De eerste meditatie De eerste meditatie
Een meditatie schrijven, hoe doe je dat eigenlijk? Begin dit jaar werd gezocht naar mensen die hier een keer input voor zouden willen bieden. Toen mij dit gevraagd werd heb ik toegestemd en nu het zover is, is het zoeken naar woorden om u als lezer mee te nemen in mijn meditatie. Eerlijk gezegd wist ik niet goed waartegen ik ja gezegd had.

Ik zal u eerst meenemen in mijn zoektocht naar wat een meditatie is. Hoewel het woord bekend klinkt, sta je er toch pas ‘echt’ bij stil als je er daadwerkelijk iets mee gaat doen. Althans zo werkt dat bij mij. En waar ben je dan tegenwoordig zonder Wikipedia (uiteraard niet zonder grondig brononderzoek). De eerste beschrijving die je tegenkomt is dat meditatie een vorm van spirituele oefening is. Dat wekt bij mij een beeld op van een monnik in kleermakerszit. In verdere uitleg gaat het over beschouwing en overweging. De uitleg die mij het meest aansprak is dat het bij meditatie gaat om dieper doordenken over iets, over fundamentele vragen of problemen.

Al schrijvende is dat iets wat gebeurt. En dan het fundamentele waarover ik heb doorgedacht. Dit is vanmorgen, op de eerste zondag van advent, begonnen in de kerkdienst. Advent is een tijd van kijken naar wat komt en durven dromen. Ds C. Van der Meij nam ons mee in twee bijbelteksten (Jes 2:1-5 en Matt 24: 32-44).

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. (Jes 2: 2)
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. (Matt 24: 32)

Teksten die vragen om verder over na te denken en teksten die ook nog altijd actueel zijn. Centraal in beide teksten staat dat eens de dag zal komen. Hierbij is het niet van belang wanneer dat zal zijn, dat is een vraag waar wij mensen geen antwoord op kunnen geven. Wat wel van belang is en waar we ook nog eens invloed op hebben, is wat wij in de tussentijd doen. Zijn we er voor elkaar, gebruiken we onze talenten en zorgen we goed voor wat ons gegeven is. Het antwoord hierop laat ik aan u……. Ik denk dat het belangrijk is om hier zelf regelmatig bij stil te staan en antwoord te geven op die vragen. Ik beken eerlijk dat ik hier onvoldoende de tijd voor neem en het eigenlijk veel vaker zou willen doen. Meditatie is een mooi instrument om hiervoor te gebruiken. Even stilstaan bij de fundamentele zaken naast het drukke leven waarin we gevangen zijn. Even durven dromen. Ik gun u een meditatie.

Sam de Mooij
 
terug