zondag 9 juni 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): pastor R. de BoerThema: In ondertrouw gaan
Voor de dienst lied 1006 alvast een keer oefenen!
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren (Lied 103: 1 en 3)
 3. Bemoediging en groet
 4. Beantwoorden met: Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen (Lied 103:4)
 5. Moment voor de kinderen en kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn (Lied 935: 1 – 3)
 6. Biddend zingen: Wat ons bond, God, is verbroken (Lied 795: 1 - 5)
 7. Gebed
 8. Woorden van richting: Romeinen 13: 8 - 14
 9. Zingen: Wat vrolijk over U geschreven staat (Lied 324: 1 – 3)
 10. Gebed voor de opening van de Schrift
 11. Eerste Schriftlezing: Hosea 2: 15 - 22
 12. Tweede Schriftlezing Marcus 2: 13 - 22
 13. Lied voor de verkondiging: Van ver, van oudsher aangereikt (Lied 326: 1, 2 en 5)
 14. Verkondiging
 15. Lied na de verkondiging: Bron van liefde, licht en leven (Lied 793: 1 en 3)
 16. Dankgebed en voorbede, afgesloten met een gezongen ‘Onze Vader’ (Lied 1006)
 17. Mededelingen door de Kerkenraad
 18. Slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken (Lied 791: 1, 4, 5 en 6)
 19. Zegen
 20. Zing amen

terug