zondag 7 juli 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): pastor R. de Boer

GEZINSDIENST VALKENBURG, 7 juli 2024.
Thema: Wat doe jij nou?
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij (Lied 23c: 1, 2 en 4)
 3. Bemoediging en groet
 4. Kinderlied: Jezus houdt van alle kleine kinderen (Opwekking 91)
 5. Gebed (drempelgebed en opening van de Schrift)
 6. Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 288)
 7. Spreekwoorden raden
Zo arm als Job
Schoenmaker blijf Bij je leest
Met de deur In huis vallen
Een vreemde eend In de bijt
Je voelen als een vis In het water
Door de bomen Het bos niet meer zien
Het zonnetje In huis zijn
Een goede arbeider Is zijn loon waard
Wie een kuil graaft voor een ander Valt er zelf in
Een profeet wordt overal erkend Behalve in zijn vaderstad
 
 1. Introductie op het thema, afgesloten met: Adele - Million Years Ago (Lyrics) (youtube.com) (tot en met 4:30)
 2. Eerste Schriftlezing: Marcus 6: 1 – 6 (BGT)
 3. Beroepen raden
Ik heb 2 kleuren kaarten in mijn vestzak Voetbal scheidsrechter
Ik laat de mensen de lucht in vliegen Piloot
Ik werk ook op zondag Dominee
Ik breng elke week bloemen naar Duitsland Vrachtwagenchauffeur
Ik zorg voor alle dieren op de boerderij Boer
Ik haal de kat uit de hoogste boom Brandweerman
Ik sla de spijker op zijn kop Timmerman
Ik leer de kinderen taal en rekenen Juffrouw of de meester
Ik deel een bekeuring uit voor te hard rijden Politie agent
Ik leer moeders hoe ze hun baby kunnen verzorgen Kraamverzorgster
 
 1. Tweede Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 7b – 10 (BGT)
 2. Lied voor de verkondiging: Heer Jezus, uw genade (Hemel Hoog 112, melodie: Neem Heer mijn beide handen, Gezang 232 Bundel 1938)
1. Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Tot winst maakt Gij de schade die ik verdroeg. In zwakte zal ik roemen: ‘Het is volbracht!’ En zo mijn onmacht noemen ‘verborgen kracht.’

2. Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Toen ik U vastberaden tot driemaal vroeg: ‘Kan ik niet beter zonder die doorn, o Heer?’Toen sprak Gij onomwonden: ‘Vraag dat niet meer!’.

3. Hoe zwak, toch ben ik machtig en sterk in U. Hoe kwetsbaar, soms neerslachtig, toch weet ik nu, waartoe die doorn mij schaadde, die vuist mij sloeg. Heer Jezus, uw genade is mij genoeg.
 1. Verkondiging
 2. Lied na de verkondiging: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687)
 3. Aandacht voor de afscheidnemende kinderen
 4. Dankgebed en voorbede
 5. Afsluiten met: Onze Vader (Elly en Rikkert)HH 547
 6. Mededelingen door de Kerkenraad
 7. Slotlied: Ik bouw op U (Opwekking 124: 1 en 2)
 8. Zegen
 9. Zing amen

 

terug