Kwetsbaar Kwetsbaar
Een baby is een herkenbaar beeld van kwetsbaarheid en juist in die kwetsbare vorm komt Jezus, Gods Zoon en Mensenzoon, op aarde. De hoogzwangere Maria krijgt geen kamer aangeboden in een herberg of bij iemand thuis in Bethlehem. We weten niet of Maria en Jozef zich kwetsbaar voelen, ver van huis en familie of dat ze kunnen vertrouwen dat het goed zal komen, hoe dan ook. Maria heeft vertrouwen, zoals blijkt uit haar reactie op de woorden van de engel Gabriël: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. En Maria getuigt hiervan in haar lofzang: ‘Mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares’. Ook Jozef handelt in vertrouwen op God door voor Maria en Jezus te zorgen in tegenstelling tot de toen geldende norm bij een ongetrouwde zwangere vrouw.

Kunnen wij ons met onze eigen kwetsbaarheid in vertrouwen overgeven aan God? Met zorgen over de toestand in de wereld  en met persoonlijke zorgen. Met ervaringen dat er voor ons geen plaats is bij een werkgever, een wachtlijst voor een operatie, onvoldoende indicatie voor zorg.
Biedt ons geloof, onze geloofsgemeenschap, ons hoop en liefde als we ons kwetsbaar, buiten gesloten, onmachtig of afhankelijk voelen? Durven we de ander zo te vertrouwen dat we onze kwetsbaarheid willen tonen? Hoe wegen we de kans op troost en bemoediging in onze kwetsbaarheid af tegen het risico op dieper gekwetst worden?

Er is er Eén, op wie we altijd kunnen vertrouwen: God. Dat klinkt ook door in het verhaal van Richard in het blad ‘Leven’, dat door de drie geloofsgemeenschappen van Valkenburg huis aan huis bezorgd is. Richard vertelt God in gebed zijn geheimen en dat werkt bevrijdend. Gebed kan helpen zaken in een ander licht te zien en kan lasten verlichten.

Jezus lijkt kwetsbaar bij zijn geboorte, maar is sterk door de liefde van God en mensen. Dichter Lucebert schreef: ‘Alles van waarde is weerloos’. Een arts verwoordde bij zijn diagnose: ‘U leeft in kostbare tijd’. Een predikant noemde onverwacht gekregen extra levenstijd ‘genadetijd’. Een gemeentelid sprak over ‘verandering’ in plaats van ‘aftakeling’. De ambassadrice van de vereniging ‘Katwijkse ziekte’ adviseert de betrokken families om het leven ten volle te leven en organiseert daar activiteiten voor. De gezondheidssituatie verandert er niet controleerbaar door, maar het gevoel wel.
De komst van God op aarde in de gedaante van een baby, kan helpen om onze kwetsbaarheid te accepteren in het geloof en vertrouwen dat er altijd een Trooster, een Inspirator en een Bevrijder is. Het door God gegeven leven is het waard om in liefde geleefd te worden, omdat ieder mens naast kwetsbaar, ook kostbaar is. In onze kwetsbaarheid mogen we leven in het licht van Christus en het Licht van de wereld doorgeven waar het duister is. Jezus is het kostbare geschenk van God aan mensen.

 
terug