Kerkenraad Kerkenraad
Zoals elke gemeente binnen de Protestantse Kerk heeft ook de Gereformeerde Kerk van Valkenburg een kerkenraad. Volgens de kerkorde zijn alle ambtsdragers lid van de raad. Dat zijn de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Onze gemeente kent daarnaast ouderling-pastorale medewerkers.
Voorzitter: S. de Mooij
Scriba: vacature
terug