Religie Religie
Valkenburg komt weer tot rust na de feestelijkheden van de Paardenmarkt. Een jarenlange traditie die menig Valkenburger niet overslaat (ook de schrijver van dit stuk niet). In Valkenburg wordt wel gesproken over de periode voor en na de mart. Het feest draait oorspronkelijk rond de handel in paarden, maar het is vooral verworden tot een ontmoeting van dorpelingen met muziek en de nodige versnaperingen (lees bier en wijn). Ontmoetingen vaak met vrienden en oude bekenden waarbij mooie herinneringen worden uitgewisseld. In Prediker 9:7 staat: “dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn”. Dat lijkt afgelopen week wel gelukt te zijn.

Een link tussen de Paardenmarkt en de kerk lijkt misschien niet meteen gelegd, maar toch vind ik die aanwezig. Niet alleen omdat de kerk ook open was om binnen te lopen op de woensdag, maar vooral omdat het draait om ontmoetingen en genieten van de momenten met elkaar. Verder lezend in het boek Prediker vind je meer teksten die je in het achterhoofd kunt houden en waarin ik een link denk te zien. Het boek start met “Lucht en leegte”, in een gedicht wordt het bestaan van ons mensen beschreven. De tekst is misschien niet meteen hoopvol maar naar mijn mening wel herkenbaar. Of is het meer de zoektocht die herkenbaar is? En is dat naast een persoonlijke zoektocht ook de zoektocht van de kerk in onze huidige tijd? 

Hoopvol is het besef dat wij als mensen invloed kunnen hebben op onze omgeving door de juiste dingen te doen. Daarbij kunnen we geïnspireerd worden door wat God ons leert. Die inspiratie kunnen we doorgeven in de ontmoetingen die we met elkaar hebben. Die ontmoetingen vinden plaats op verschillende momenten. In Trouw stond een artikel over de rol van religie in het leven van mensen. Hierin stelt hoogleraar religiewetenschap von Stuckrad dat de rol die religie speelt in het leven van mensen niet kleiner is, maar dat het religieuze veld tegenwoordig wel anders georganiseerd wordt. Veel mensen staren zich volgens hem blind op de steeds legere kerkbanken in West-Europa. Ik denk dat we als gelovigen hier een belangrijke rol hebben. Als de kerkbanken leger worden moeten we zoeken naar andere momenten om God en elkaar te ontmoeten, dit kunnen we met elkaar!

Tot slot wil ik afsluiten met vers 9 van Prediker 9: “Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven”.

Sam de Mooij
 
terug