Zaaien om te oogsten! Zaaien om te oogsten!
In de nadagen van de zomervakantie denken we alvast na over het nieuwe seizoen. Tegelijk kijken we ook terug op een periode van minimalisering. Het gemeenteleven is tot op het fundament bloot komen te liggen. Uitgekleed tot een gemeenschap die door de moderne techniek met elkaar verbonden is. Wat hebben we het samenzijn gemist, het koffiedrinken, het zingen. Maar het lijkt erop dat we weer van start mogen gaan en na een periode van kale bezinning kunnen dromen over opbouwen. Wat is onze roeping als gemeente en hoe kunnen we jou daarbij inschakelen? Want iedereen heeft van God talent(en) meegekregen.

De gelijkenis van de talenten in Matteüs 25:14-30. Een bekend verhaal over drie personen die elk talent krijgen toevertrouwd. Er is niemand die geen talent krijgt!

Maar wat je met je talent doet heeft te maken met je kijk op de wereld. Wat voor wereldbeeld heb jij? Is je leven een begraafplaats of is het een akker?
Een begraafplaats van verloren idealen, niet vervulde verlangens, vergane glorie, verbrande schepen....Een plaats waar je je talent begraaft, om verdere teleurstelling te voorkomen.
Of is je wereldbeeld een akker waar altijd wel wat valt te zaaien: liefde, eerlijkheid, toewijding, een goed idee, geld, advies of vergeving. Kortom, de plaats waar je je talent rondstrooit. En als je zaait zul je ook oogsten.

Het plaatje dat je voor ogen hebt, bepaalt wat je ogen zien. Hanteer je het 'begraafplaats-wereldbeeld' dan zul je uit de dingen die gebeuren voortdurend de bevestiging halen dat het leven inderdaad een begraafplaats is waar weinig of niets mogelijk is. Alles ligt al vast, sommigen hebben geluk en anderen hebben pech. Wat je gelooft, bepaalt wat je ziet. Maar als je het 'akker-wereldbeeld' voor ogen neemt, ontdek je al doende de bewijzen dat zaaien loont. Dat eerlijkheid en volharding altijd iets opleveren. Dat trouw loont. Dat vergeving werkt. Zaaien is niet altijd gemakkelijk, maar het geeft zeker nieuwe kansen en mogelijkheden.

De twee dienaren met vijf en twee talenten zijn duidelijk mensen met de 'akker-visie'. Zij zijn gaan zaaien op de akker. En die vijf en twee talenten worden meer. Terwijl de dienaar met maar één talent zijn talent begraaft en er niets mee doet.
Wie weet moet er drastisch iets veranderen aan het plaatje dat wij voor ogen hebben,
want misschien zit onze kerk wel vol met mensen met maar één talent. Zij kijken naar het kleine aantal twee- en vijftalenters en denken: 'Dat kan ik nooit'. En zo blijven er waardevolle, unieke talenten begraven worden.

Stel nu dat de kracht van de kerk verborgen zit in de ééntalenters. Het is vast niet toevallig dat Jezus daar op inzoomt in zijn laatste gelijkenis. De kracht van de kerk staat niet op het podium of achter de microfoon. De échte kracht van de kerk zit in al die kerkleden die hun ene talent inzetten. En juist daar zaait de boze zijn ‘begraafplaats-plaatjes’ in de geest van mensen.

Wat ga jij zeggen als de Gever van talenten jou vraagt wat je gedaan hebt met wat jou is toevertrouwd? In de gelijkenis zegt de dienaar (vers 25): 'uit angst besloot ik uw talent te begraven;' Dat klopt niet, het talent is gegeven. Maak het je eigen! Doe er wat mee! Het is van jou. Passend bij jouw persoonlijkheid en jouw capaciteiten.

Laat Gods Geest het plaatje dat jij voor ogen hebt vormen naar zijn beeld, zodat je vanaf nu kunt zeggen: de wereld is een akker. Ik ga zaaien en ook oogsten!
Dan zal de verborgen kracht van de kerk ontwaken. Jij met jouw unieke talent bent onmisbaar in de kerk en in de wereld!   

N.a.v. het boek 'Ademruimte', van Mattijs Goedegebuure, ISBN 978-94-91405-00-6.                                                                   
Rixt de Graaf

 
terug