God kennen in roerige tijden God kennen in roerige tijden
Jezus wist wat er zou gebeuren. Het was bijna het Joodse pesachfeest. Jezus was druk met vertellen en wondertekenen: Meerdere genezingen, water in wijn veranderen, vermenigvuldigen van brood en zo meer (zie Johannes 6). De mensen kwamen er op af. Er was wat te beleven. Daar wilden ze bij zijn. Die verhalen en die wonderen. Jezus kan alles, maar nadien trok hij zich steeds weer terug. Het ging niet om hem. Het ging om zijn vader. Voor veel Israëlieten was God een mysticus.
Jezus baarde opzien. Sommigen noemden hem een profeet, anderen noemden hem een charlatan, een oproerkraaier. De meesten twijfelden.

Het is bij ons bijna Pasen. En ook is hier rumoer. Er zijn nog maar weinigen die zich inleven in de Veertigdagentijd. Al een jaar hebben we te maken met een pandemie. We hunkeren naar het oude normaal. Ook hebben we nog steeds een stikstof-, en een PFAS probleem. En er is iets met het klimaat aan de hand. De kranten en de beeldschermen staan er vol van. Het ‘waar, en het niet waar’, houdt maar niet op. De meesten twijfelen. De talkshows rollen de TV uit. We worden er moe van.
Ik zoek God. Is hij voor mij ook een mysticus? Zijn zoon is niet meer  lijfelijk aanwezig. Een groot verschil is dat wij nu de Bijbel hebben. Een naslagwerk. Met dat naslagwerk probeer ik de grote lijn van de Bijbel te ontdekken. Ik ben geen theoloog en vertrouw op eigen inzicht:
1. Het Oude Testament. Met het kort en bondige scheppingsverhaal en de uitvoerige geschiedenis van het uitverkoren volk. De voorzeggingen van de profeten. Het Oude Testament is voor een groot deel mond tot mond van generatie tot generatie verder verteld.
2. Het Nieuwe Testament. Eerst de geboorte van Jezus. Jezus Christus was door God de Vader op stap gestuurd om het volk voor te leven. Dat alles werd te boek gestaafd door de evangelisten van die tijd.
3. Het verhaal in het NT gaat verder. Het Pinksterfeest en de komst van de heilige Geest. Daarna de brieven van apostelen, onder andere Paulus. Tot slot de Openbaring van Johannes die vol zit met bijzondere visioenen.
De rode draad heb ik gevonden: God als schepper/ vader, zoon als leraar. Dan is God voor mij niet meer de mysticus. Marcus 9:2. Daar staat: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!
Lied 339a uit het nieuwe liedboek maakt het compleet. Als je het eenmaal gezongen hebt raak je het nooit meer kwijt.Adri Both
 
terug