht; uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar Mij vergat ze – spreekt de Heer. Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal Ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak Ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Hosea 2: 15 – 17

Hosea kreeg de opdracht van God om te trouwen met een prostitué. Hosea trouwt met de hoer Gomer. En terwijl Hosea het beste met haar voor heeft, loopt Gomer weg en wordt weer een hoer. Zij denkt dat ze van haar minnaars krijgt wat ze nodig heeft. Aan hen haar rijkdom te danken heeft.
Een treffend beeld van het volk van God, dat achter andere goden aanloopt en denkt van hen zegen en voorspoed te krijgen en vergeet dat het de Here is die in alles voorziet.

In deze verzen uit Hosea 2 lees je de pijn van de Heer hierover en het verlangen dat Hij heeft om in het centrum van het leven van zijn volk, van ons te zijn. En dan zegt God dat Hij zijn volk in  de woestijn zal lokken. De plaats waar het volk, toen het uit Egypte geleid werd, geleerd heeft om in afhankelijkheid van God te leven. Waar ze geleerd hebben om God lief te hebben. Maar dat zijn ze helemaal kwijt. God ziet zijn volk als de bruid waarmee Hij getrouwd is, maar zij zijn bij Hem weggelopen.

Zo intens liefdevol komt in dit gedeelte naar voren dat God het heeft over straffen en meelokken, maar niet om alle fouten erin te wrijven. Nee, om tot haar hart te spreken. Om het dal van Achor tot een poort van hoop te maken. Om te bewijzen dat Hij niet ophoudt met liefhebben.

In Jozua 7 lezen we over het dal van Achor. De muren van Jericho zijn gevallen en het volk krijgt opdracht om alles met de ban te slaan. Ze mochten niets meenemen. Maar Achan had wel iets voor zichzelf genomen en dat verstopt. Dit komt uit en God beveelt het volk om Achan naar het dal van Achor te brengen en hem daar te stenigen. De betekenis van deze naam is: het dal van het ongeluk. Achan was ongehoorzaam geweest aan Gods bevel en moest dit met de dood bekopen. Het eindigt in het dal van de hopeloosheid, van het krijgen wat je hebt verdiend. Geen ontkomen aan.
En juist naar dat dal brengt God zijn volk terug. Het dal waarin je verwacht te zullen worden gestenigd voor je fouten en nog volkomen terecht ook! Dat dal, die moeilijke plek die je met de neus op je eigen falen drukt, wordt een deur van hoop. Het dal waar geen hoop meer is, geen uitweg, geen vluchtroute, blijkt een deur te hebben gekregen die God in zijn liefde heeft gemaakt.
Ik (Jezus) ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden;
hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Johannes 10: 9
Ben je bang om met je fouten geconfronteerd te worden? Denk je te weten dat God je zal afwijzen en in de woestijn zal laten omkomen van honger en dorst? Denk je dat er voor jou geen hoop meer is? Schuldgevoel en angst weerhoudt je van hopen. Maar weet dat liefde sterker is dan angst. God staat liefdevol op je te wachten in het dal van Achor en brengt je naar Jezus, de deur van hoop. Hij heeft het goede met je voor, Hij wil je vergeven en zegenen. Hij verlangt ernaar dat jij je aan Hem toevertrouwt en ontdekt hoeveel Hij van jou houdt.
 
terug