Vakantie Vakantie
Een van de grote voordelen die het onderwijs met zich mee
brengt zijn de heerlijke vakanties. Als leerkracht vaak ook de
momenten om de berg administratie even bij te werken, de
klas klaar te zetten voor een nieuwe schoolperiode, enz. Inmid-
dels zit de meivakantie er op. Het vloog weer voorbij.
Enige tijd voor de vakantie vertelde ik het verhaal van Martha
en Maria aan de leerlingen uit mijn klas. Heerlijk met de helft
van de kinderen op de grond, knus tegen elkaar aan. De andere
kinderen bakten in de aula maancakejes. Daarna wisselde het
gebeuren om en mocht ik het verhaal ook aan de andere helft
van de klas vertellen. We werkten en bakten zoals Martha deed
en daarna luisterden we naar het Bijbelverhaal, zoals Maria
luisterde naar Jezus. Alles viel precies op zijn plek.
Tot slot zongen we: "Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat
werken komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de
weer. Kies het beste deel, luister naar de Heer." Een lied van
Elly en Rikkert (1986, van het album: Samen). Uiteraard uit vol-
le borst, dat is wat kleuters ongegeneerd doen. Heerlijk! Daar
geniet ik met volle teugen van.
We bespraken met elkaar in de kring op wie jij het meest lijkt,
Martha of Maria?
"Juf, jij lijkt op Martha! Want je hebt alijd een rood hoofd van
het werken!".
Heerlijk die kleuters. Geen blad voor de mond, recht voor z'n
raap. En ze hebben nog gelijk ook. Ik kan net als Martha wel
wat leren van Maria. Af en toe even een pas op de plaats, even
rust nemen en genieten van alle zegeningen.
Samen met mijn duo besloten we dus ook eens lekker van de
vakantie te gaan genieten. En dat is best even schakelen voor
een juf, want als lesgeven je passie is, dan is de pauzeknop vaak
lastig te vinden. Toch nog even de administratie bijwerken, die
leuke rekenopdracht uitwerken, de klas klaarzetten voor een
nieuw thema, nog eens nadenken over de meest effectieve
aanpak van... Even niet dus. Echt vakantie vieren was ons
"huiswerk". Genieten van het moment en van ons gezin! Want
dat is wat God ons ook gunt.
"Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want
dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en
verzorg je goed. Geniet van het leven, samen met de vrouw van
wie je houdt. Geniet alle dagen van het zinloze leven dat God je
heeft gegeven onder de zon. Want dat is je enige beloning voor
al je gezwoeg onder de zon."
(Prediker 9:7-9, BasisBijbel)
Maar wat als genieten niet meer vanzelf gaat? Als je over je
grens bent gegaan en/of de rust ver te zoeken is door alles wat
er in je leven speelt... Ook dan wil Hij er voor je zijn.
"Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen
gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.
Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want ik ben vriendelijk en ge-
duldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vin-
den. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te
zwaar voor je'."
(Matheüs 11:28-30, BasisBijbel)
Gelukkig mogen we God ook om hulp vragen om rust te vinden.
Voor als het even wel allemaal te moeilijk voelt. Voor mij per-
soonlijk ook fijn, wanneer ik te veel de "Martha" uithang, want
Hij heeft gelukkig nooit vakantie!
Monica de Koning
(leerkracht CBS De Burcht, Valkenburg)
terug