Heb jij ook een kruikje? Heb jij ook een kruikje?

Tekstgedeelte: Marcus 14: 1 – 9 Jezus met kostbare olie gebal semd 

 

In het tekstgedeelte dat bij deze meditatie hoort, wordt gespro ken van: een vrouw. Hierdoor komt de focus volledig te liggen  op wat zij hier doet. In de andere Evangeliën wordt gesproken  over Maria. Maar er staan verschillende Maria’s in de Bijbel.  Zou het zo kunnen zijn dat het daarom iedereen zou kunnen  zijn? Dat je hier je eigen naam zou kunnen invullen. Dan komt  dit verhaal ineens heel dichtbij, dan wordt het je eigen verhaal.  

De Here Jezus is hier uitgenodigd bij Simon voor een maaltijd in  de periode van een Joods feest. Als Joden feest vierden, werd  er ook altijd aandacht besteed aan de armen en werden er ge schenken uitgedeeld, dat was onderdeel van het goed feest  kunnen vieren. Dit is waarschijnlijk waar de mensen over pra ten als ze hun verontwaardiging uiten. Want wat gebeurt er? Er  komt een vrouw binnen. Ze is niet uitgenodigd, ze heeft niets te  zoeken bij een maaltijd voor mannen en nu komt ze zomaar  binnen lopen. Ongehoord! En ze loopt rechtstreeks naar Jezus  en eist alle aandacht van Jezus op. Hij die de eregast is bij deze  maaltijd. Hoe durft ze! (Jaloers?) 

En wat er dan gebeurt is helemaal bizar. Ze komt binnen met  een kruikje. Een kruikje met een lange smalle hals en er zit kost bare olie in. Tot hun verbazing laat ze geen druppeltjes uit die  lange hals lopen, maar breekt de hals af en giet alle olie uit over  het hoofd van Jezus. Olie met een geschatte waarde van 300  denarie, oftewel een jaarloon. Zij geeft alles aan Jezus en is niet  van plan om iets achter te houden voor zichzelf of voor een  andere keer. Verkwisting! Roepen de aanwezigen. Harde, oor delende woorden die niet alleen de vrouw veroordelen om wat  ze doet, maar tegelijk zeggen dat ze vinden dat Jezus het niet  waard is om met zo’n overdaad gezalfd te worden.  

Wie zij is, is niet bekend, maar misschien is ze wel een prostitué  geweest die op zoek naar liefde, zichzelf verkocht heeft en zo  deze dure olie verdiend. Maar het kon haar niet geven wat ze  zocht. Het vulde haar leven met pijn, afwijzing en duisternis.  Totdat ze Jezus tegenkwam en Hij haar zag als persoon en haar  liefde gaf op een nieuwe manier. Ze wist meteen dat ze nu ge vonden had wat ze altijd al verlangd had. Alles wat ze daarvoor  had geprobeerd was leegte. Jezus is het antwoord op haar  zoektocht en Hij is alles waard. Daarom dat ze komt en deze  dure olie uitgiet over haar Heer en Heiland. Alles wat pijn deed,  alles wat beschamend was, alles wat duister, vies en ontoerei kend was, werd hiermee geofferd. En zal met Jezus begraven  worden in zijn dood. Zodat ze volkomen bevrijd wordt van haar  verleden en met Jezus kan opstaan in nieuw leven.  

Jezus neemt het op voor deze vrouw en spreekt vrijmoedig  over zijn sterven en begraven worden. Maar dat is het einde  niet, want Hij breekt ook meteen dit perspectief open door te  vertellen dat er over deze vrouw gesproken zal worden bij de  verkondiging van het Evangelie. Het verhaal eindigt niet bij de  dood, het gaat door!  

Niet haar naam, niet haar persoon, maar haar geloof maakt  haar onsterfelijk. Zij wijst ons de weg: Christus. Hij is het hoog ste doel! Hij is het waard dat je daar je kruik voor breekt, je  schuld en schaamte aflegt en alles zonder reserve aan Jezus  geeft. Alles wat duister is, wat je het liefst verstopt houdt in het  donker, mag je uitgieten over het hoofd van onze Here Jezus en  verrassend zul je de lieflijke geur ruiken van vergeving,  

bevrijding en opstanding. Het licht van Christus breekt dwars  door de duisternis heen. Hij schijnt ook door jouw lijden en  gebrokenheid heen.  

Pastor Rixt de Boer 

terug