Kerkewerk Kerkewerk
Kopij voor dit blad kunt u zenden aan de heer D. van Oosten: daan.van.oosten@ziggo.nl en een CC naar de scriba;
gkv.scriba@solcon.nl
Hoe wordt ik abonnee en wat zijn de kosten?
Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. U kunt zich via dhr. A. Gravekamp abonneren.
[ a.gravekamp@kpnmail.nl].Voor de betaling van het abonnementsgeld ontvangt u in april een acceptgirokaart. De betaling kan ook worden voldaan middels een storting van het verschuldigde bedrag op ING Bank: NL59INGB0003574669 t.n.v. adminstratie/redactie Kerkewerk
terug